Skip to main content

Fafo-forfattere – 2004–2024

En oversikt over publikasjoner knyttet til Østforums temaer fra 2004 og årene framover.

Fafo-forfattere – publikasjoner 2004–2024

Rapporter, notater, bokkapitler og tidsskriftartikler. Sortert på etternavn.

Alsos, Kristin (2023), Tools to support the monitoring of posted workers in the Baltic and the Nordic countries. Transposition of the Enforcement Directive (2014/67/EU). Fafopaper 2023:10

Alsos, Kristin and Anne Mette Ødegård (2019). Chapter 3 – Shifting employer strategies in light of institutional change. In "Posted Work in the European Union. The Political Economy of Free Movement", 1st Edition. Edited by Jens Arnholtz and Nathan Lillie. Routledge.

Alsos, Kristin og Anne Mette Ødegård (2018), Reguleringer for utsendte arbeidstakere. Fafo-rapport 2018:18. Nettutgave (pdf 728 kB)

Alsos, Kristin, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad (2016), Sjatteringer av likhet. Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft. Fafo-rapport 2016:15. Nettutgave (pdf 1,7 MB)

Alsos, Kristin og Line Eldring (2014), «Lovfestet minstelønn i Norge?» I Søkelys på arbeidslivet 3/2014

Alsos, Kristin og Line Eldring (2014), Solidaransvar for lønn. Fafo-rapport 2014:15. Nettutgave

Alsos, Kristin og Ragnhild Steen Jensen (2013), Bemanningsbransjens gråsoner. Fafo-rapport 2013:20. Nettutgave

Alsos, Kristin (2010), Bemanningsforetak. Reguleringsmodeller i utvalgte europeiske land. Fafo-notat 2010:03. Nettutgave

Alsos, Kristin  og Line  Eldring (2010), «Husarbeid uten grenser?» Tidsskrift for kjønnsforskning, 4.

Alsos, K. og L.  Eldring (2010), Migrant  domestic workers – beyond regulation regimes? Paper presented at the  European congress of the International Industrial Relations Association (IIRA),  28 June-1 July 2010, University of Copenhagen.

Alsos, Kristin. Med vedlegg av Stein Evju (2009), Tjenestedirektivet og arbeidsretten. Kommentarer til De Factos notat «Er garantier nok?» Fafo-notat 2009:01. Nettutgave

Alsos, Kristin og Line Eldring (2008), «Labour Mobility and Wage Dumping: the Case of Norway». I: European Journal of Industrial Relations 2008,14(4). Sammendrag

Alsos, Kristin, Stein Evju og Anne Mette Ødegård (2008), Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. Fafo-notat 2008:05  Nettutgave

Alsos, Kristin og Anne Mette Ødegård (2008), "Allmenngjøring: Fører det til likeverdige forhold mellom norske og utenlandske arbeidstakere?" I Søkelys på arbeidslivet, 1/2008

Alsos, Kristin (2007), HMS-regler i Norge og Polen – en sammenligning. Fafo-notat 2007:13. Nettutgave

Alsos, Kristin og Anne Mette Ødegård (2007), Sikrer Norges framtid på minstelønn. Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land. Fafo-rapport 2007:32. Nettutgave

Alsos, Kristin og Line Eldring (2006), Extension of collective agreements: The Norwegian case. CLR-News no 3/2006

Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Jørgen Steen, Ragnhild Steen-Jensen, Sissel C. Trygstad og Mikkel Myhre Walbækken (2021), Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet. Fafo-rapport 2021:19.

Andersen, Rolf K., Mona Bråten og Ester Bøckman (2021), Godkjenningsordningen for utenlandske fag- og svennebrev. Virkninger på arbeidsvilkår. Fafo-rapport 2021:12

Andersen, Rolf K., Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard (2019), Bemanningsstrategier i små og mellomstore industribedrifter i Hordaland. Fafo-rapport 2019:25. Nettutgave (pdf 541 kB)

Andersen, Rolf K. og Mona Bråten (2018), Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter. Fafo-rapport 2018:19. Nettutgave (pdf 650 kB)

Andersen, Rolf K. og Anne Mette Ødegård (2017), Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Fafo-notat 2017:10. Nettutgave (pdf 1791 kB)

Andersen, Rolf K., Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad (2017), Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Fafo-rapport 2017:08. Nettutgave (pd 528 kB)

Andersen, Rolf K og Bård Jordfald (2016), Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014. Fafo-rapport 2016:39. Nettutgave (pdf 492 kB)

Andersen, Rolf K., Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad (2016), «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke». Evaluering av godkjenningsordningen i renhold. Fafo-rapport 2016:18. Nettutgave

Andersen, Rolf K., Line Eldring og Johan Røed Steen (2014), Privatmarkedet i byggenæringen. Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem. Fafo-rapport 2014:14. Nettutgave

Andersen, Rolf K., Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård (2012), Bruk av innleid arbeidskraft. Fafo-notat 2012:12. Nettutgave

Andersen, Rolf K., Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård (2010), Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering. Fafo-rapport 2010:24. Nettutgave

Aslesen, Sigmund (2005), EU-utvidelsen - mulige tilpasningsstrategier i norske skipsverft. Fafo-notat 2005:07

Berg, Sonja L., Roger Bjørnstad, Emil Cappelen Bjøru, Fernanda Wiggen Eggen, Bård Jordfald og Marthe Norberg-Schulz (2016), Innvandrersysselsetting og konsekvenser for norske arbeidere.  Rapport nr 5-2016 hos Senter for lønnsdannelse. Nettutgave

Berge, Øyvind M., Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad (2013), Anstendig arbeid. Fafo-rapport 2013:03. Nettutgave

Berge, Øyvind, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad (2010), Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Norge. Landsrapport innen Nordisk Ministerråds prosjekt "Udenlandsk arbejdskraft i Norden.

Bergene, Ann Cecilie , Kristine Nergaard og Jørgen Svalund (2018), Brudd på reglene om adgangen til midlertidig ansettelse og innleie. Delrapport. Fafo-rapport 2018:47. Nettutgave (pdf 847 kB)

Bjørnstad, Roger (red.), Jon Erik Dølvik,  Line Eldring, Bård Jordfald, Tom Kornstad, Fredrik Bakkemo Kostøl, Ragnar Nymoen, Marina Rybalka og Terje Skjerpen (2015), Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler. Rapport nr 2-2015 hos Senter for lønnsdannelse. Nettutgave

Brunovskis, Anette, Inger Lise Skog Hansen og Anne Mette Ødegård (2024), Arbeidsinnvandreres boligforhold. Fafo-notat 2024:03

Brunovskis, Anette og Anne Mette Ødegård (2022), Grov utnytting av utenlandske arbeidstakere. Gråsonen mellom det regulære arbeidslivet og menneskehandel. Fafo-rapport 2022:14

Brunovskis, Anette og Anne Mette Ødegård (2021), Menneskehandel i arbeidslivet: Oppdatert sammendragsrapport. Fafo-notat 2021:11.

Brunovskis, Anette og Anne Mette Ødegård (2019), Menneskehandel i arbeidslivet. Fafo-rapport 2019:35. Nettutgave

Brunovskis, Anette, Anne Britt Djuve and Hilde Maria Haualand (2003),  Facing a Baltic Invasion? Mobility of Baltic Labour towards the Nordic Countries. Fafo-rapport 432. Web edition

Bråten, Mona og Rolf K. Andersen (2015), Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press. Fafo-rapport 2015: 42. Nettutgave

Bråten, Mona, Eirik Albrechtsen, Rolf K. Andersen, Tuva Tovslid og Reidun Værnes (2014), Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien. Styring av arbeidsmiljø og personskaderisiko. Fafo-rapport 2014:54. Nettutgave

Bråten, Mona, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen (2012), Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen. Fafo-rapport 2012:52. Nettutgave

Dalen, Kristin, Hedda Flatø og Jon Horgen Friberg (2022), Hverdagsintegrering. En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i innvandrerbefolkningen. Fafo-rapport 2022:15

Dapi, Bjorn og Guri Tyldum, Analysenotat: Introduksjonsprogram for ukrainske flyktninger. Hvilket tilbud fikk de i 2022? Fafo, Juni 2023.

Dapi, Bjorn og Elin Svarstad (2023), Lavlønn: Nærings- eller virksomhetsfenomen? Fafo-rapport 2023:15

Dapi, Bjorn og Elin Svarstad (2022), Lønn i allmenngjorte bransjer 2021. Fafo-notat 2022:14

Djuve, Anne Britt, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang (2015), When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals. Web edition. Published with support from: The Rockwool Foundation

Djuve, Anne Britt og Anne Skevik Grødem (red.) (2014), Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering i Norden. Nordmod2030. Delrapport 11. Fafo-rapport 2014:27. Nettutgave

Dølvik, J. E., Alsos, K., & Ødegård, A. M. (2023). Innenfor eller utenfor: Rammene for arbeidslivspolitikk ved ulike EU-tilknytninger. Internasjonal Politikk, 81(4), 615–630. https://doi.org/10.23865/intpol.v81.6005

Dølvik, Jon Erik and Paul Marginson (2018), Collective bargaining in Northern Europe under strain. Multiple drivers of change and differing responses to them.  Fafo-paper 2018:18. Web edition

Dølvik, Jon Erik & Line Eldring, eds. (2016), Labour Mobility in the Enlarged Single European Market. Comparative Social Research 32/2016.

Dølvik, Jon Erik, Line Eldring og Jelle Visser (2014), Setting Wage Floors in Open Markets: The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance. Chapter 4 in S. Evju (ed.), Regulating Transnational Labour in Europe: The quandaries of multilevel governance. Publications Series No. 196. Department of Private Law, University of Oslo. Last ned/download pdf

Dølvik, Jon Erik og Anne Mette Ødegård (2012), The struggle over the services directive: the role of the European Parliament and the ETUC. I Labor History, Volume 53, Issue 1, 16 March 2012.

Dølvik, Jon Erik og Jelle Visser (2009), Free movement, Equal Treatment and Worker Rights: Can the EU solve its trilemma of fundamental principles? i  Industrial Relations Journal, Volume 40, Number 6, November 2009 , pp. 491-509(19).

Dølvik, Jon Erik og Jon Horgen Friberg (2008), Den nye arbeidsinnvandringen. Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser. IMER-programmet. Norges forskningsråd.

Dølvik, Jon Erik og Line Eldring (2008), Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden – utviklingstrekk og konsekvenser. Sluttrapport fra en nordisk arbeidsgruppe under Nordisk Ministerråd. TemaNord 2008:502. København: Nordisk Ministerråd. English version: Mobility of labour from new EU states to the Nordic Region – Development trends and consequences

Dølvik, Jon Erik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård (2006),Grenseløst arbeidsliv? Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen. Fafo-rapport 548. Nettutgave

Dølvik, Jon Erik og Line Eldring (2006), Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen. Mobilitet, virkninger og utfordringer (pdf 429KB). TemaNord 2006:557. København: Nordisk Ministerråd. Sammendrag:The Nordic Labour Market two years after the EU enlargement. Mobility, effects and challenges

Dølvik, Jon Erik og Line Eldring (2005), "Etter EU-utvidelsen: Arbeidsmigrasjon gjennom bakdøra skaper nye utfordringer i det norske arbeidsmarkedet." Søkelys på arbeidsmarkedet, 2/2005

Dølvik, Jon Erik og Line Eldring (2005), Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen. Nordiske forskjeller og fellestrekk. Sluttrapport for en arbeidsgruppe under Nordisk Ministerråd. TemaNord 2005:566.

Dølvik, Jon Erik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård (2005), Lavlønnskonkurranse og sosial dumping. Utfordringer for det seriøse arbeidslivet. Fafo-rapport 485. Nettutgave

Dølvik, Jon Erik og Line Eldring (2004), EU-utvidelsen: Økt arbeids- og tjenestemobilitet til de nordiske land? Bakgrunnsnotat - Arbeidsministermøte Nordisk Ministerråd 21-22. september 2004.

Dølvik, Jon Erik (2004), EU-utvidelsen og arbeidsinnvandring: Grenser for solidaritet? Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2004.

Eggen, Fernanda Winger, Jørgen Ingerød Steen og Mona Bråten (2023), Evaluering av HMS-kortordningen. Rapport nr. 33-2023 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS

Eldring, Line (2015), "Lovbasert minstelønn: løsning eller forbannelse?" Artikkel i Europarättslig tidskrift nr 2 2015

Eldring, Line og Kristin Alsos (2015), "The Nordic Countries". I Minimum Wages, Collective Bargaining and Economic Development in Asia and Europe. A Labour Perspective. Maarten van Klaveren, Denis Gregory og Thorsten Schulten (ed). Palgrave Macmillan Artikler

Eldring, Line (2015), "Tåler den norske modellen arbeidsinnvandring?" Kapittel i boken: Minimum Wages, Collective Bargaining and Economic Development in Asia and Europe. Brita Brita Bengum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.) Fagbokforlaget.

Eldring, Line (2015), Fagforeninger som krysser landegrensene. En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet. Fafo-rapport 2015:36. Nettutgave.

Eldring, Line og Jens Arnholz (2015), "Varying perceptions of social dumping in similar countries" i Market Expansion and Social Dumping in Europe. Routledge Advances in European Politics

Eldring, Line og Rolf K. Andersen (2014), Kortere kjeder - mindre sosial dumping? Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg. Fafo-notat 2014:09. Nettutgave

Eldring, Line og Kristin Alsos (2014), Lovfestet minstelønn: Norden og Europa - en oppdatering. Fafo-notat 2014:20. Nettutgave

Eldring, Line og Jon Horgen Friberg (2013), Europeisk arbeidsmobilitet: Utfordringer for de nordiske arbeidsmarkedene. Søkelys på arbeidslivet, 30 (1-2).

Eldring, Line, Kerstin Ahlberg og Klaus Pedersen (2013), Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie. TemaNord 2013:523. København: Nordisk Ministerråd

Eldring, Line og Kristin Alsos (2012), Lovfestet minstelønn: Norden og Europa. Fafo-rapport 2012:07. Nettutgave

Eldring, Line,  Ian Fitzgerald  og Jens Arnholtz (2012), Post-accession migration in construction and trade union responses  in Denmark, Norway and the UK. European  Journal of Industrial Relations, 18, 1.

Eldring, Line og Thorsten Schulten (2012), Migrant  workers and wage-setting institutions: Experiences from Germany, Norway,  Switzerland and the United Kingdom.”  I: Galgóczi, B., Leschke, J.  & Watt, A. (ed.), EU Labour Migration in troubled times. Surrey:  Ashgate.

Eldring, Line, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos (2011), Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Fafo-rapport 2011:09. Nettutgave

Eldring, Line (2011), Posted workers in Norway: Win-win or lose-lose? i CLR News No 1/2011 Recruitment Practices in Europe. European Institute for Construction Labour Research (CLR)

Eldring, Line og  Hansen,  Jens Arnholtz (2009), Fagbevegelsen og arbeidsinnvandring: Strategier og resultater i Norge og Danmark. Søkelys på Arbeidslivet 2009:1.

Eldring, L. (2007), "Uviklingen i polsk byggenæring etter EU-utvidelsen." I: Søkelys på arbeidslivet, 2/2007, s. 133-147.

Eldring, Line og Paulina Trevena (2007), "Polish construction in the wake of EU enlargement" i CLR News No 2/2007 Poland’s construction industry. European Institute for Construction Labour Research (CLR)

Eldring, Line og Paulina Trevena (2007), Polsk byggenæring i bevegelse. Fafo-notat 2007:05. Nettutgave

Friberg, Jon Horgen og Arnfinn H. Midtbøen (2018), The Making of Immigrant Niches in an Affluent Welfare StateInternational Migration Review, 1-24

Friberg, Jon Horgen og Arnfinn H. Midtbøen (2017), Ethnicity as skill: immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets, Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI: 10.1080/1369183X.2017.1388160

Friberg, Jon Horgen (2016), Arbeidsmigrasjon. Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi? Fafo-rapport 2016:02. Nettutgave (pdf 1,1 MB)

Friberg, Jon Horgen og Hedda Haakestad (2015), "Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid". I Søkelys på arbeidslivet 03/15.

Friberg, Jon Horgen, Jens Arnholtz, Line Eldring, Nana W Hansen and Frida Thorarins (2014).  Nordic labour market institutions and new migrant workers: Polish migrants in Oslo, Copenhagen and Reykjavik. European Journal of Industrial Relations 2014 20: 37.

Friberg, Jon Horgen and Line Eldring (eds.) (2013), Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries. Patterns of migration, working conditions and recruitment practices. TemaNord 2013:570. Nordic Council of Ministers 2013

Friberg, Jon Horgen, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve (2013), Innvandrerne som skulle klare seg selv. Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati. Fafo-rapport 2013:31. Nettutgave

Friberg, Jon Horgen (2013), The Polish worker in Norway. Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement. PhD Dissertation. Web edition (pdf 912kb). Fafo-report 2013:06.

Friberg, Jon Horgen og Line Eldring (2011), Polonia i Oslo 2010. Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden. Fafo-rapport 2011:27. Nettutgave

Friberg, Jon Horgen (2011), "Do nauki norweskiego". Kapittel (ss 82) i Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Oslo.

Friberg, Jon Horgen (2009), “Working Conditions for Polish Construction Workers and Domestic Cleaners in Oslo: Segmentation, Inclusion and the Role of Policy”. Chapter 2 in Richard Black, Godfried Engbersen, Marek Okólski & Cristina Pantîru (eds.): A Continent Moving West? EU enlargement and labour migration from Central and Eastern Europe. Amsterdam University Press.

Friberg, Jon Horgen og Guri Tyldum (red.), med bidrag av Line Eldring, Joanna Napierala og Paulina Trevena (2007), Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet. Fafo-rapport 2007:27. Nettutgave

Friberg, Jon Horgen (2006), Integrering av arbeidsinnvandrere. Utfordringer for norsk integreringspolitikk i kjølvannet av EU-utvidelsen. Fafo-notat 2006:29. Nettutgave.

Friberg, Jon Horgen (2006), Individuell arbeidsinnvandring. Utfordringer to år etter EU-utvidelsen. Fafo-notat 2006:07.

Gamrath, Tobias, Johanne Stenseth Huseby, Jørgen Ingerød Steen, Anne Mette Ødegård and Fernanda Winger Eggen (2024), Evaluation of the cooperation between the Norwegian and the Lithuanian Labour Inspectorates. Report no. 5-2024 from Samfunnsøkonomisk analyse AS

Hardy, J., L. Eldring & T. Schulten (2012), ‘Trade union responses to  migrant workers from the ‘new Europe’: A three sector comparison in the UK,  Norway and Germany’. European Journal of Industrial Relations, 18:347-363.

Harlem, Mads og Mark B. Taylor (2021), Folkeretten og næringsvirksomhet i konfliktområder. Rapport utarbeidet for LO, Fagforbundet og Norsk Folkehjelp.

Hasås, Torgny (red.), Brede Edvardsen, Steinar Rindølen, Vilde Thorbjørnsen, Anne Mette Ødegård og Jan-Erik Støstad (2017), Det mørke arbeidslivet. Menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping. Gyldendal Norsk Forlag AS 2017

Hertzberg, Dagfinn og Torunn Kvinge (2008), Østeuropeisk arbeidskraft i norsk sjømat- og verftsindustri. Omfang og erfaringer. Fafo-notat 2008:07. Nettutgave

Haakestad, Hedda og Jon Horgen Friberg (2017), Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry. Economic and industrial democracy 1-22 2017

Haakestad, Hedda og Erika Braanen Sterri (2015), Lærevilkår i norsk arbeidsliv. Utjevning eller mot nye kompetansegap? Fafo-rapport 2015:09. Nettutgave

Jahnsen, Synnøve Økland. Labour Exploitation and Work-Related Crime. The Reshaping of the Norwegian Media Discourse on Human Trafficking and Social Dumping. Nordic Journal of Criminology, bd. 25, nr. 1, desember 2023, s. 1–17. https://doi.org/10.18261/njc.25.1.6.

Jahnsen, Synnøve Økland, Anje Müller Gjesdal og Gisle Andersen (2022), Om fremveksten av en ny forståelsesramme for arbeidslivet og kampen mot arbeidslivskriminalitet. Norsk sosiologisk tidsskrift, Vol.6, Utg.5, side 8-24

Jensen, Ragnhild Steen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik (2014), Arbeidsforhold i gods og turbil. Fafo-rapport 2014:58. Nettutgave

Jesnes, Kristin og Elin Svarstad (2023), Pakkelevering under press: En kartlegging av budbransjen. Faktaflak november 2023. Fafo

Jesnes, Kristin (2016), Lovfestet minstelønn i Frankrike. Fafo-notat 2016:17. Nettutgave

Jordfald, Bård, Elin Svarstad og Ragnar Nymoen (2021), Hvem er de lavlønte? Fafo-rapport 2021:29

Jordfald, Bård (2021), Lønnsfordeling i grønn sektor. Fafo faktaflak, mars 2021. Nettutgave

Jordfald, Bård og Elin Svarstad (2020), Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring. Privat og offentlig sektor. Fafo-rapport 2020:13. Nettutgave (pdf)

Jordfald, Bård (2018), Lønnsfordeling i privat sektor. Bygg og HORECA. Fafo-notat 2018:19. Nettutgave (pdf 779 kB)

Kvinge, Torunn og Anne Mette Ødegård (2010), Hvem kan seile sin egen sjø? Om statlige reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår i norsk innenriksfart. Fafo-rapport 2010:08. Nettutgave

Kvinge, Torunn og Aleksandra Rezanow Ulrichsen (2008), Do Norwegian Companies' Direct Investments in Poland Imply Exports of Labour Relations? I: Economic and Industrial Democracy, Vol. 29, No. 1, 2008

Kvinge, Torunn (2005), Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa. Fafo-notat 2005:09. Nettutgave

Lillevik, Ragna og Guri Tyldum (2021), Irregulær bistand. En kartlegging av norske storbyers møter med irregulære migranter. Fafo-rapport 2021:15

Lismoen, Håvard og Torgeir Aarvaag Stokke (2005), Lovfestet minstelønn i Norge? Fafo-notat 2005:13. Nettutgave.

Lunde, Henriette og Jon Rogstad (2016), Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet. Fafo-notat 2016:05. Nettutgave (pdf 538 kB)

Nergaard, Kristine og Anne Mette Ødegård (2024), Organisasjonsgrad blant innvandrere 2021. Fafo-notat 2024:02

Nergaard, Kristine (2024), Innleie i byggebransjen Trondheim. Resultater fra en kartlegging høsten 2023Innleie i byggebransjen Trondheim. Resultater fra en kartlegging høsten 2023. Fafo-rapport 2024:10

Nergaard, Kristine og Anne Mette Ødegård (2022), Organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere. Fafo-notat 2022:12

Nergaard, Kristine (2021), Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv. Målemetoder og omfang. Fafo-notat 2021:17. Nettutgave finner du her

Nergaard, Kristine og Elin Svarstad (2019), Utleie/innleie av arbeidskraft i Nordland. Fafo-notat 2019:05. Nettutgave (pdf 338 kB)

Nergaard, Kristine (2017), Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende. Oppdaterte tall for 2016. Fafo-notat 2017:12. Nettutgave (pdf 822 kB)

Nergaard, Kristine (2016), Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Nullpunktsanalyse. Fafo-rapport 2016:06. Nettutgave.

Reegård, Kaja, & Debowski, Horacy (2020), Exit, Voice or Loyalty? VET Stakeholders’ Response to Large Scale Skilled Emigration From Poland. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 7(3), 325–343.

Schulten, Thorsten, Line Eldring & Reinhard Naumann (2015), The role of extension for the strength and stability of collective bargaining in Europe. In: Guy Van Gyes & Thorsten Schulten (eds.), Wage bargaining under the new European Economic Governance Alternative strategies for inclusive growth. Brussels: European Trade Union Institute (ETUI), p. 361-400.

Schulten, Thorsten, Torsten Müller & Line Eldring (2015), Prospects and obstacles of a European minimum wage policy. In: Guy Van Gyes & Thorsten Schulten (eds.), Wage bargaining under the new European Economic Governance Alternative strategies for inclusive growth. Brussels: European Trade Union Institute (ETUI), p. 327-359.

Schulten, Thorsten, Kristin Alsos, Pete Burgess, Klaus Pedersen (2012), Pay and other social clauses in European public procurement. Study on behalf of the European Federation of Public Service Unions (EPSU). Düsseldorf, December 2012

Seip, Åsmund Arup og Rolf K. Andersen (2021), ABE-reformen og a-krim. Gir effektivisering i staten grobunn for arbeidslivskriminalitet? Fafo-notat 2021:21

Seip, Åsmund Arup (2017), Arbeidsinnvandrere og rus. En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge. Fafo-rapport 2017:38. Nettutgave

Seip, Åsmund Arup, Kaia Reegård og Anne Marte Skaland (2010), Sirkulær migrasjon. Midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland. Fafo-rapport 2010:29. Nettutgave

Skinnarland, Sol og Magnus Mühlbradt (2014), Det gode liv til sjøs. Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip – norsk handlingsrom. Fafo-rapport 2014:19. Les om rapporten og last ned nettutgave

Skollerud, Kåre H., Guri Natalie Jordbakke, Tor-Olav Nævestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen (2021), På oppdrag – Rumenske og bulgarske langtransportsjåfører i Norge. TØI-rapport 1779/2020

Stokke, Torgeir Aarvaag (red.) (2010), Allmenngjøring i EU og Norge. Fafo-rapport 2010:14. Nettutgave

Svalund, Jørgen, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos (2019), Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie. Fafo-rapport 2019:38. Nettutgave

Svarstad, Elin og Bjorn Dapi (2024), Lønn i allmenngjorte bransjer 2022. Fafo-notat 2024:08

Svarstad, Elin og Bjorn Dapi (2022), Lønn i allmenngjorte bransjer 2020. Fafo-notat 2022:07

Trygstad, Sissel C., Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard (2018), Renholdsbransjen sett nedenfra. Fafo-rapport 2018:26. Nettutgave (pdf 803 kB)

Trygstad, Sissel C. , Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård (2012), Vil tiltakene virke? Status i renholdsbransjen 2012. Fafo-rapport 2012:59. Nettutgave

Trygstad, Sissel C., Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård (2011), Til renholdets pris. Fafo-rapport 2011:18. Nettutgave (pdf 1.14mb)

Ure, Odd Bjørn og Inger Marie Hagen (2010), På vei mot et arbeidslivsfond innenfor den nye avtalen om EØS-midlene. Prioriteringer for godt partssamarbeid i Øst- og Mellom-Europa. Fafo-notat 2010:02. Nettutgave

Ure, Odd Bjørn (2009), Skandinavisk fagbevegelse og EUs nye medlemsland. Samarbeid eller framvisning av glansbilder? Fafo-rapport 2009:17. Nettutgave

van Riemsdijk, Micheline og Matthew Cook (2013), International talent recruitment to Norway: Opportunities, challenges, and lived experiences of skilled migrants. Fafo-report 2013:14 Web edtion

van Riemsdijk, Micheline (2006), Rekruttering av polske sykepleiere til Norge. Erfaringer og virkninger. Fafo-notat 2006:27. Nettutgave

Ødegård, Anne Mette (2024), – Språknøkkelen. Kronikk i Klassekampen, 30. april 2024.

Ødegård, Anne Mette og Sondre Thorbjørnsen (2024), EØS-avtalen og handlingsrommet i norske kommuner. Fafo-notat 2024:02

Ødegård, Anne Mette, Rolf K. Andersen, Bjorn Dapi og Cecilie Aagestad (2022), Arbeidsinnvandring fra tredjeland. Fafo-rapport 2022:20

Ødegård, Anne Mette and Rolf K. Andersen (2021), Working and living conditions among resident migrants from Poland and Lithuania. Faforeport 2021:24. Rapporten er en engelsk oversettelse av Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen. Fafo-rapport 2021:14

Ødegård, Anne Mette ir Rolf K. Andersen (2021), Norvegijoje gyvenančių darbo imigrantų iš Lenkijos ir Lietuvos darbo ir gyvenimo sąlygos. Fafo-ataskaita 2021:23. Rapporten er en litauisk oversettelse av Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen. Fafo-rapport 2021:14

Ødegård, Anne Mette i Rolf K. Andersen (2021,) Warunki pracy i życia osiedlonych imigrantów zarobkowych z Polski i Litwy. Fafo-raport 2021:22. Rapporten er en polsk oversettelse av Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen. Fafo-rapport 2021:14

Ødegård, Anne Mette og Rolf K. Andersen (2021), Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen. Fafo-rapport 2021:14. Les rapportsammendrag og last ned gratis pdf-versjon. Les / last ned engelsk rapportsammendrag.

Ødegård, Anne Mette, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad (2020), Utelivsbransjen – utvikling i arbeidsforhold etter 2014. Fafo-rapport 2020:26. Nettutgave

Ødegård, Anne Mette og Rolf K. Andersen (2020), Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet, 2. utgave. Fafo-rapport 2020:27. Nettutgave

Ødegård, Anne Mette and Kristine Nergaard (2020), Workers and firms from Bulgaria, Estonia, Lithuania and Romania in Norway. Fafopaper 2020:04

Ødegård, Anne Mette og Mona Bråten (2020), Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring. Kapittel 5 i forskningsantologien Sund konkurrens i byggbranschen. Utgitt av Byggföretagen.

Ødegård, Anne Mette (2020), Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet. Fafo-rapport 2020:10. Nettutgave

Ødegård, Anne Mette og Line Eldring (2016), Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport. TemaNord 2016:530 Nordisk Ministerråd. Nettutgave

Ødegård, Anne Mette, Øyvind Berge and Kristin Alsos (2012), A case study of temporary work agencies in the Norwegian construction sector: a growing informal market beyond regulation? Transfer: European Review of Labour and Research 2012 18: 461

Ødegård, Anne Mette og Rolf K. Andersen (2011), Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri. Fafo-notat 2011:21. Nettutgave

Ødegård, Anne Mette og Øyvind Berge (2010), Useriøsitet i bemanningsbransjen. En casestuide i bygg. Fafo-notat 2010:05. Nettutgave

Ødegård, Anne Mette (2007), Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet. Fafo-notat 2007:02. Nettutgave

Ødegård, Anne Mette, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring (2006), Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser. Fafo-rapport 2007:03. Nettutgave

Ødegård, Anne Mette (2005), Arbeidstakere som går tjenestevei. Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS. Fafo-notat 2005:1. Nettutgave.

Ødegård, Anne Mette (red.) (2005), Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land. Fafo-notat 2005:28. Nettutgave

Aagestad, Cecilie, Kristin Brænden og Ester Bøckmann (2021), Arbeidsinnvandrere fra tredjeland – en kunnskapsoppsummering. Fafo-rapport 2021:05. Sammendrag og nedlastbar nettutgave