Velkommen til Fafo Østforum

Dette er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård

Nedenfor er utvalgte nyheter. Alle nyheter finner du på nyhetssiden

Opptak på Fafo-tv, Fafo Østforum seminar 8. okt: «Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

(Fafo Østforum, 08.10.19)

Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har dette for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen? Dette var tema på Østforums seminar. Se opptak av seminaret på Fafo-tv

Last ned presentasjoner på seminarnettsiden.

Ny bok om utstasjonerte arbeidstakere i Europa

(Fafo Østforum, 08.10.19)

Fafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård har i denne boka skrevet et kapittel om den såkalte "verftssaken". Tittelen på boka er «Posted Work in the European Union - The Political Economy of Free Movement», og har bidrag fra forskere i flere europeiske land.

Hør podcast fra Byggeplassen: Kineserne kommer

(Fafo Østforum / bygg.no, 25.09.19)

Straks vi hadde annonsert Østforum seminaret «Kineserne kommer», fikk vi tips om en podcast med samme tema – og samme tittel!

– Kinesiske entreprenører er på full fart inn i Norge.

Slik starter samtalen i studioet mellom Byggeindustrien og de to gjestene: sjef i entreprenørselskapet LNS Frode Nilsen og BI-professor og Kina-ekspert Arne Jon Isachsen. De samtaler om hva kineserne vil og hva det vil ha å si for norsk byggenæring.

Privatmarked i svart og hvitt: Dette bør du vite når du kjøper tjenester til heimen

(arbeidslivet.no, 19.09.19)

Behov for oppussing av bad, nytt tak på hytta eller fiksing på bilen? Mange velger å betale andre for å utføre tjenester på egen eiendom. Underveis kan mange bevisst eller ubevisst bryte loven. Det kan få følger – enten individuelt om du blir tatt, eller samfunnsmessig ved at du støtter opp om sosial dumping eller ved å undergrave lovlydige folks arbeidsvilkår. På arbeidslivet.no finner du en guide til den lovlydige sti, både innen skatte- og arbeidsrett.

Østforum temaside: Statistikk om arbeidsinnvandring

(Fafo Østforum, 18.09.19)

Det er 100 000 polakker i Norge. Arbeidsinnvandringen til Norge økte i 2018 for første gang siden 2011. Østeuropeiske håndverkere tjener mindre enn sine norske kollegaer.

Flere tall og mer fakta om arbeidsinnvandring finner du på Østforums temaside Statistikk.

Nytt Fafo-prosjekt skal kartlegge norskkompetansen blant utenlandske arbeidstakere

(Fafo Østforum, 04.09.19)

Hva slags behov for språkopplæring har arbeidstakere født i utlandet? Og hva slags tilbud gis? Kravene til språkkompetanse varierer mellom yrkesgrupper og hva slags arbeid man har.  Arbeidsinnvandrere fra EØS-land har ikke rett på norskopplæring. På oppdrag fra Språkrådet skal Fafo kartlegge språkutfordringer, opplæring og hvordan dette håndteres ute på arbeidsplassene.

Ny Fafo-rapport: Ansette eller leie inn? En kartlegging i Hordaland

(Fafo Østforum, 03.09.19)

Fafo har kartlagt bemanningsstratgiene i små og mellomstore industribedrifter i Hordaland. På grunn av uforutsigbare markeder og store svingninger i bemanningsbehovet mener bedriftene bruk av innleie i perioder er viktig. Elleve av de 22 bedriftslederne oppgir at de er mer eller mindre avhengige av arbeidsinnvandring og tilgang på utenlandsk arbeidskraft.

Ny medarbeider i Fafo Østforum

(Fafo Østforum, 02.09.19)

Informasjonskonsulent i Fafo, Alf Tore Bergsli, er ny prosjektmedarbeider i sekretariatet og driften av Fafo Østforum. 

Nytt prosjekt om arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere

(Fafo Østforum, 21.08.19)

Fafo Østforum vil gjennomføre en landsomfattende intervjuundersøkelse blant bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen. Målet er å få bedre kunnskap om arbeids- og levekår, hva de vet om rettigheter og plikter, fagforeningsmedlemskap og kjennskap til svart arbeid og andre former for arbeidslivskriminalitet.

Kraftig løft for mange av EUs fattigste arbeidsfolk

(arbeidslivet.no, 04.06.19)

Siden 2018 har nær alle EU-landene hevet de lovpålagte minstelønningene betydelig. At disse tiltakene har klart å motarbeide sosiale forskjeller er likevel ikke selvsagt. Det viser en fersk rapport fra Eurofound. Fafo har ansvaret for den norske rapporteringen til Eurofound.

Stadig flere polske bygningsarbeidere reiser hjem

(Utrop, 10.06.19)

En spørreundersøkelse Fafo har gjennomført viser at 44 prosent av de spurte mener at arbeidsinnvandrere presser svake grupper i Norge ut av arbeidsmarkedet. Halvparten av de spurte er enig i at arbeidsinnvandring fra Øst-Europa har presset det norske lønnsnivået nedover.
Rådgiver i BLN vil heller at folk skal bekymre seg for at flere polske arbeidsinnvandrere drar hjem.

Hva er kabotasje? Fakta om utenlandsk veitransport i Norge

(Arbeidslivet.no, 06.03.19)

Sverige, Polen og Latvia troner øverst på lista over lastebiler på norske veier som er registrert utenfor Norge. I oversiktsartikkelen presenteres statistikk og forskjeller på regelverket for persontransport og godstransport samt regelverksdiskusjonen i EU.