Velkommen til Fafo Østforum

Dette er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård

Nedenfor er utvalgte nyheter. Alle nyheter finner du på nyhetssiden

Fafo Østforum påskeferierer

(Fafo Østforum, 12.04.19)

Redaksjonen ønsker alle en RIKTIG GOD PÅSKE !!

Vi er tilbake med oppdatering av nyheter tirsdag 23. april.

– Innvandring fra Øst-Europa kan ha nådd toppen

(Velferd / Klassekampen, 12.04.19)

Norge må satse sterkere på selv å utdanne arbeiderne vi har behov for, i stedet for å legge opp til å dekke arbeidskraftbehov gjennom import av arbeidskraft, mener Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

Østforum markerer 15 år på Fafokonferansen 15. mai

(Fafo Østforum)

Grenser viskes ut og samhandling på tvers av land er regelen snarere enn unntaket. Vil vår velfungerende, tillitsbaserte samfunnsmodell slå sprekker, eller er den allerede i ferd med å forvitre? Årets Fafokonferanse markerer også at det er 15 år siden EUs østutvidelse og etableringen av Fafo Østforum. Detaljert konferanseprogram er nå lagt ut. MELD DEG PÅ innen 26. april. Les mer om program og påmelding

Se i opptak: Seminar om grenseløs transport

(Fafo Østforum, 07.03.19)

– Viktigere å skille mellom de seriøse og de useriøse transportselskapene, enn mellom de norske og de utenlandske, sa en av deltakerne på dagens Fafo Østforums seminar. 

Hva er kabotasje? Fakta om utenlandsk veitransport i Norge

(Arbeidslivet.no, 06.03.19)

Sverige, Polen og Latvia troner øverst på lista over lastebiler på norske veier som er registrert utenfor Norge. I oversiktsartikkelen presenteres statistikk og forskjeller på regelverket for persontransport og godstransport samt regelverksdiskusjonen i EU.

Fafo-forsker tror på historisk “nei til EØS” fra LOs nest største forbund

(Klassekampen, 02.03.19)

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) slår seg sammen med Fellesforbundet. Transportbransjen er under hardt press fra useriøse og kriminelle aktører som driver sosial dumping på norske veier, så gevinstene med fusjonen er store, mener NTF-leder Lars Johnsen. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik tror fusjonen kan få avgjørende betydning for Fellesforbundets EØS-standpunkt. 

Kronikk: Stridstemaene i arbeidslivet blir ikke borte ved utmelding av EØS

(FriFagbevegelse, 18.02.19)

Fafo-forsker Jon-Erik Dølvik skriver at andelen sysselsatte i Norge fra EU-land i Øst Europa har vokst kraftig siden EU-utvidelsen 2004. De utgjør nå omtrent 8 % av norske sysselsatte samtidig har sysselsettingen blant nordmenn stagnert.

EØS-innvandring rammer andre innvandrere

(ABC Nyheter / NTB, 15.02.19)

– Konkurransen fra arbeidsmigrasjonen som kom i kjølvannet av EØS-avtalen, har særlig gått på bekostning av den eksisterende innvandrerbefolkningen. Sånn sett er prisen vi har betalt for avtalen at inkluderingen av andre innvandrere er blitt vanskeligere, sier Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

Ny Fafo-rapport: Mer innleie av arbeidskraft også i Nordland

(Fafo, 06.02.19)

Bruken av innleid arbeidskraft via bemanningsbyråer har de senere år økt i Nordland fylke, viser et notat skrevet av Kristine Nergaard og Elin Svarstad. Bygg og anlegg står for mye av veksten. Her rekrutteres mange fra land i Øst-Europa. Samtidig bruker kommuner og helseforetak mer penger enn tidligere på innleie av helsepersonell – til tross for målet om det motsatte. Oppdragsgiver er Nordland fylkeskommune.

Ny Fafo-rapport har kartlagt brudd på midlertidige ansettelser og innleie

(Fafo Østforum, 01.02.19)

Fafo har anslått omfanget av brudd på adgangen til midlertidige ansettelser og innleie. Omfanget av brudd synes å være nokså stort blant virksomhetene i bransjer som bruker østeuropeisk innleid arbeidskraft i stort omfang.