Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene. Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

3. desember, kl. 9–10, Fafo-webinar: På jakt etter språknøkkelen

Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Arbeidsplassen regnes som en av de viktigste arenaene for integrering i det norske samfunnet. Er det likevel slik at språk reduseres til et spørsmål om å finne praktiske løsninger og å unngå farlige situasjoner? På dette webinaret lanserer vi en Fafo-rapport, utarbeidet på oppdrag fra Språkrådet.

Fafo Østforum

Adrian organiserte sine rumenske kollegaer og sørget for tariffavtale. Nå er han sagt opp

– Det er vanlig at utenlandske arbeidere ikke for betalt for overtid, men vi finner oss ikke i det lenger, sier sveiser og klubbleder Adrian Dumitrescu. Han har vært i front for å sikre de rumenske arbeiderne de arbeidsvilkår de har krav på. I sommer fikke han sparken. Fordi han var en aktiv og dyktig tillitsvalgt, mener Fellesforbundet. Nå kommer saken opp for retten.

FriFagbevegelse, 26.11.20

Fair Play Bygg etableres i Østfold

– Akrim er et betydelig og økende problem i Østfold-regionen - særlig innen byggebransjen. Beredskapen må heves, sier arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i Østfold. Nå inviterer de kommuner og lokalt næringsliv til å støtte opprettelsen av et nytt Fair Play Bygg i regionen.

Byggmesteren, 26.11.20

Trygdeskandalen: Norge slåss for 2012-skille i EFTA-domstolen

Arbeids- og sosialdepartementet vil argumentere for at det går et vesentlig skille i NAV-saken i 2012, når det i dag holdes høring i EFTA-domstolen. Resultatet av den avgjørende høringen kan bety et ras av nye NAV-saker. Høyesterett har bedt EFTA-domstolen om svar på i alt 16 spørsmål.

VG, 26.11.20

ESA åpner formell sak mot Norge etter trygdeskandalen

Tilsynsorganet ESA mener Norge ikke har respektert EØS-reglene om retten til fri bevegelse i trygdeforordningen og har innledet en formell sak mot Norge.

VG / NTB, 25.11.20

Opptak fra 24. nov: EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Arbeidet med å innføre en ordning med felles minstelønn i EU har skapt sterke reaksjoner i de nordiske landene. EU-kommisjonen forsikrer imidlertid om at ingen land skal tvinges til å innføre ordningen. Da Fafo Østforum inviterte til debatt om temaet fikk vi noen svar på hvordan EU-kommisjonen ser på reaksjonene og den videre prosessen. Opptaket ser du på Fafos youtube-kanal Fafo-tv.

Fafo Østforum, 24.11.20

LO-familien samlet ut mot europeisk lovpålagt minstelønn

– Vi er enige om at lønningene er alt for lave i store deler av EU. Men lovpålagt minstelønn er feil medisin, sier 1. nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik. EU-forslaget om lovpålagt minstelønn vil svekke den norske arbeidslivsmodellen. Derfor har LO nå avvist forslaget.

LO, 24.11.20

Rumensk sjåfør tapte sak mot Bring Trucking

Den rumenske lastebilsjåføren Emilian Tudor Jetzi tapte rettssaken mot norskeide Bring Trucking i byretten i København. Sjåføren mente han ble underbetalt fordi han fikk slovakisk lønn, selv om han for det meste kjørte i Skandinavia. Byretten avviste at han burde omfattes av EUs utstasjoneringsdirektiv, fordi han ikke kan regnes som utstasjonert i Danmark når han også kjørte i Sverige og Norge.

NRK, 24.11.20

Korona: Transportbransjen er blant de hardest rammede av dagens reiserestriksjoner

– Turbuss-selskapene trenger kunstig hjelp for å overleve, sier Jon Stordrange, adm.dir i NHO Transport. Turbussbransjen vil ha nye kabotasjeregler. Polske og litauiske busselskaper kjører turister i Norge i sommerhalvåret uten å overholde minstelønnskravene, ifølge Stordrange.

E24, 24.11.20

Oppdatert 21. nov: Hvilke karanteneregler gjelder for svenske og finske arbeidstakere i Norge?

Byggenæringens Landsforening (BNL) får mange spørsmål om regler for personer som ankommer Norge fra Sverige og Finland. Reglene er kompliserte og endrer seg ofte. Reglene ble sist endret 21.11.20, og BNL har laget en oversikt over hva som gjelder nå.

BNL, 23.11.20

Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern og importsmitte i alle tilsyn

– Smittevern i forbindelse med den pågående koronapandemien vil fra nå av bli kontrollert i alle våre planlagte tilsyn, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. – Fiskeindustrien, verft, bilpleie og bygg og anlegg er blant bransjene som peker seg ut med høy risiko for importsmitte, og som vi nå vil prioritere, sier Vollheim. 

Arbeidstilsynet, 24.11.20

Ny høring om trygdeskandalen i Stortingets kontrollkomité denne uken

En rapport fra 2014 vil spille en sentral rolle når kontrollkomiteen holder en andre høring om trygdeskandalen.  Rapporten er skrevet av en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle se på hvordan trygdeeksporten kunne reduseres. Rapporten slo fast at EØS-reglene om fri bevegelighet har forrang foran norsk lov.

Fagbladet / NTB, 24.11.20