Skip to main content
Ny dansk rapport: Seks av ti ukrainere ønsker å bli boende i Danmark

Seks ud af ti ukrainere ønsker at blive boende


Mange ukrainske flyktninger har fått en hverdag i Danmark og har det bedre. Seks av ti ukrainere ønsker derfor å bli her, selv når krigen som Russland startet da de invaderte Ukraina for to år siden er over. Det viser en ny rapport fra Københavns Universitet

Ny Fafo-artikkel om rammene for arbeidslivspolitikk ved ulike EU-tilknytninger

Ny artikkel: Innenfor eller utenfor: Rammene for arbeidslivspolitikk ved ulike EU-tilknytninger


I debatten om Norges EU-tilknytning har konsekvensene for arbeidslivspolitikken stått sentralt. Denne artikkelen beskriver først hva striden om arbeidslivsregulering innenfor EØS har dreid seg om. Deretter drøftes hvordan de mest aktuelle alternativene til EØS-avtalen – en britisk-inspirert frihandelsavtale for industrivarer («norxit») og EU-medlemskap – kan påvirke rammene for den nasjonale arbeidslivspolitikken.

Revisjonsrapport: Knapt noen påviselig effekt av EUs anskaffelsesdirektiv

Revisjonsrapport: Knapt noen påviselig effekt av EUs anskaffelsesdirektiv


En knusende dom rettes fra EU-revisjonen etter å ha ettergått i sømmene om EU-direktivene om offentlige anskaffelser fra 2014 har svart til forventningene. Flere av målene er ennå ikke nådd, samtidig som innføringen av de nye regelverket ikke har hatt noen påviselig effekt. Det er for øvrig dette regelverket dagens norske anskaffelsesregler også er tuftet på.

Ny rapport fra Aalborg Universitet: Arbeidsinnvandreres kår i dansk byggebransje

Migrantarbejderes Arbejdsmiljø og Sikkerhed i Bygge- og anlægsbranchen: Hovedrapport


På vegne av den danske arbeidstakerorganisasjonen 3F, har forskere ved Aalborg Universitet gjennomført en studie om arbeidsinnvandreres arbeidsmiljø og sikkerhet i den danske bygg- og anleggsbransjen.

Faktaflak fra Fafo: Pakkelevering under press: En kartlegging av budbransjen

Pakkelevering under press: En kartlegging av budbransjen


Hjemlevering av varer har vokst raskt innen budbransjen de siste årene. Bransjen preges av stadige endringer, oppstart og nedleggelser av virksomheter. I faktaflaket ser Fafo-forskerne Kristin Jesnes og Elin Svarstad nærmere på virksomheter som driver med hjemlevering av varer med sykkel og varebiler under 3,5 tonn.

Rapport fra regjeringen: Status for oppfølging av handlingsplan mot sosial dumping og a-krim

Status for oppfølging av handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet


Støre-regjeringen la 1. oktober 2022 frem en handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. I handlingsplanen står det at det skal utarbeides årlige rapporter om oppfølgingen av tiltakene i planen. En ny rapport gir en oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene pr. 17. november 2023.

Ny rapport: Flere ulykker i bygg og anlegg skjer utenfor bygge- og anleggsplassen

Ny rapport: Flere ulykker i bygg og anlegg skjer utenfor bygge- og anleggsplassen


En ny rapport om ulykker i bygg og anlegg viser bygge- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene i det norske arbeidslivet. Men rapporten viser ingen forskjeller i hyppighet av arbeidsskadedødsfall mellom norske og utenlandske arbeidstakere. Dette er en endring fra tidligere analyser.

Ny artikkel: Restriksjoner for å unngå «importsmitte», men lavere korona-forekomst blant gjestearbeiderne

Covid-19 blant gjestearbeidere i Norge


Under pandemien ble gjestearbeidere, eller ikke-bosatte arbeidsinnvandrere, gjenstand for kraftige smitteverntiltak gjennom strenge innreiserestriksjoner for å hindre «importsmitte». En ny studie har undersøkt om gjestearbeidere faktisk hadde høyere sannsynlighet for påvist koronasmitte enn befolkningen ellers.

Forslag til ny anskaffelseslov: Skal gjøre offentlige innkjøp enklere og mer bærekraftige

Les hele pressemeldingen: Forslag til ny anskaffelseslov: Skal gjøre offentlige innkjøp enklere og mer bærekraftige


– Offentlige og private aktører trenger et regelverk som er enklere å forstå og mer tilgjengelig. Samtidig må et nytt regelverk støtte viktige mål om å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sa næringsminister Jan Christian Vestre da han i dag fikk overlevert den første av to utredninger fra Anskaffelsesutvalget.

Nytt Fafo-notat om håndhevelsen av regelverket for utsendte arbeidstakere

Les om og last ned notatet: Labour Inspections’ strategies and tools used in enforcement of posting


Fafo-forskerne Kristin Alsos, Johanne Stenseth Huseby og Anne Mette Ødegård har samlet erfaringer fra hvordan regelverket for utsendte arbeidstakere håndheves i Norden (unntatt Sverige) og de baltiske statene. Både Island og Norge er bundet av disse reglene gjennom EØS-avtalen.

Analysenotat fra Fafo: Introduksjonsprogram for ukrainske flyktninger. Hvilket tilbud fikk de i 2022?

Last ned: Analysenotat: Introduksjonsprogram for ukrainske flyktninger. Hvilket tilbud fikk de i 2022?


Introduksjonsprogrammet for deltakere med kollektiv midlertidig beskyttelse skal alltid inneholde arbeids- eller utdanningsrettede elementer og et språktilbud. I dette analysenotatet viser Fafo-forskerne Bjorn Dapi og Guri Tyldum hvilke tilbud i introduksjonsprogram norske kommuner fikk på plass for ukrainske flyktninger i 2022.

Evaluering av norsktreningstilbud i regi av frivillige organisasjoner

Evaluering av norsktreningstilbud i regi av frivillige organisasjoner


Rapporten gir innblikk i aktører som tilbyr norsktrening, hvordan tilbudene organiseres, hvilken rolle og opplæring frivillige får, og hvordan tilbydere samarbeider med andre aktører, skriver IMDi som er oppdragsgiver for evaleueringen gjennomført av Proba samfunnsanalyse.