Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Veileder fra NHO: Et arbeidsliv uten arbeidslivskriminalitet

Skurkene i arbeidslivet utnytter koronakrisa, og NHO har oppdatert sin veileder som gir råd til bedrifter og skal motvirke a-krim. – Faren for arbeidslivskriminalitet, useriøsitet og svindel øker under korona-krisen. Vi jobber på andre måter under krisen – det gjør oss ekstra utsatt, sier Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO.

NHO Service og Handel, 12.08.20

ShipGlobal: forskningsprosjekt om endringer i europeisk skipsbygning

Hvordan har EUs østutvidelse og teknologiske endringer påvirket lokalisering, arbeidsdeling og strømmene av arbeidskraft og investeringer mellom ulike regioner og ledd i produksjonskjedene? Det er ett av spørsmålene som Fafo og Institutt for samfunnsforskning – i samarbeid med forskere fra fem land  – skal besvare gjennom prosjektet Shipping off labour: Changing staffing strategies in globalised workplaces (ShipGlobal).

Fafo Østforum, 07.08.20

Fafo-prosjekt: Har ABE-reformen hatt effekt på arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i Norge?

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) som ble introdusert av Solbergregjeringen fra og med budsjettåret 2015, innebærer et årlig kutt i de statlige driftsbudsjettene. Fafo skal i 2020 undersøke om ABE-reformen har hatt innvirkning på arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Fafo Østforum, 05.08.20

Jordbærplukkere får mindre enn minstelønn: – Sosial dumping er ekstremt lønnsomt og må medføre straff, krever SVs Karin Andersen

Flere saker i sommer har satt søkelyset på underbetalte jordbærplukkere, som får mindre lønn enn den allmenngjorte tariffavtalen tilsier. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er enig i det er lønnstyveri å gi jordbærplukkere under minstelønn. Men å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett vil han ikke høre snakk om.

FriFagbevegelse, 11.08.20

Meninger: – Skal man betale arbeidere for timer de ikke vil jobbe?

 – Som datter av jordbærbonden Geir Hæhre, er jeg sjokkert over hva voksne folk kan få seg til å si, skriver Bente Lien Hæhre i dette innlegget. Hun reagerer på VGs artikkel "To uker som jordbærplukker: 1807 kroner".  – Fokuset i denne saken har vært på noen få nye jordbærplukkere fremstilt som ofre, hvor de påstår at de jobbet for en timelønn langt under minstelønnskravet. Det er klart at timelønnen blir lav når de blir trukket for timene de ikke arbeider, mens de selv har ført opp flere timer, skriver Lien Hæhre.

Drammens Tidende, 10.08.20

Debatt: For dyre jordbær, for lav lønn. Gode norske sesongarbeidere vokser ikke på trær

– I det siste har det kommet fram flere historier fra ansatte i norsk landbruk i mediene. Det har vært gladhistorier om norsk ungdom som endelig har fått fulltids sommerjobb og andre historier om utenlandsarbeidere som mener de utnyttes og underbetales. Utgangspunktet for saken er det samme, skriver Mari Henrikke Vandsemb.

Dagsavisen, 10.08.20

13. okt: NHOs Anskaffelseskonferanse 2020

NHOs Anskaffelseskonferanse i 2020 har tittelen «Bærekraftige offentlige anskaffelser». Tre sentrale tema preger årets anskaffelseskonferanse: Miljø og bærekraft, offentlige anskaffelser etter koronakrisen og plass for gründere, sosiale entreprenører og mindre bedrifter i offentlige anbudskonkurranser.

NHO

Danmark: Ingen vet om utenlandske arbeidere blir koronatestet

Siden 2. juli har mer enn 2900 utenlandske arbeidere krysset grensen for å jobbe i Danmark. Det er frivillig om de vil bli testet for koronavirus. Samtidig som antallet korona-smittede mennesker øker i Danmark, strømmer tusenvis av utenlandske arbeidere hit.

A4 Arbejdsliv.dk / Fagbladet 3F, 10.08.20

Kommentar: EU har levert – Nå starter jobben!

Europaparlamentet vedtok i sommer Mobilitetspakke 1. – En viktig seier for alle som ønsker seg mer rettferdige konkurransevilkår i den europeiske transportnæringen, og bedre forhold for sjåførene, skriver Geir A. Mo, adm. direktør Norges Lastebileier-Forbund. I denne kommentaren oppsummerer han vedtakene, og presiserer at norske politikere nå må gjøre jobben med å ta reglene inn i EØS-avtalen.

Anlegg&Transport, 10.08.20

På MS «Roald Amundsen» jobbet ansatte fra røde land samtidig som de var i karantene

Hurtigruten har fått sterk kritikk for å la utenlandske ansatte jobbe om bord på MS «Roald Amundsen» samtidig som de var i karantene.  Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, begrunnet det i internasjonale regler. Norges Rederiforbund sier at ingen av de andre passasjerskipsrederiene i forbundet lar ansatte ha karantene på skipet.

NRK Troms og Finnmark, 09.08.20

Kværner opnar koronatelt for å teste polske arbeidarar

Hjørnesteinsbedrifta Kværner på Stord tek ingen sjansar når 200 polske arbeidarar i dag kjem frå Polen for å jobbe på verftet. For å få polakkane raskt ut i arbeid, blir det no sett opp eit eige koronatelt der mellom 200 og 400 personar kan hurtigtestas kvar veke.

NRK Vestland, 09.08.20

Leder: Om vi ikke bruker hodet må myndighetene stenge ned deler av landet på nytt

– I Norge har vi etter hvert en stor og innfløkt covid-forskrift. I tillegg gir Folkehelseinstituttet råd, og av og til er det ikke full harmoni her. Noen ser faktisk helt bort fra rådene, som Hurtigruten som satte filippinske ansatte rett i jobb på sine skip og kalte det karantene. Dette skulle vise seg å bli en dyrkjøpt erfaring for Hurtigruten, ikke helt ulikt det som skjedde på norske sykehus da de i sommer satte svenske vikarer rett i jobb. Det er lov å bruke hodet! skriver VG på lederplass.

VG, 08.08.20