Skip to main content

Fafo Østforum lager faktaflak om aktuelle temaer. 

Språkvansker blant arbeidsinnvandrere

Språkvansker blant arbeidsinnvandrere

Faktaflak fra Fafo Østforum

2022
Lønnsfordeling i grønn sektor

Lønnsfordeling i grønn sektor

Faktaflak fra Fafo

2021
EUs minstelønnsdirektiv

EUs minstelønnsdirektiv

Faktaflak fra Fafo Østforum

2020-2022
EUs mobilitetspakke

EUs mobilitetspakke

Faktaflak fra Fafo Østforum

2019–2020
Utenlandske entreprenører på norske anlegg

Utenlandske entreprenører på norske anlegg

Faktaflak fra Fafo Østforum

2019
Europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA)

Europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA)

Faktaflak fra Fafo Østforum

2019. Oppdatert: 2023
Endringer for luftfart i utlendingsforskriften

Endringer for luftfart i utlendingsforskriften

Faktaflak fra Fafo Østforum

2018
Europeisk plattform mot svart arbeid

Europeisk plattform mot svart arbeid

Faktaflak fra Fafo Østforum

2017