Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene.

Fafo Østforum seminar 11. oktober: Arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk?


Hvordan kan Norge bli et mer attraktivt land for sårt tiltrengt arbeidskraft? På dette seminaret lanserer vi en ny Fafo-rapport om arbeidsinnvandring fra tredjeland. Vi får kommentarer fra blant andre UDI-direktør Frode Forfang og statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Fafo Østforum, 28.09.22

Transport: – 10 år med nordisk samarbeid har gitt betydelige resultater


– 10 år med sterkt nordisk samarbeid på transportområdet har gitt betydelige resultater for transportørene. Med EUs veipakke har vi et sett med regler som sikrer ordnede forhold i bransjen, slik at vi kan få slutt på sosial dumping og sikre lik og rettferdig konkurranse i det europeiske godstransportmarkedet, sier Erik, Østergaard, leder Nordic Logistics Association (NLA).

Lastebil.no, 28.09.22

Stortinget og EØS-avtalen


Den 16. oktober 2022 er det 30 år siden Stortinget godkjente EØS-avtalen. I den anledning har stortingsbiblioteket oppdatert faktaarket Stortinget og EØS-avtalen.

Stortingets EU/EØS-nytt, 28.09.22

Regjeringen trapper opp kampen mot sosial dumping: Her er det som skal skje i høst


Med arbeidsminister Marte Mjøs Persen i spissen, skal regjeringen stikke flere kjepper i hjulene for det useriøse arbeidslivet.

FriFagbevegelse, 27.09.22

Innlegg: – Forslaget om innstramminger i innleiereglene retter "baker for smed"


– Uroen rundt forslagene om endringer i innleiereglene fortsetter. Nylig har både NESO og Rørentreprenørene Norge uttrykt stor bekymring, skriver Frank Ivar Andersen, leder for næringspolitikk og arbeidsliv i Bygghåndverk Norge. I dette innlegget redegjør han for bekymringene på vegne av bygghåndverksbedriftene.

bygg.no, 27.09.22

Nytt faktaflak fra Østforum: Språkvansker blant arbeidsinnvandrere


Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere har økt i takt med arbeidsinnvandringen og et stadig mer internasjonalisert arbeidsliv.
 
I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese om manglende norskkunnskaper blant arbeidsinnvandrere, hva det skyldes, hva det medfører og hva som er igangsatt for å forbedre dagens integrerings- og kompetansepolitikk for voksne innvandrere.

Fafo Østforum, 26.09.22

Danmarksdemokratene vil også sende minstelønn til EU-domstolen


Minstelønnsdirektivet er «et direkte frontalangrep mot den danske modellen», sier Danmarksdemokratenes folketingsmedlem Dennis Flydtkjær.

A4 Arbejdsliv.dk, 26.09.22

Innlegg: – Dumping og jumping


– Civita introduserte begrepet «sosial jumping» i 2012. Det var aldri ment som et begrep som skulle erstatte begrepet «sosial dumping». Sosial jumping og sosial dumping er, tvert om, to begreper som beskriver to ulike fenomener, skriver Kristin Clemet i et tilsvar til Klassekampens redaktør.

Civita, 23.09.22

Vil fjerne beløpsordning: Dansk fagforeningsleder åpner for mer utenlandsk arbeidskraft


Danmarks største fagforening vil bidra til at det blir lettere for danske bedrifter å ansette utenlandsk arbeidskraft. 3F-leder Henning Overgaard vil avvikle den omstridte beløpsordningen dersom utenlandske arbeidstakere er sikret tarifflønn i stedet. Nei takk, sier arbeidsgiverforeningene.

Fagbladet 3F, 23.09.22

A-krim: Politiet mangler trening i saker om lønnstyveri, mener advokat


En ny lov gjør det tydeligere at manglende utbetaling av lønn er straffbart. Nå må politiet ta disse sakene mer på alvor, sier advokat Gunhild Vehusheia.

FriFagbevegelse, 23.09.22

Ny bok om «moderne slaveri»


Boken «Moderne slaveri i Norge» handler om arbeidslivskriminalitet og arbeidsforhold som kan sette liv i fare. Gravejournalist og forfatter Einar Haakaas avdekker grov utnyttelse av arbeidere i blant annet fiskeindustrien, bygg og transport. 

Fafo Østforum /Budstikka, 23.09.22

Danmark: Regjeringen er «overforsiktige» i saken om minstelønn


Arbeidsministeren bør reise sak mot EU om minstelønnsspørsmålet. Det mener også regjeringens støtteparti SF. Minstelønnsdirektivet er et klart brudd på EUs egne traktater, sier Karsten Hønge (SF).

A4 Arbejdsliv.dk, 22.09.22

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie