Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene. Vi har også en egen temaside for saker om koronasituasjonen og arbeidsinnvandring.

28. september, Fafo og Senter for lønnsdannelse inviterer til rapportlansering om lavlønte


Ulikhet og økonomiske forskjeller har stått sentralt i årets valgkamp. I arbeidsmarkedet dreier det seg både om polarisering, økte lønnsforskjeller og sosial dumping. Men hvem har de laveste lønningene, hva jobber de med – og hvor går egentlig grensa for å være lavlønt?

Fafo Østforum

Debatt: – Jernbanepakke fire: Arbeiderpartiet sporer av


– Med forsøket på å avspore jernbanepakke fire viser de rødgrønne at de ikke omsetter sine visjoner til praktisk politikk. Det er kun festtaler og forhandlingsutspill, skriver Helge Orten (H), leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Nettavisen, 23.09.21

Flere organiserte kriminelle dømt for svindel og hvitvasking


Åtte personer er hittil dømt for økonomisk utroskap mot 20 selskaper i bygge- og renholdsbransjen. Totalt er det begått utroskap og hvitvasking av 70 millioner kr og inndragning av 8,3 millioner kr.

Byggmesteren, 23.09.21

Dette er det viktigste vi kan gjøre for helsa til arbeidstakerne, mener LO


Å kjempe mot sosial dumping er noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre et arbeidsliv som ikke ødelegger helsa til folk, påpeker LO.

FriFagbevegelse, 23.09.21

Kontroll av vogntog: Mange grove mangler. Skryter av utenlandske transportører


– Det er et under at det har gått bra fra Latvia og hit, sier kontrolløren om et vogntog med 20 tonn stålbjelker, «sikret» med tre stropper.

Nesten hvert tredje vogntog Statens vegvesen stanser, har alvorlige feil og mangler.

NRK Trøndelag, 22.09.21

Debatt EUs fjerde jernabnepakke: – Elvestuens grenseløse avsporingsforsøk


 – Ola Elvestuen (V) er redd for at togene stopper på svenskegrensa dersom det nye stortingsflertallet skåner Norge for EUs fjerde jernbanepakke, skriver Grethe Thorsen, forbundssekretær i Norsk Lokomotivmannsforbund.

FriFagbevegelse, 22.09.21

– Nå publiserer vi saker om norske arbeidsbetingelser på polsk, litauisk og engelsk


– Arbeidsinnvandrere er en veldig stor gruppe i norsk arbeidsliv som ingen egentlig kommuniserer med. Noen av dem blir utnytta, noen blir underbetalt og noen får det de har krav på. Felles er at de har et stort informasjonsbehov, og vi tar mål av oss å oppfylle noe av det behovet, sier ansvarlig redaktør for FriFagbevegelse og daglig leder av LO Media, Tore Ryssdalsnes.

FriFagbevegelse, 21.09.21

Enklere vurdering av lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten?


Reglene for lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten er ikke alltid like enkle å navigere i. Advokatfirmaet Arntzen de Besche har utarbeidet en rapport på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, men Parat etterlyser noe mer konkret.

Parat, 21.09.21

Dette er basen til en «norsk» transportbedrift med 20 ansatte


Tittelen i denne saken refererer til et foto av en nedbrent privatbolig.

Statens vegvesen utsteder transportløyver uten å kontrollere at bedriftene faktisk drives fra adressene som oppgis. Slik kan utenlandske aktører risikofritt etablere falske selskaper for illegal drift. Kundene lures til å tro at de kjøper transport fra seriøse foretak.

FriFagbevegelse, 21.09.21

Uten godkjenning bør du dra et annet sted med bilen din


Statens vegvesen fører tilsyn med bilverkstedene i Norge. Godkjenningsordningen sikrer at verkstedene har rett kompetanse og utstyr slik at bilen din blir reparert trygt og sikkert. Ikke-godkjent verksteddrift kan også være knyttet til flere ulovlige forhold, som skatteunndragelser og dårlige lønns- og arbeidsforhold.

TV2, 21.09.21

Rødgrønt krav avvist – EUs fjerde jernbanepakke behandles fredag


Regjeringen avviser Ap, Sp og SVs krav om å utsette behandlingen av EUs fjerde jernbanepakke, skriver Aftenposten. Utenriksminister Ine Søreide (H) viser blant annet til at EØS-avtalen pålegger EØS-komiteen å behandle saken så snart som mulig etter at EU har endret sitt regelverk.

Nationen / NTB, 21.09.21

Kranfører Rafal: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt


Hva skjer når en polsk arbeidsinnvandrer krever det han har lovmessig krav på fra bemanningsbyrået? Da kranfører Rafal Janeczek (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben i bemanningsbyrået til et mareritt.

Politikere og Fellesforbundet er rystet over historien. 

FriFagbevegelse, 17.–21.09.21

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie