Skip to main content
 

Nytt Fafo-notat: Arbeidsmigrasjon i usikre tider

11. juni 2024

I år er det 20 år siden EU-utvidelsen mot øst. I dette notatet har vi samlet oppdatert kunnskap om arbeidsmigrasjon til Norge og i EU/EØS siden EU-utvidelsene i 2004 og 2007.

EU-utvidelsene førte til den største folkeforflytningen i Europa siden andre verdenskrig og den største innvandringen til Norge noensinne. Utgangspunktet for notatet er hvordan en aldrende befolkning i Europa, pandemi, krig, utviklingen i viktige avsenderland for arbeidskraft og Brexit har påvirket inn- og utvandring av arbeidskraft.

Fafo-notatet – som er forfattet av Ester Bøckmann, Siri HandloegtenJohanne Stenseth Huseby og Anne Mette Ødegård – ble lansert på dagens Fafokonferanse i Oslo Kongressenter.

esbsiri handloegten portrettJohanne stenseth huseby portrett 4e7ecef0anne mette oedegaard portrett 2d63a675

Nyhet