Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Fafo-forfattere – 2004–2023

En oversikt over publikasjoner knyttet til Østforums temaer fra 2004 og årene framover.

Utsyn over kompetansebehovet i Norge

Utsyn over kompetansebehovet i Norge

St.meld. 14 (2022–2023)

2023
SUA: Årsrapport 2022

SUA: Årsrapport 2022

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

2023
Arbeidstilsynet: Årsrapport 2022

Arbeidstilsynet: Årsrapport 2022

En analyse av Arbeidstilsynets innsats

2023
Innvandrerperspektiv på sivilsamfunnsdeltakelse

Innvandrerperspektiv på sivilsamfunnsdeltakelse

Ulike innvandrergruppers opplevelse av barrierer og suksessfaktorer for deltakelse

2022

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie