Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene. Vi har også laget en egen temaside for saker om koronasituasjonen og arbeidsinnvandring.

Debatt: – Sosial dumping og arbeidskriminalitet truer arbeidslivet

Vi ønsker ikke et arbeidsliv med et A- og B-lag der det er lønnsomt å utnytte arbeidsinnvandrere, slik EØS-avtalen legger til rette for. Rødt vil stille strengere krav for å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder i Norge, skriver Svein Ørsnes, sstortingskandidat for Rødt Hedmark.

Hamar Arbeiderblad, 06.03.21

Korona på byggeplasser: – Fellesforbundet tar feil om regelhull

Utenlandske innleide bygningsarbeidere som bor tett og omgår karanteneregelverket utløste alarm fra Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad i Børsen i går. Nå slår justisminister Monica Mælands høyre hånd, statssekretær Lars Jacob Hiim (H), kraftig tilbake.

Dagbladet / Børsen, 06.03.21

Nytt faktaflak fra Fafo: Mange med svært lav lønn i grønn sektor

Innen jordbruks- og gartnerivirksomhet er lønnssatsen allmenngjort – med andre ord er en minstelønn pålagt, uansett tariffavtale eller ei. Dette faktaflaket, skrevet av Fafo-forsker Bård Jordfald, ser nærmere på hvor mange arbeidsforhold som hadde lønn over, på eller under de allmenngjorte satsene, samt hvordan lønningene varierte etter kjennetegn på arbeidstakerne.

Fafo Østforum, 05.03.21

Regjeringen legger fram ny kompensasjonsordning for utenlandsk arbeidskraft

Norge stengte grensene 29. januar, og mange utenlandske arbeidstakere står uten inntekt. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen lover at en ny kompensasjonsordning for arbeidstakere i EØS-området er like rundt hjørnet. Frps Erlend Wiborg syns ikke norske skattebetalere skal finansiere folk bosatt i andre europeiske land.

bygg.no, 05.03.21

Stengte grenser: Regjeringa lovar korona-lønn til arbeidsfolk som er utestengd frå jobben i Norge

Dei som var utanfor landet då regjeringa stengde grensa, har gått over ein månad utan inntekt. – Dette er sosial dumping på høgaste nivå, seier Fellesforbundet-leiar Jørn Eggum. – Det finst ikkje reglar for kompensasjon til arbeidstakarar som ikkje kjem seg på jobb. Departementet har vurdert ei inntektssikringsordning heile vegen. Det er høgt prioritert og vi vil kome med ei løysing så snart vi kan, lovar statssekretær Saida Begum (H) frå Arbeids- og sosialdepartementet.

FriFagbevegelse, 05.03.21

Ny kompensasjonsordning for grensependlere

Regjeringen sier de vil legge frem en ny kompensasjonsordning hvor utenlandske arbeidstakere vil bli høyt prioritert. Det opplyser Arbeids- og sosialdepartementet til NTB.

NRK / NTB, 04.03.01

Kan bli mangel på norske grønnsaker – trenger 18 000 arbeidere

Uten utenlandsk arbeidskraft kvier bøndene seg for å sette plantene i jorda. Hver sommer trenger landbruket rundt 18 000 utenlandske arbeidere. Hver fjerde bonde vurderer å redusere produksjonen i år, viser en undersøkelse Norges Bondelag har gjort. – Jeg er også bekymret for den norske matproduksjonen i år, men vi jobber på flere fronter for å sikre nok arbeidskraft, sier landbruksminister Olaug Bollestad.

NRK Innlandet, 04.03.21

Debatt om LO-koordinator i Viken-modellen: – Innkjøpsregelverket forbyr ikke fagforeningsarbeid

I et innlegg fremstiller Høyres fylkestingsmedlemmer Kari Sofie Bjørnsen og Simen Nord LO-koordinator-ordningen som et arrangement der LO selger konsulenttjenester til offentlige byggherrer. Det stemmer ikke. En LO-koordinator er ikke en konsulent. En LO-koordinator utfører fagforeningsarbeid, skriver Ulf Lervik, regionleder LO Viken Oslo.

Budstikka, 04.03.21

Oppgjør om arbeidsinnvandring i Rødt

Rødt-ledelsen vil at arbeidsinnvandrere må ha gyldig kontrakt for å oppholde seg i Norge. Landsmøtet til Rødt ble sparket i gang i dag. På forhånd tok flere Rødt-medlemmer dissens til forslaget om å videreføre at arbeidsinnvandrere fra EØS-området må ha tariffavtale med norsk arbeidsgiver for å få oppholdstillatelse.

NRK, 04.03.21

Leder: – Uholdbar underbetaling av utlendinger i landbruket

– Fire av ti utenlandske arbeidere jobber for under minstelønn i landbruket, skriver Nationen. Det er ulovlig og svært uheldig. Koronaen har vist at Norge er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Vi forventer derfor at arbeidsgivere, også i landbruket, i alle fall betaler minstelønna for mange sesongarbeidere. Minstelønna i landbruket er på rundt 140 kroner timen.

Adresseavisen, 04.03.21

Ansatte i helikopterbransjen sikres mot lønnsdumping

Industri Energi og NHO Luftfart er enige om ny tariffavtale for de ansatte i helikopterbransjen. Partene er enige om hovedprinsippene for et nytt lønnssystem, som blant annet skal hindre useriøse aktører i bransjen.

FriFagbevegelse, 04.03.21

Joakim mistet en månedslønn da grensen ble stengt: – Reglene er like for alle, svarer regjeringen

Grensependlere som har mistet en månedslønn fordi regjeringen stengte grensen, kan ikke få kompensasjon slik reglene er i dag. – Det samme gjelder alle andre. Det er ikke er noen av dagens regler som kan gi ansatte som ikke kommer seg på jobb kompensasjon, sier statssekretær Vegard Einan (H) til FriFagbevegelse.

FriFagbevegelse, 03.03.21