Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

EL & IT: Innsatsen mot a-krim må styrkes

(EL & IT Forbundet, 22.03.19)

Den økte innsatsen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet begynner å virke.Det viser den felles årsrapporten fra Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og Skatteetaten. Men a-krim er fortsatt omfattende og de kriminelle aktørene finner nye metoder for å omgå eller utnytte regelverket, og EL og IT Forbundet ber regjeringen styrke innsatsen på feltet.

Sp vil sende utenlandske vognførere på glattkjøringskurs

(FriFagbevegelse / NTB, 22.03.19)

Senterpartiet skal på helgens landsmøte stemme over et forslag om å tvinge utenlandske vognførere på glattkjøringskurs. En del av forsalget er å også kreve bompenger av utenlandske sjåfører på grensen og ta tak i de ulovlige lønnsforholdene.

A-krim årsrapport for 2018

(Fafo Østforum, 22.03.19)

Det tverretatlige a-krimsamarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er forankret i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Nå foreligger deres felles
for 2018. Rapporten bygger i hovedsak på årsrapporter fra de syv a-krimsentrene.

– Vi skal gjøre det som er nødvendig for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann

(FriFagbevegelse, 21.03.19)

– Ap er på arbeidernes side og ønsker å være med på å løse norske sjøfolks utfordringer, sa Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, da hun var innom Sjømannsforbundets landskonferanse for hovedtillitsvalgte.

Ni av ti nordmenn betaler nå hvitt

(VG, 21.03.19)

Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og Politiet har lagt fram en felles årsrapport om innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i 2018. – Vi jobber stadig mindre svart og kriminaliteten innen arbeidslivet går ned, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Hun går samtidig til kraftig angrep på de rødgrønne, for svartmaling av arbeidslivet.

Debatt: – Vaskeapp vekker interesse. Og avsky.

(FriFagbevegelse, 21.03.19)

– I Finansavisen kunne vi den 13. mars lese om at laksearving Gustav Magnar Witzøe og tidligere Orkla-sjef Bjørn Wiggen har gått sammen om å lage en app, som ved et trylleslag skal gjøre «hjemmevaskmarkedet» hvitt. Det vekker interesse. Og avsky. De lar de svakeste gruppene på det norske arbeidsmarkedet konkurrere mot hverandre i en app, skriver Brede Edvardsen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Moss – en foregangskommune mot sosial dumping

(Nye Meninger, 21.03.19)

– Formannskapets vilje til å innføre tiltak mot sosial dumping, som Oslomodellen, virker puslete. Formannskapet vil «prøve ut - for utvalgte prosjekter» byggebransjens egne seriøsitetskrav. Moss kommune bør selvsagt fastsette at disse seriøsitetskravene skal gjelde for alle bygge- og anleggskontrakter som kommunen inngår, skriver Eirik Tveiten.

Ap svarer SP: – EØS-avtalen er ikke problemet

(Vårt Land, 21.03.19)

I en kommentar til Sp-politiker Per Olaf Lundteigens utblåsning om Ap og arbeidslivspolitikk, advarer Arild Grande (Ap) mot rødgrønn krangel om arbeidslivspolitikken. Grande mener det er en feilslutning at å gå ut av EØS er det eneste rette, men han gir også Lundteigen noe rett.

Sp vil rokke ved en av grunnsteinene i EØS-avtalen: Fri flyt av arbeidskraft

(Fafo Østforum, 20.03.19)

Et forslag til resolusjon på Senterpartiets landsmøte som åpner fredag, går inn for å regulere arbeidsinnvandring fra EU/EØS-området utenfor Norden, for å sikre full sysselsetting og Norges behov for fagfolk for å bygge og drifte landet. Sp-politikere intervjues om temaet i ABC Nyheter og Vårt Land.

Dansk debatt: – Stopp EU-reglene som presser danske lønninger

(avisen.dk, 20.03.19)

–Det frie marked og den frie bevægelighed i EU er løbet amok. Det er godt for vores økonomi, at vi har et indre marked i EU, så vi frit kan handle sammen. Men det skal foregå under fair vilkår. De såkaldte blue card-regler i EU er et eksempel på det modsatte, skriver Niels Fuglsang, der er Socialdemokratiet i Midtjyllands spidskandidat til Europa-Parlamentet.

Østforum markerer 15 år på Fafokonferansen 15. mai

(Fafo Østforum, 14.03.19)

Grenser viskes ut og samhandling på tvers av land er regelen snarere enn unntaket. Vil vår velfungerende, tillitsbaserte samfunnsmodell slå sprekker, eller er den allerede i ferd med å forvitre? Årets Fafokonferanse markerer også at det er 15 år siden EUs østutvidelse og etableringen av Fafo Østforum.

Statsbygg oppfordrer aktører til å varsle om mulige kritikkverdige forhold

(Statsbygg, 20.03.19)

– Varslere kan bidra til at vi unngår ulykker på byggeplassen, sosial dumping, kriminelle handlinger eller andre uønskede hendelser. Vi oppfordrer derfor både egne ansatte og innleid personell om å varsle om kritikkverdige forhold hos oss,  sier adm. dir Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.