Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Korona og arbeidsinnvandrere: Helseministeren innkaller LO og NHO til koronamøte

Smittesituasjonen i Norge bekymrer så mye at regjeringen kommer med nasjonale innstramminger neste uke. De gjør det samtidig klart at partene i arbeidslivet må ta sin del av ansvaret for å bremse smitten av koronaviruset. Regjeringen mener arbeidsinnvandrere ikke er nøye nok med å følge fritidskarantene.

E24, 23.10.20

Næringsministeren mener Hurtigruten har seilt i grenseland av lovverket – varsler opprydding

Næringsminister Iselin Nybø og fagforeningene møttes i dag for å diskutere hvordan Hurtigruten opererer. Hurtigruten sparer store penger på å bruke billig utenlandsk arbeidskraft på cruisebåtene. Det får de lov til, selv om de seiler i norske farvann.

NRK Troms og Finnmark, 22.10.20

Koronapandemien avslørte vår avhengighet av arbeidsinnvandrere

Matvareproduksjon ble kjapt erklært som en samfunnskritisk funksjon da pandemien brøt løs. – Aldri har det vært mer tydelig hvor avhengig landbruket og matvareindustrien er av arbeidsinnvandrere, sier NTNU-professor Johan Fredrik Rye.

Rye er medredaktør for den ferske boken «International labour migration to Europe’s Rural Regions», som presenteres i denne artikkelen.

Gemini, 22.10.20

Koronavirus: Fylkeslegen i Vestland vil stramme inn for utanlandske arbeidarar

Seks bedrifter langs kysten har hatt smitteutbrot blant utanlandske arbeidarar. I Vestland ber dei om ei innstramming av karantenereglane som industrien tidlegare har fått mjukna opp.

NRK, 22.10.20

EUs fjerde jernbanepakke skal vurderes i Høyesterett – samferdselsministeren er trygg på seier

Et flertall på Stortinget vil utløse Grunnlovens paragraf 83 og be Høyesterett om en juridisk betenkning i saken om EUs fjerde jernbanepakke. Det er første gang siden 1945 at en slik prosedyre tas i bruk.Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er ikke bekymret for utfallet.

Dagsavisen, 22.10.20

Ny blogg: Retten i trygdeskandalen

Trygdeskandalen og EØS-rett er tema for en ny blogg av Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo: 

– Trygdeskandalen involver et mangfold av rettslige spørsmål. I denne bloggen nøster fakultetets ansatte i de enkelte trådene. Hvert innlegg står for forfatternes regning, men er faglig vurdert av redaktørene Ingunn Ikdahl og Christoffer C. Eriksen. Se også ressurssiden Trygdeskandalen

Fafo Østforum / UiO, 22.10.20

SV vil ta jernbanereform til Høyesterett

EUs fjerde jernbanepakke overfører makt direkte til EUs organer. SV mener Stortinget må be Høyesterett vurdere om reformen er i samsvar med Grunnloven. Bakteppet er en bekymring hos flere partier på Stortinget for at jernbanereformen vil overføre myndighet til EU på en grunnlovsstridig måte.

ABC Nyheter / NTB, 21.10.20

Sp krever full sal når EUs jernbanereform behandles i Stortinget

Fjerde jernbanepakke er en stor jernbanereform som ble vedtatt i EU i 2016. I november skal Stortinget ta stilling til om reformen skal innlemmes i EØS-avtalen. Senterpartiet mener jernbanepakken går på tvers av Grunnloven, og saken må avvises og sendes tilbake til regjeringen.

bygg.no, 21.10.20

Landbruksministeren forventer opprydning i grøntnæringen

Arbeidstilsynet har avdekket at sesongarbeidere i flere tilfeller har hatt dårlige bo- og arbeidsforhold og at de har fått lønninger under tariff. – Slik kan vi bare ikke ha det, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Hun og statssekretær Vegard Einan i ASD ble i dag orientert om hva næringen vil gjøre for at dette ikke skal gjenta seg i neste sesong.

Landbruks- og matdepartementet, 20.10.20

Bondelaget og regjeringen vil få slutt på a-krim i landbruket

Jordbærbønder og grøntprodusenter må kurses i lønns- og arbeidsforhold og skal ikke skyve arbeidsgiveransvaret over på mellommenn, understreker Bondelaget. Regjeringen og næringen er enige om en rekke tiltak for å få bukt med de mange bruddene på arbeidsmiljøloven som sesongarbeidere blir utsatt for.

Nationen / NTB, 20.10.20

Kronikk: – Derfor blir det fortsatt luselønn i åkeren

– Det er lite som tyder på at underbetalte jordbærplukkere og andre utenlandske sesongarbeidere i det norske landbruket skal få bedre betalt de neste årene. Mange har interesse av å holde lønningene nede, få andre enn sesongarbeiderne tjener på å heve dem, skriver NTNU-professor Johan Fredrik Rye.

VG, 20.10.20

Debatt: – Trygdeskandalen er toppen av isfjellet

13. oktober redegjorde Arbeids- og sosialnister Henrik Asheim for granskningen av trygdeskandalen.

– Juss-Buss mener at alle saker om tilbakekreving og trygdemisbruk bør gjennomgås. Statsrådens manglende vilje til å rydde opp er en total ansvarsfraskrivelse som ikke er rettsstaten verdig.

Dagbladet, 20.10.20