Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene. Vi har også laget en egen temaside for saker om koronasituasjonen og arbeidsinnvandring.

11. mai, kl. 14: Fafo Østforum webinar med ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

For første gang er det laget en landsomfattende undersøkelse av situasjonen for bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. Det er de to største gruppene – polakker og litauere – som er omfattet av Fafos spørreundersøkelse. Til sammen er 165 000 innbyggere fra Polen og Litauen bosatt her i landet, og vi har spurt 1000 av dem om deres lønns- og arbeidsvilkår, boforhold, norskkunnskaper og framtidsplaner. På dette webinaret får du vite hva de svarte.

Fafo Østforum

Befolkningsframskriving 2040: Mannsoverskudd blant de eldre innvandrerne fra østlige EU-land

Blant innvandrerne fra østlige EU-land er det flest menn. Dette skyldes i stor grad en mannsdominert arbeidsinnvandring fra disse landene. Mannsoverskuddet vil etter hvert også prege de eldre aldersgruppene av østeuropeiske EU-innvandrerne, og fram til 2045 vil over 60 prosent av innvandrerne 55-66 år herfra være menn, skriver Marianne Tønnessen og Astri Syse i en artikkel i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

Søkelys på arbeidslivet, 04.05.21

– Er det noen som trodde at dagens arbeidsinnvandring til Norge er et nytt fenomen?

– Boken «Innvandringen til Norge 900–2010» er samtidshistorie på sitt flotteste, skriver Jan-Erik Østlie. Bokens forfatterne Grete Brochmann og Knut Kjeldstadli skriver blant annet om kontroversene rundt innvandringen: For femti år siden krevde LO obligatorisk organisering av utenlandsk arbeidskraft for å hindre «sosial dumping», men fikk ikke gjennomslag for kravet.

FriFagbevegelse, 08.05.21

Wizz Airs toppsjef: – Det pågår et politisk spill

Wizz Air-sjefen mener Næringsdepartementet ikke snakker sant når de forsvarer norske kommuners mulige boikott av selskapet. – Noen liker ikke konkurranse. Ok. Men vi er her for å konkurrere.

E24, 08.05.12

– NAV-skandalen vokser i styrke og ikke minst lengde

– Det har vært stort fokus på å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen bedre. I dette tilfellet har norske myndigheter vært mer rettet inn på å innskrenke nordmenns muligheter enn å utnytte handlingsrommet i den enkeltes favør. Årsaken kan være at mange politikere har vært for opptatt av å stoppe såkalt trygdeeksport, skriver Dagsavisen på lederplass.

Dagsavisen, 07.05.21

Glommen Mjøsen skog ansatte 150 sommervikarer for å hindre plantekatastrofe

Det kunne blitt katastrofe. Millionvis av granplanter klare for utplanting lå på lager. De gikk en usikker framtid i møte, da det ble klart at de utenlandske plantørene som pleier å plante ut småtrær på norske hogstfelt, ville møte stengte grenser. Men Norges største skogeierselskap skaffa 150 skogplantere takket være statlig hjelp og rekordmange jobbsøkere.

NRK Innlandet, 07.05.21

Kontrolltiltak for å øke trafikksikkerheten og bedre konkurranse- og arbeidsvilkår i transportbarnsjen

Til sammen 13 kontrollører fra fem etater deltok i kontroll av tunge kjøretøy sør i Nordland i går. Arbeidstilsynet førte blant annet tilsyn med fem utenlandske sjåfører av norske kjøretøy. De gjennomførte også 14 kabotasjekontroller.

Statens vegvesen, 07.05.21

Sauenæringa har greidd å gjennomføre vårklipping utan utanlandske saueklipparar

Før lamminga tek til må all sauen i Innlandet bli klipt, og både norske og utanlandske saueklipparar har pleid å gjere denne jobben. På grunn av korona og innreiserestriksjonar var det ikkje mogleg å få utanlandsk arbeidskraft i vår, og mange var spente på korleis dette skulle gå.

Statsforvalteren i Innlandet, 07.05.21

Advarer huseiere mot svindlere i byggebransjen

– Personer som driver med dørsalg av byggtjenester et «sikkert vårtegn». Seriøse håndverkere kommer som regel ikke på døra for å tilby tjenester, sier leder for Fair Play Bygg Oslo og omegn, Lars Mamen, som advarer mot svindel. (Dagsavisen)

– Styr unna omreisande «handverkarar», åtvarar skattekrimsjefen (NRK)

Dagsavisen og NRK

Trygdeskandalen: Norge har misforstått EØS-avtalen fra starten

Forsto ikke norske politikere og norsk statsforvaltning hva man gjorde når man inngikk EØS-avtalen? Eller valgte man å overse sine politiske forpliktelser fordi en del av dem var "uønsket". Spørsmålet henger fortsatt ubesvart i lufta etter at EFTA-domstolen mener at Norge ikke har fulgt EUs trygderegelverk, ikke bare fra 2012 da dette ble endret, men helt fra starten da avtalen trådte i kraft i 1994.

LO Brussel, 07.05.21

På god vei til heldigitaliserte anskaffelser i 2024

Slik det ser ut akkurat nå, vil det ikke stå på Norge i bestrebelsene for å nå EUs krav om heldigitaliserte anskaffelser i det offentlige innen utgangen av 2024. Fersk statistikk viser det.

Anbud365, 07.05.21

Grensene er stengt for utanlandsk arbeidskraft – norsk ungdom skal plante tre

Norsk ungdom skal redde treplantene som hopar seg opp – om dei får det til. Over heile landet vert det no halde kurs i treplanting.

– Eg trur me er berga med arbeidskraft. Me finn flinke folk, seier Ruben Bøtun, dagleg leiar i Sogn og Fjordane Skogselskap.

NRK Vestland, 07.05.21