Fafo Østforum er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring, i regi av Forskningsstiftelsen Fafo. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Østforum har i dag 23 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård

Nedenfor er utvalgte nyheter. Alle nyheter finner du på nyhetssiden.

Opptak fra Fafo Østforum seminar 3. mars: Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?


Fagbevegelsen jubler. Arbeidsgiverne lurer på hvorfor de ikke er tatt med på råd. Forslag til nytt regelverk for inn- og utleie fra bemanningsforetak skaper sterke reaksjoner. På dagens seminar var det innledninger og debatt. Opptak av seminaret kan du se på seminarets nettside

Der finner du også pdf-versjon av presentasjonene, seminarprogrammet og lenker til relevante nyhetssaker og debattinnlegg.

Fafo Østforum, 03.03.22

Nytt Fafo-prosjekt om arbeidsinnvandere og fagorgansering


Fafo-forskerne Kristine Nergaard (bildet) og Anne Mette Ødegård skal finne ut hvor stor andel av arbeidsinnvandrerne som er fagorganiserte. Det skal gjøres på oppdrag fra Arbeidsinnvandrerutvalget. Prosjektet vil både omfatte arbeidsinnvandrere fra de nyeste EU-landene og tredjeland (land utenfor EU-EØS).

Fafo Østforum, 11.02.22

Utvalg ønsker dine innspill!


Arbeidsinnvandrerutvalget skal vurdere virkemidler for å bedre integreringen av arbeidsinnvandrere i norsk arbeids- og samfunnsliv.

– Vi tar gledelig imot alle innspill til arbeidet vårt. Har du innspill eller ideer som kan være til nytte? Send en e-post til oss – alle innspill vil bli lest!, skriver utvalget.

Arbeidsinnvandrerutvalget, 08.02.22

Nytt Fafo-prosjekt: Beskyttelse av arbeidsinnvandreres rettigheter


Fafo-forsker Synnøve Økland Jahnsen har fått et forskningsråds-prosjekt gjennom nåløyet «Unge forskertalenter»: «Provision of Labour rights to Migrant Workers (PROMI) som har fått den norske tittelen «Beskyttelse av arbeidsinnvandreres rettigheter (BAR)», som begynner nå og varer til 2025.

Fafo Østforum, 07.02.22

Østforums landrapporter: oppdaterte nøkkeltall og ny layout


Fafo Østforums landrapporter går gjennom nøkkeltall for 15 EU-land som er særlig relevant for arbeidsinnvandringen til Norge. Nå er rapportene oppdatert og fått ny og mer oversiktlig layout. Økonomi, arbeidsmarked og partssamarbeid står sentralt i de enkelte rapportene.

Fafo Østforum, 01.02.22

All Fafos forskning om innleie av arbeidskraft


Regjeringen har foreslått innstramminger i reglene for innleie av arbeidskraft. Fafo vært en viktig premissleverandør for å forstå denne formen for arbeidstilknytning og selve bemanningsbransjen. Vi har derfor samlet en oversikt over vår forskning på en enkelt side.

Fafo Østforum, 31.01.22

Nytt faktaflak fra Østforum: Grov utnytting eller menneskehandel – hvor går grensen?


Det er mange begreper knyttet til utnytting av utenlandsk arbeidskraft i Norge: sosial dumping, arbeidslivkriminalitet, useriøsitet, usunn konkurranse, uanstendig arbeid, grå bedrifter og moderne slaveri.

I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese om hva som defineres som grov utnytting og hva som tilsier at en sak omfattes av forbudet mot menneskehandel.

Fafo Østforum, 17.01.22

Polske arbeidarar pakkar og reiser heim frå Noreg


Både industri og byggjenæring opplever tørke i arbeidskraft frå Aust-Europa. Det er ikkje berre grunna pandemien, fortel den polske røyrleggjaren Wojciech Persinski. Jon Erik Dølvik i Fafo har forska på arbeidsinnvandring i mange år. Han meiner det som skjer no er bra for arbeidstakarane.

NRK Vestland, 27.12.21

Opptak fra Fafo Østforum seminar 25. november: Storrengjøring i arbeidslivet


I Hurdalsplattformen varsler regjeringen storrengjøring i arbeidslivet for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. Det skal komme en forsterket innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Hva vil stortingsflertallet prioritere? Hvordan stiller LO og NHO seg til de ulike tiltakene? Er det noe som mangler? Opptak fra seminaret ser du her

Fafo Østforum

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie