Velkommen til Fafo Østforum

Dette er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård

Nedenfor er utvalgte nyheter. Alle nyheter finner du på nyhetssiden

22. november: Brexit Breakfast

(Fafo Østforum, 12.11.19)
Hvordan kan Brexit påvirke arbeidsmarkedsregulering og arbeidsforhold i Europa, inkludert Norge? Fafo Østforum inviterer til Brexit Breakfast. Det er fortsatt ledige plasser. Les mer om program og påmeldinng.

Opptak på Fafo-tv, Fafo Østforum seminar 8. okt: «Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

(Fafo Østforum, 08.10.19)

Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har dette for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen? Dette var tema på Østforums seminar. Se opptak av seminaret på Fafo-tv

Last ned presentasjoner på seminarnettsiden.

Ny bok om utstasjonerte arbeidstakere i Europa

(Fafo Østforum, 08.10.19)

Fafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård har i denne boka skrevet et kapittel om den såkalte "verftssaken". Tittelen på boka er «Posted Work in the European Union - The Political Economy of Free Movement», og har bidrag fra forskere i flere europeiske land.

Privatmarked i svart og hvitt: Dette bør du vite når du kjøper tjenester til heimen

(arbeidslivet.no, 19.09.19)

Behov for oppussing av bad, nytt tak på hytta eller fiksing på bilen? Mange velger å betale andre for å utføre tjenester på egen eiendom. Underveis kan mange bevisst eller ubevisst bryte loven. Det kan få følger – enten individuelt om du blir tatt, eller samfunnsmessig ved at du støtter opp om sosial dumping eller ved å undergrave lovlydige folks arbeidsvilkår. På arbeidslivet.no finner du en guide til den lovlydige sti, både innen skatte- og arbeidsrett.

Østforum temaside: Statistikk om arbeidsinnvandring

(Fafo Østforum, 18.09.19)

Det er 100 000 polakker i Norge. Arbeidsinnvandringen til Norge økte i 2018 for første gang siden 2011. Østeuropeiske håndverkere tjener mindre enn sine norske kollegaer.

Flere tall og mer fakta om arbeidsinnvandring finner du på Østforums temaside Statistikk.

Nytt Fafo-prosjekt skal kartlegge norskkompetansen blant utenlandske arbeidstakere

(Fafo Østforum, 04.09.19)

Hva slags behov for språkopplæring har arbeidstakere født i utlandet? Og hva slags tilbud gis? Kravene til språkkompetanse varierer mellom yrkesgrupper og hva slags arbeid man har.  Arbeidsinnvandrere fra EØS-land har ikke rett på norskopplæring. På oppdrag fra Språkrådet skal Fafo kartlegge språkutfordringer, opplæring og hvordan dette håndteres ute på arbeidsplassene.

Ny medarbeider i Fafo Østforum

(Fafo Østforum, 02.09.19)

Informasjonskonsulent i Fafo, Alf Tore Bergsli, er ny prosjektmedarbeider i sekretariatet og driften av Fafo Østforum. 

Nytt prosjekt om arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere

(Fafo Østforum, 21.08.19)

Fafo Østforum vil gjennomføre en landsomfattende intervjuundersøkelse blant bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen. Målet er å få bedre kunnskap om arbeids- og levekår, hva de vet om rettigheter og plikter, fagforeningsmedlemskap og kjennskap til svart arbeid og andre former for arbeidslivskriminalitet.