Skip to main content
Stortinget og EØS-avtalen

Stortinget og EØS-avtalen


Den 16. oktober 2022 er det 30 år siden Stortinget godkjente EØS-avtalen. I den anledning har stortingsbiblioteket oppdatert faktaarket Stortinget og EØS-avtalen.

Stortingets EU/EØS-nytt, 28.09.22
Nytt faktaflak fra Østforum: Språkvansker blant arbeidsinnvandrere

Nytt faktaflak fra Østforum: Språkvansker blant arbeidsinnvandrere


Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere har økt i takt med arbeidsinnvandringen og et stadig mer internasjonalisert arbeidsliv.
 
I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese om manglende norskkunnskaper blant arbeidsinnvandrere, hva det skyldes, hva det medfører og hva som er igangsatt for å forbedre dagens integrerings- og kompetansepolitikk for voksne innvandrere.

Fafo Østforum, 26.09.22
Ny bok om «moderne slaveri»

Ny bok om «moderne slaveri»


Boken «Moderne slaveri i Norge» handler om arbeidslivskriminalitet og arbeidsforhold som kan sette liv i fare. Gravejournalist og forfatter Einar Haakaas avdekker grov utnyttelse av arbeidere i blant annet fiskeindustrien, bygg og transport. 

Fafo Østforum /Budstikka, 23.09.22
Hvordan er det å være utenlandsk sykepleier i Norge?

Hvordan er det å være utenlandsk sykepleier i Norge?


– Vi er helt avhengige av sykepleiere fra andre land for å dekke behovet på sykehus og sykehjem, sier førstelektor Kari Dahl ved OsloMet.

Rasisme på arbeidsplassen, ensomhet og stadig nye krav er blant utfordringene utenlandske sykepleiere møter i Norge, ifølge ny studie.

OsloMet, 21.09.22
Polske migranter i prekære livssituasjoner opplever vurderinger av retur som komplekse

Polske migranter i prekære livssituasjoner opplever vurderinger av retur som komplekse


«Jeg har ingen grunner til å dra tilbake» er tittelen på en ny artikkel forfattet av Katrine Mayora Synnes. Hun har intervjuet polske migranter som på intervjutidspunktet stod uten lønnsarbeid og uten tilgang til offentlige velferdsytelser.

Norsk sosiologisk tidsskrift, 16.09.22
Lanserer nyutgivelse av oppslagsverk for migranter

Lanserer nyutgivelse av oppslagsverk for migranter


«Sosialt arbeid med sårbare migranter – Kunnskap, regelverk og praktiske råd» er en nyttig håndbok for alle som jobber med sårbare grupper med asylsøkere og flyktninger, irregulære migranter, familiegjenforente, arbeidsmigranter og bostedsløse EU/EØS-migranter.

Utrop, 07.09.22
Arbeidslivskrim: Svensk LO refser Stockholms-kommuner – krever at de skjerper seg

Arbeidslivskrim: Svensk LO refser Stockholms-kommuner – krever at de skjerper seg


LO-distriktet i Stockholms län har laget en rapport om innsatsen fra offentlige oppdragsgiveres side når det gjelder arbeidslivkriminalitet. Konklusjon er «skjerpings».

Anbud365, 31.08.22
Ny publikasjon: Immigration and the Norwegian Labour Movement

Ny publikasjon: Immigration and the Norwegian Labour Movement


Johanne Stenseth Huseby ved Fafo har skrevet en masteroppgave om arbeidsinnvandrere og organisasjonsgrad. Empirien er samlet gjennom  intervju med arbeidere, tillitsvalgte og arbeidsgivere fra bygg- og anleggsbransjen, fiskeindustrien og hotell- og restaurantbransjen.

Fafo Øtforum, 22.08.22
Evaluering av hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet

Evaluering av hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet


Deloitte AS har på oppdrag for AID og NFD evaluert hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet. Evalueringen viser at det er store forskjeller mellom offentlige virksomheter når det gjelder hvor langt de har kommet med å profesjonalisere sitt innkjøpsarbeid, både generelt og spesifikt når det gjelder å foreta innkjøp på en måte som fremmer seriøsitet i leverandørmarkedet.

Regjeringen, 08.07.22
Notat om EUs arbeids- og sosialpolitikk første halvår 2022

Notat om EUs arbeids- og sosialpolitikk første halvår 2022


Arbeids- og sosialråd Kristina Jullum Hagen ved EU-delegasjonen i Brussel har laget en oversikt over status og utviklingstrekk for EUs arbeids- og sosialpolitikk. Russlands krig mot Ukraina dominerte arbeidet i EU vinteren og våren 2022, også på arbeidslivs- og sosialområdet.

Fafo Østforum, 11.08.22
Ny artikkel: Utstasjonert uten å være utstasjonert

Ny artikkel: Utstasjonert uten å være utstasjonert


I en ny policy brief argumenterer de danske arbeidslivdsforskerne Jens Arnholtz og Astrid Stampe Lovelady for at mange utsendte arbeidere ikke oppfyller utstasjoneringsdirektivets definisjon av hva en utsendt arbeidstaker er. Og de anbefaler at lovgivere avklarer statusen til utsendte arbeidere for å øke beskyttelsen for disse arbeiderne.

FAOS, 04.07.22
Offentlige innkjøp god butikk for tusenvis av useriøse – skal det være slik?

Offentlige innkjøp god butikk for tusenvis av useriøse – skal det være slik?


En ny rapport forteller at det offentlige tildeler oppdrag for milliarder over årene til useriøse, til dels kriminelle foretak. Over en femårsperiode er nær 2200 slike foretak beæret med offentlige penger, med skattepenger.

Anbud365, 17.06.22