Skip to main content

Fafo-notat: Arbeidsmigrasjon i usikre tider

Fafo-notat: Arbeidsmigrasjon i usikre tider

Oppdaterte tall og analyser

Ester Bøckmann, Siri Handloegten, Johanne Stenseth Huseby og Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2024:15

Publikasjonsår: 2024Relaterte nyheter