Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Rana-redaktør: – Navngi skurkene

(Ranablad.no, 20.09.19)

– Når sosial dumping, svart arbeid og ei fullstendig ignorering av arbeidslivets spilleregler og lovverk har fått et solid fotfeste også i Rana, tyder det på at følgene ved å bli avslørt ikke virker å være særlig avskrekkende. Fortjenesten ved å drive ulovlig er tydeligvis så stor, at den oppveier ulempene ved å bli tatt, skriver sjefsredaktør Marit Ulriksen i Rana Blad, som en kommentar til ukas avsløringer innen bygg- og anleggsbransjen i Rana. Hun tar til orde for offentliggjøring av navnene på involverte bedrifter og personer.

Fafo Østforum seminar 8. okt: «Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

(Fafo Østforum, 19.09.19)

Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har det for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen?

Dette er tema på Østforums seminar tirsdag 8. oktober kl. 14–16. Hold av tidspunktet! Program og påmeldingslenke vil bli annonsert.

Tar til orde for bedre EØS-organisering

(LO.no, 19.09.2019)

LO-advokatene går i en kronikk gjennom Norges forhold til EØS-avtalen og det handlingsrommet vi har. Et sluttpoeng er at de mener styringsmyndighetene bør samordne EØS-ansvaret og -kompetansen på én fagavdeling på tvers av departementene: «Dette kunne gitt en slagkraftig, bedre koordinert og mer helhetlig forvaltning av EØS-avtalens handlingsrom. En mer omfattende bruk av trepartssamarbeidet (…) ville dessuten bidratt til å forhindre konflikter som Holship og Verftssaken», skriver de.

Østforum temaside: Statistikk om arbeidsinnvandring

(Fafo Østforum, 18.09.19)

Det er 100 000 polakker i Norge. Arbeidsinnvandringen til Norge økte i 2018 for første gang siden 2011. Østeuropeiske håndverkere tjener mindre enn sine norske kollegaer.

Flere tall og mer fakta om arbeidsinnvandring finner du på Østforums temaside Statistikk.

82 dødsulykker siden 2011: Nå samles kreftene for sikkerhet i bygg og anlegg

(FriFagbevegelse, 18.09.19)

I dag var det stiftelsesmøtet til Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg, SfS BA. 75 aktører fra alle deler av bransjen tegnet seg som stiftere. Formålet med SfS BA er at bygge- og anleggsbransjen skal bli helt sikker og skadefri.

Bedriftseier mot strømmen: Flytter produksjonen fra Polen til Norge

(NRK Hordaland, 18.09.19)

Bare 1 av 50 norske bedriftseiere gjør som Ivar Ole Wik. Han flytter produksjonen fra Polen til Norge, og kan bidra til ti nye arbeidsplasser på den nye fabrikken.

Kjøreforbud etter brudd på kabotasjeregelverket

(NRK Sogn og Fjordane, 18.09.19)

Statens vegvesen utførte en kontroll ved Svelgen i Bremanger, etter tips om at det foregikk ulovlig  transport med utenlandske kjøretøy i området. Sjåførene var utenlandske og kjøretøyet er registrert i Danmark. Selskapet fikk kjøreforbud på stedet etter brudd på kabotasjeregelverket.

OECD: Flere arbeidsinnvandrere og færre asylsøkere i 2018

(Firda Tidend / NPK, 18.09.19)

OECDs årlige migrasjonsrapport viser at Polen har blitt det viktigeste mottakslandet for midlertidig arbeidsinnvandring, med en økning på 32 prosent i 2017 samanlikna med året før. Mange kommer fra Ukraina og Hviterussland. Innen EU/EFTA var det nesten 2,7 millioner som var utstasjonert av arbeidsgiver til å jobbe i et annet EU/EFTA-medlemsland.

Tilnærmet full kabotasjestopp i Freja

(lastebil.no, 18.09.19)

Mens enkelte speditører ukritisk benytter østeuropeisk arbeidskraft med ulovlige lønns- og arbeidsvilkår til innenrikskjøring i Norge, har Freja Transport & Logistics AS gått i helt motsatt retning. De benytter seg nå kun av et titalls kabotasjeturer årlig, mot totalt nærmere 40 000 grensekryssende transporter.

26.–27. sep: Konferanse: Transport & Logistikk 2019

(Fafo Østforum, 17.09.19)

Kriminalitet og seriøs transport er tema for en av parallellsesjonene på konferansens første dag, 26. september. Da blir det blant annet innlegg om internasjonal transport, Vegvesenets arbeidsmetoder for å avdekke lovbrudd og transportkjøpers ansvar ved bestilling av transporttjenester.

Høringssvar: – Feil bruk av Arbeidstilsynets ressurser

(Spekter, 05.09.19)

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene. Spekter er ikke enig i forslaget om at Arbeidstilsynet skal begynne å føre tilsyn med lovligheten av vikarinnleie og om de innleide får betalt som de skal.

Høringssvar: – Bra at reglene for innleie er strammet inn, men Arbeidstilsynet må få ressurser til å følge opp

(FriFagbevegelse, 17.09.19)

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene. LO er fornøyd med at arbeidsmiljøloven er styrket når det gjelder bruk av innleie, men skriver i sitt høringssvar til departementet at det må følges opp med tilsyn. LO mener også at den kollektive søksmålsretten bør gjeninnføres.