Skip to main content

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

NAVs omverdensanalyse 2023–2035

NAVs omverdensanalyse 2023–2035

Samfunnstrender og konsekvenser for NAV

2023
UiA-avhandling: I randsonen av den norske velferdsstaten

UiA-avhandling: I randsonen av den norske velferdsstaten

Arbeidsledige polske migranters erfaringer med tilgang til offentlige velferdsytelser og møter med NAV

2023
Utsyn over kompetansebehovet i Norge

Utsyn over kompetansebehovet i Norge

St.meld. 14 (2022–2023)

2023
SUA: Årsrapport 2022

SUA: Årsrapport 2022

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

2023