Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene.

Synspunkt: – Departementet utvider handlingsrommet i EØS


– Bak en snirklete formulering og et pussig navn har Næringsdepartementet løftet en byrde fra kommunenes skuldre. Man har løftet fram igjen at EØS-regler først skal blandes inn i norske forhold om de har betydning for grensekryssende aktivitet. Når det ikke er virkning overfor handel med andre EØS-land er hovedregelen at vi bestemmer selv hvordan økonomi og samfunn organiseres, skriver Stein Reegård, tiligere sjeføkonom i LO.

Dagens Perspektiv, 20.06.22

Ukrainske flyktninger: Om arbeid, opplæring og introduksjonsprogram


IMDi har samlet informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for flyktninger fra Ukraina. Der er det blant annet oppdatert informasjon til

IMDi, 20.06.22

Lang ventetid for britiske arbeidsinnvandrere. Må hente ingeniører i Asia


Oljeserviceselskapet IKM i Sola har store problemer med å skaffe nok arbeidskraft på grunn av pandemien og brexit. I det siste har briter i stor grad blitt erstattet med ingeniører fra Filippinene og India.

NRK / DN, 20.06.22

Uføre barn av arbeidsinnvandrere får ikke uføretrygd


– Mennesker som kom til Norge som barn av arbeidsinnvandrere eller på familiegjenforening har ikke krav på uføretrygd om tilstanden oppsto før ankomst til Norge. Er dette i tråd med lovverkets intensjon, og er dette noe man burde endre?

Skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Grete Wold (SV) til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Stortinget, 20.06.22

Nordland fylkesting vil ha storrengjøring i arbeidslivet


I en uttalelse ber Nordland fylkesting Regjeringen om å intensivere arbeidet mot lavtlønnskonkurranse, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, samtidig som det bør sikres faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår i alle deler av norsk arbeidsliv.

Bodøposten, 19.06.22

Ny forskrift åpner for informasjonsdeling i kampen mot a-krim


Regjeringen vedtok i dag en forskrift som gjør det mulig å utveksle taushetsbelagt informasjon.

– For å kunne forebygge og bekjempe arbeidslivkriminalitet på en effektiv måte, er det helt nødvendig at offentlige myndigheter kan dele informasjon med hverandre, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Justis- og beredskapsdepartementet, 17.06.22

Etter åtte år som innleid i norsk byggebransje, fikk litauiske Linas en overraskende telefon


Snart strammes det inn på byggebransjens mulighet til å bruke bemanningsbyråer for å skaffe seg folk. Entreprenøren Hent er allerede i gang med å øke antall egne ansatte.

FriFagbevegelse, 17.06.22

Regjeringen foreslår å skjerpe reglene for innleie – lovforslaget og reaksjoner


Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) går videre med den varslede innskjerpingen av innleiereglene, men ikke alt trer i kraft umiddelbart.

Nedenfor er lenker til pressemelding og lovforslag, og til reaksjoner fra blant andre partene.

17.06.22

Offentlige innkjøp god butikk for tusenvis av useriøse – skal det være slik?


En ny rapport forteller at det offentlige tildeler oppdrag for milliarder over årene til useriøse, til dels kriminelle foretak. Over en femårsperiode er nær 2200 slike foretak beæret med offentlige penger, med skattepenger.

Anbud365, 17.06.22

Opptak fra Fafo Østforum seminar 16. juni: Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?


På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo-rapport om arbeidstakere som utnyttes på det groveste. Vi reiser spørsmål som: Hva er hjelpebehovet? Hvem tar ansvar? Er det behov for nye tiltak og lovparagrafer?

Fafo Østforum

Ny Fafo-rapport: Grov utnytting av utenlandske arbeidstakere


På Fafo Østforum seminaret 16. juni lanserte vi Fafo-rapporten Grov utnytting av utenlandske arbeidstakere. Gråsonen mellom det regulære arbeidslivet og menneskehandel.

De grovt utnyttede arbeidstakerne som omtales i denne rapporten befinner seg nederst på arbeidslivsstigen, og vil ofte ha behov for hjelp med mat, klær og husly i tillegg til det rent arbeidsrettslige.

Fafo Østforum

Leder: Sjåførene – landets pariakaste


– Regjeringen og LO sover i timen. Det er ikke bemanningsbyråer og midlertidighet som er problemet i arbeidslivet. Posten har for eksempel laget et finurlig system for å drive sosial dumping i transportmarkedet, skriver Magne Lerø.

Dagens Perspektiv, 16.06.22

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie