Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene.

Hele verden mangler arbeidsfolk. Her er tre viktige grunner


Det er stor manko på arbeidskraft i mange bransjer og i de fleste europeiske land. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik forklarer dette med tre hovedfaktorer: aldersbølge, pandemi og krigen i Ukraina.

FriFagbevegelse, 11.08.22

Fafobåten 15. og 16. august 2022


Fafo har vært fast bidragsyter under Arendalsuka i en årrekke. I 2022 inviteres det til 13 seminarer, samt en forskerstafett med 15 etapper. Østforum-relevante arrangementer:

  • Ryddigere byggebransje på Sørlandet? Konsekvenser av et forbud mot innleie i Oslofjordregionen.
  • Kompetanse i byggenæringen – hva skjer med fagene og fagligheten?
  • Hva vi vet om verftsindustrien og verftsarbeidere i Norge.
Fafo Østforum

Notat om EUs arbeids- og sosialpolitikk første halvår 2022


Arbeids- og sosialråd Kristina Jullum Hagen ved EU-delegasjonen i Brussel har laget en oversikt over status og utviklingstrekk for EUs arbeids- og sosialpolitikk. Russlands krig mot Ukraina dominerte arbeidet i EU vinteren og våren 2022, også på arbeidslivs- og sosialområdet.

Fafo Østforum, 11.08.22

BNL setter fokus på grønt skifte, kompetanse og tilsyn under Arendalsuka


Hvordan kan tilsyn bidra til å kaste kjeltringene ut av byggenæringen? det er tema for et arrangement i regi av BNL 17. august.

bygg.no, 10.08.22

Italienere i Norge: Er mer fysisk aktive, men spiser mer usunt etter at de flyttet


Italienerne som flytter hit har ofte jobb, høy utdanning og er ressurssterke innvandrere. De er i en ganske sterk posisjon sammenlignet med mange andre innvandrergrupper. Samtidig synes de det er vanskeligere med sosiale relasjoner, ifølge en studie om italienske innvandrere i Norge.

OsloMet, 09.08.22

Seriøs satsing under Arendalsuka


Mange av byggsektorens ledende virksomheter og foreninger går sammen om å skape oppmerksomhet under årets Arendalsuka. Dette skjer gjennom debatter og arrangementer under tittelen «Bygg Arena Arendal».

Byggarenaarendal.no, 08.08.22

EU: Ukrainere sliter fortsatt med å få jobb et halvt år etter at de flyktet fra krigen


Selv om EU innførte regler allerede tidlig under krigen for å hjelpe ukrainske flyktninger med å finne husly og jobb i unionens 27 medlemsland, har mange først nå begynt å finne jobber. Og mange sliter ennå med å finne arbeid mens de venter på å beslutte om de skal søke asyl eller dra hjem igjen.

Vårt Land/NTB, 08.08.22

SAS-streiken: Fredsavtale hindrer oppstykket organisering av ansatte


Ansettelses-strukturen til SAS-pilotene var et stridstema under den nå avsluttede streiken. Fagforeningen ser seg fornøyde med at de har fått en avtale som gjelder i hele SAS, inkludert nyopprettede selskaper. – Alle de 560 oppsagte pilotene skal nå få tilbud om å komme tilbake til SAS. Vi er fornøyde med å ha fått til en avtale der den norske arbeidslivsmodellen ikke lenger utfordres av SAS-ledelsen, sier leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening.

Reiseliv1, 08.08.22

Etterlyser kraftigere lut for anbudskrav


Problemet med useriøse vinnere av offentlige anbud vedblir. Tiden er inne for Stortinget og regjeringen å vurdere kraftige tiltak, mener Anbud365 i en kommentar.

Anbud365, 05.08.22

Debatt: Næringslivet må tenke nytt i mangel på tek-hoder


I mangel på nok kompetente nordmenn, pågår et lønnskappløp så vel som jakt etter utenlandsk arbeidskraft blant mange teknologiselskaper. Nicolai Rygh, teknologidirektør i DNB, tar til orde for økt samarbeid om teknologiløsninger blant norske bedrifter og virksomheter.

Digi.no, 04.08.22

Veileder om lønns- og arbeidsvilkår får godkjent karakter


Veiledningen som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) står bak om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, får godkjent av et flertall av de som bruker den. Det fremgår av en evaluering Deloitte har gjort på oppdrag fra staten.

Anbud365, 04.08.22

Danmark: Utenlandske ansatte strømmer til hotell- og restaurantbransjen


Det siste året har det vært en kraftig økning i antall utenlandske ansatte i en rekke bransjer. Særlig hoteller og restauranter har rekruttert arbeidskraft utenfor Danmarks grenser, viser nye tall fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Fagbladet 3F, 04.08.22

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie