Skip to main content

Fafo-rapport: Hverdagsliv og integrering

Fafo-rapport: Hverdagsliv og integrering

Deltakelse, tillit, tilhørighet og diskriminering blant personer med innvandrerbakgrunn

Kristin Dalen, Hedda Flatø, Jon Horgen Friberg og Erika Braanen Sterri

Fafo-rapport 2024:24

Publikasjonsår: 2024Relaterte nyheter