Skip to main content
– Bostedsløshet forsterker fattigdom og marginalisering, og øker risikoen for utnytting

Ny rapport: – Norge bryter rettighetene til EU-migranter


I en ny rapport avslører Kirkens Bymisjon at Norge bryter grunnleggende menneskerettigheter for EU-migranter.

– Uten en bolig hvor man kan hvile, lage mat, dusje og vaske klær, er sosial og økonomisk inkludering vanskelig, sier avdelingsleder for fattige tilreisende i Kirkens Bymisjon, Marit Nybø.

«I count» – Kartlegging av bostedsløse EU-migranter

«I count» - Kartlegging av bostedsløse EU-migranter


Kirkens Bymisjon har gjennomført en kartlegging av bostedsløse EU-migranter som oppholder seg i Oslo.

Ny artikkel: – Constructions of migrant victims of labor exploitation in Nordic court cases

I artikkelen «Constructions of migrant victims of labor exploitation in Nordic court cases», undersøker Fafo-forsker Synnøve Økland Jahnsen (bildet) med nordiske kollegaer hvordan domstoler skaper visse typer fremstillinger av ofre for utnyttelse i det nordiske arbeidslivet, basert på rettsdommer fra Danmark, Finland, Norge og Sverige.

NUPI-artikkel: Kva betyr EØS-avtalen for Noreg?

Les hele artikkelen: Kva betyr EØS-avtalen for Noreg?


Artikkelen tar for seg Norges plass i det europeisk samarbeidet. Den redegjør for EU, EØS og EFTA, og for hvilke rettigheter, muligheter og plikter EØS-avtalen gir oss. Artikkelen som er gjengitt hos Framtida var først publisert hos NUPI 23. januar.

Nytt faktaflak fra Østforum: Organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere fra Sentral- og Øst-Europa

Organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere fra Sentral- og Øst-Europa


Organisasjonsgraden blant bosatte arbeidsinnvandrere fra EU-landene i Sentral- og Øst-Europa (på omtrent 24 prosent) er betydelig lavere enn den norske organisasjonsgraden sett under ett (rundt 50 prosent).

I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum, kan du lese om noen av hovedårsakene til hvorfor det er sånn, og om hvordan faktorer som forskjeller mellom sektorer og botid i Norge påvirker organisasjonsgraden.

Manglende lønn og feriepenger: Utenlandske arbeidere henvender seg til SUA

Last ned: SUA Årsrapport 2022


Året 2022 har vært et mer normalt år for SUA sammenlignet med året før da pandemien påvirket tilstedeværelse og tilgjengelighet for alle etatene i SUA-samarbeidet, skriver Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i sin årsrapport for 2022. Etatene har likevel tatt med seg et etterslep. Krigen i Ukraina har også påvirket SUA. Politiet og UDI har flyttet ressurser for å håndtere de store ankomstene av ukrainske asylsøkere gjennom året.

Arbeidstilsynets årsrapport for 2022

Les hele saken: Arbeidstilsynets årsrapport for 2022


Flere stedlige tilsyn, økt reaksjonsgrad, tettere samarbeid for å bekjempe a-krim og bedre digitale løsninger. I årsrapporten oppsummerer Arbeidstilsynet innsatsen i året som gikk.

Ny artikkel om arbeidsinnvandringens betydning for arbeidsmarkedet og yrkesopplæringen

Arbejdsindvandrings betydning for arbejdsmarked og erhvervsuddannelse


Hvilken betydning har arbeidsmigrasjon for rekrutterings- og opplæringsstrategier i Danmark og Australia? Analysen til forskerne Jens Arnholtz (bilde) og Chris F. Wright viser hvordan utenlandsk arbeidskraft i byggebransjen kan få konsekvenser for inntak av lærlinger i bedrifter.

– Varebilbransjen er en risikobransje for a-krim

Fortsatt utfordringer i varebilbransjen. – Urovekkende


Varebilbransjen er fortsatt preget av regelverksbrudd. Det viser en ny rapport fra a-krimsenteret i Oslo som har gjennomført jevnlige kontroller med bransjen i Oslo og omegn i 2022.  

– Det er urovekkende at det fortsatt er så mange brudd på ulike etaters regelverk, sier Gro Smogeli, leder for a-krimsenteret i Oslo.

Holdninger til innvandring og integrering før og etter Russlands invasjon av Ukraina

Ny ISF-rapport: Holdninger til innvandring og integrering før og etter Russlands invasjon av Ukraina


Institutt for samfunnsforskning gjennomførte i løpet av 2022 tre tilleggsundersøkelser til Integreringsbarometeret. Formålet med undersøkelsene har vært å kartlegge mulige effekter på holdninger til innvandrere og integrering som følge av krigen.

Ny rapport: Innvandreres deltakelse i sivilsamfunnet

Innvandrerperspektiv på sivilsamfunnsdeltakelse


En ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ser nærmere på ulike innvandrergruppers egen opplevelse av spesifikke barrierer, ekskluderingsmekanismer og suksessfaktorer for deltakelse i det norske sivilsamfunnet. Innvandrere fra Sri Lanka, Somalia, Polen og Syria er representert i undersøkelsen.

Eldrebølgen skaper stor usikkerhet for helsesektoren

Eldrebølgen skaper stor usikkerhet for helsesektoren


Sterk økning i andelen eldre frem mot 2060 betyr at flere må velge å utdanne seg innen helse- og omsorgssektoren, i tillegg til behov for økt arbeidsinnvandring. Det viser to nye rapporter fra Statistisk sentralbyrå (SSB).