Skip to main content
Nytt Fafo-notat om lønn i allmenngjorte bransjer 2021

Lønn i allmenngjorte bransjer 2021


– Ikke overraskende finner vi at andel lønnstakere med lønn under de allmenngjorte satsene er lavere i virksomheter med tariffavtale. Lavlønn er et viktigere kjennetegn for ikke-bosatte enn bosatte, skriver forfatterne av et nytt Fafo-notat som tar for seg lønnsfordelingen innenfor bransjer og yrker med allmenngjort lønn høsten 2021.

Bokomtale: – Godt skrevet om mørk side i arbeidslivet

Bokomtale: – Godt skrevet om mørk side i arbeidslivet


– Denne boken er en øyeåpner mot å kjøpe for billige tjenester som håndverk, bilvask eller transport, skriver frilansjournalist Ole Martin Mortvedt, om boken «Moderne slaveri i Norge» forfattet av Einar Haakaas.

Politiforum, 30.12.22
Nytt SSB-notat: Statistikk om utleie og innleie på arbeidsmarkedet

Nytt SSB-notat: Statistikk om utleie og innleie på arbeidsmarkedet


Det er behov for mer statistikk om innleie og utleie, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) når de presenterer sitt nye notat om utleie av arbeidskraft.

Notatet gir en beskrivelse av ulike registerstatistikker og andre statistikker i SSB som har informasjon om utleienæringen.

SSB, 16.12.22
Kronikk: – For mange er fagbevegelsen, slik den fungerer i Norge, ukjent

Kronikk: – For mange er fagbevegelsen, slik den fungerer i Norge, ukjent


– Bare 24 prosent av de bosatte arbeidsinnvandrerne fra Sentral- og Øst-Europa er fagorganisert. For ansatte i privat sektor synker andelen til 21 prosent. Hva gjør fagbevegelsen med det? spør Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård, forskere ved Fafo.

FriFagbevegelse, 13.12.22
Nytt Fafo-notat om organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere

Nytt Fafo-notat om organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere


Bare 24 prosent av bosatte arbeidsinnvandrerne fra EU-landene i Sentral- og Øst-Europa er fagorganisert. Det kommer frem i et nytt notat forfattet av Fafo-forskerne Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård.

Fafo Østforum,13.12.22
Utvalg foreslår tiltak for betre integrering av arbeidsinnvandrarar

Utvalg foreslår tiltak for betre integrering av arbeidsinnvandrarar


Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) fekk i dag NOU om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrarar av utvalsleiar Arnfinn Midtbøen. Utvalet har kartlagt arbeidsinnvandrarars integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv, og foreslår ein rekk tiltak.

Regjeringen, 13.12.22
KPMG-rapport: Evaluering av etatssamarbeid mot arbeidslivskriminalitet

KPMG-rapport: Evaluering av etatssamarbeid mot arbeidslivskriminalitet

Rapport utarbeidet av KPMG for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

2022
Nytt faktaflak fra Østforum: Arbeidsinnvandring til Norge 2018–2022

Nytt faktaflak fra Østforum: Arbeidsinnvandring til Norge 2018–2022


Etter stor nedgang under koronapandemien, er arbeidsinnvandringen til Norge tilbake på 2019-nivå. Likevel preges det norske arbeidsmarkedet av stor mangel på arbeidskraft. Det er usikkerhet knyttet til hvordan migrasjonstrendene vil utvikle seg i årene som kommer.

I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese om hvordan arbeidsinnvandringen til Norge har utviklet seg de siste årene. 

Fafo Østforum, 17.11.22
Ny artikkel: – Språket vi anvender for å snakke om kriminalitet på arbeidsmarkedet er i endring

Ny artikkel: – Språket vi anvender for å snakke om kriminalitet på arbeidsmarkedet er i endring


– I det siste tiårets offentlige debatter og politiske strategidokumenter ser vi en stor økning i bruken av begreper som «arbeidslivskriminalitet», «arbeidsmarkedskriminalitet», «arbeidsmiljøkriminalitet» og forkortelsen «a-krim» som synonymer for å beskrive nye former for kriminalitet og kriminalitetsbekjempelse, skriver Fafo-forsker Synnøve Økland Jahnsen (bildet) og NORCE-forskerne Anje Müller Gjesdal og Gisle Andersen.

Fafo Østforum, 10.11.22
Ny NIBR-rapport: Innvandrerne flytter mer på seg enn andre

Ny NIBR-rapport: Innvandrerne flytter mer på seg enn andre


Innvandrere har stor betydning for norske bosettingsmønstre, og har de siste 15 årene medvirket til å opprettholde folketallet flere steder. Innvandrerne fra Polen står for flest flyttinger, men det er innvandrere fra Litauen som i størst grad bidrar til desentralisering av befolkningen.

OsloMet, 03.11.22
Ny Fafo-rapport om hverdagsintegrering

Ny Fafo-rapport om hverdagsintegrering


Hvordan skapes gode dagligliv i kjølvannet av innvandring? Hva er egentlig hverdagsintegrering, og hvordan kan det måles? Fafo har gjennomført en pilotundersøkelse i innvandrerbefolkningen om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering.

Fafo Østforum
Ny Fafo-rapport: Arbeidsinnvandring fra tredjeland

Ny Fafo-rapport: Arbeidsinnvandring fra tredjeland


Hvordan kan Norge bli mer attraktivt for faglærte arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området, også kalt tredjeland? Det er hovedtema i en ny Fafo-rapport som er utarbeidet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Fafo Østforum