Skip to main content

Fafo Østforum seminarer: 2004–2024

Fafo Østforum har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. I perioden 2004–desember 2023 har vi arrangert 96 arrangementer. Seminarer/webinarer i 2024 vil bli forløpende annonsert.

Vil du se opptak fra et seminar? Det ligger tilgjengelig på seminarets nettside.

I listen nedenfor er det lenker til seminarprogram inkl innledernes presentasjoner.

Se også Foredragsliste på Fafo Østforums arkiverte sider: Foredragsliste 2004–2014


Arkivert på gamle sider:

22.11.2012: Arbeidsinnvandring – statistikk og status i 2012

15.05.2012: Arbeidsinnvandrere som drar hjem og kommer tilbake igjen – en vinn-vinn-situasjon?

06.03.2012: Europautredningen: Arbeidsliv og arbeidsinnvandring

13.12.2011: Tiltak mot sosial dumping

31.10.2011: Østeuropeisk arbeidskraft: Erfaringer fra ulike bransjer

08.06.2011: Hva skjer i Baltikum?

23.03.2011: Allmenngjøring av tariffavtaler – status og utfordringer

07.12.2010: Arbeidsinnvandringen til Norge – status og statistikk i 2010

26.10.2010: Polonia i Oslo 2010

30.09.2010: Indiske ingeniører til Norden? Reguleringer, strategier og realiteter

02.06.2010: Åpent seminar om sosial dumping

16.03.2010: Bemanningsbransjen: Uregulert vekst og nytt regelverk

28.01.2010: 70 millioner til arbeidslivsfond for Øst- og Sentral-Europa

03.12.2009: Arbeidsinnvandringen til Norge – status og statistikk i 2009

27.10.2009: Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft: Endringer, motiver og erfaringer

08.09.2009: Arbeidsinnvandring og lønnsutvikling

10.06.2009: Allmenngjøring av tariffavtaler: Behov for endringer?

29.04.2009: Årskonferanse "Arbeidsvandringer i krisetid: Fri flyt eller full stopp?"

10.03.2009: Solidaransvar for lønn: Hva er det og hvordan vil det virke?

05.02.2009: Seminar "Finanskrisa og arbeidsinnvandring: Hva skjer nå?"

05.02.2009: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

26.11.2008: Konferanse: "Nordisk samarbeid om nordisk modell"

17.11.2008: Rekruttering av høykvalifisert arbeidskraft fra utlandet

17.11.2008: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

14.10.2008: Integrering av arbeidsinnvandrere: Deilig å være polsk i Norge?

03.09.2008: Arbeidsinnvandring uten overgangsordninger

03.06.2008: Årskonferanse "Fire år etter EU-utvidelsen"

03.06.2008: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

24.04.2008: Ny norsk arbeidsinnvandringspolitikk

11.03.2008: Utredninger av tjenestedirektivet

07.02.2008: Arbeidsinnvandringspolitikk i Norge og EU

29.11.2007: Forskersamling om EU/EØS-utvidelsen og arbeidsinnvandring

29.11.2007: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

14.11.2007: Minstelønn og allmenngjøring

23.10.2007: Arbeidsinnvandring til petroleumsnæringen – tiltak og kontroll

26.06.2007: Fagorganisering og arbeidsinnvandring

05.06.2007: Årskonferanse "Tre år etter EU-utvidelsen"

05.06.2007: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

27.03.2007: Tjenestedirektivet – hva nå?

26.02.2007: Arbeids- og levekår blant polakker i Oslo-området. Lansering av survey

29.01.2007: Romania og Bulgaria

12.12.2006: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

10.11.2006: Uteproduksjon i nye EU-land – eksport av arbeidslivsmodeller?

12.10.2006: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum, med faglig innslag

26.09.2006: EU-utvidelsen og lovløshet i arbeidslivet

01.06.2006: Årskonferanse "To år etter EU-utvidelsen"

01.06.2006: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

04.04.2006: Workshop om tjenestedirektivet

07.03.2006: Overgangsordninger i Norge og Norden etter 1. mai 2006 – forlengelse eller avvikling?

06.12.2005: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

29.11.2005: Forskersamling om EU/EØS-utvidelsen

18.10.2005: Individuell arbeidsinnvandring – utvikling og utfordringer

18.10.2005: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

22.09.2005: Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU

30.08.2005: Tjenestemarkedet – større og gråere?

26.05.2005: Årskonferanse "Ett år etter EU-utvidelsen"

26.05.2005: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

07.04.2005: Direkteinvesteringer i de nye EU-landene

03.03.2005: Governmental Social Responsibility

20.01.2005: Tjenesteyting og utstasjonering

20.01.2005: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

29.11.2004: Ute- eller hjemmeproduksjon?

29.11.2004: Konstituerende møte i Fafo Østforum

26.10.2004: Allmenngjøring av tariffavtaler – hva nå?

30.09.2004: Åpningsseminar "Arbeids- og bedriftsvandringer"