Skip to main content

Lavlønn i Norge

Lavlønn i Norge

NOU 2024: 11

Hovedformålet med Lavlønnsutvalget har vært å framskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag som kan danne en felles virkelighetsforståelse av omfang og utvikling av lavlønn i Norge.

Utvalget slår fast at det norske arbeidslivet har et høyere nivå på de laveste lønningene og mindre lønnsforskjeller enn de fleste andre land.

Lønnsforskjellene og omfanget av lavlønn i Norge økte fra 1997 til 2015, men har vært stabile siden 2015.

Avgitt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 17. juni 2024.

Publikasjonsår: 2024Relaterte nyheter

  • Relaterte publikasjoner