Skip to main content

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Arbeidsinnvandring til Norge 2018–2022

Arbeidsinnvandring til Norge 2018–2022

Faktaflak fra Fafo Østforum

2022
Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2022

Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2022

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg

2022
Moderne slaveri i Norge

Moderne slaveri i Norge

Arbeidslivets skyggeside

2022
Artikkel: «Jeg har ingen grunner til å dra tilbake»

Artikkel: «Jeg har ingen grunner til å dra tilbake»

Vurderinger av retur fra ståstedet til polske migranter i prekære livssituasjoner i Norge

2022
Fafo-rapport: Hverdagsintegrering

Fafo-rapport: Hverdagsintegrering

En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i innvandrerbefolkningen

2022
Immigration and the Norwegian Labour Movement

Immigration and the Norwegian Labour Movement

Master's thesis: An analysis of causes and effects of a lower union density among immigrant workers than among the rest of the Norwegian workforce

2022