Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene. Vi har også en egen temaside for saker om koronasituasjonen og arbeidsinnvandring.

Opptak fra Fafo Østforum seminar 25. november: Storrengjøring i arbeidslivet


I Hurdalsplattformen varsler regjeringen storrengjøring i arbeidslivet for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. Det skal komme en forsterket innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Hva vil stortingsflertallet prioritere? Hvordan stiller LO og NHO seg til de ulike tiltakene? Er det noe som mangler? Opptak fra seminaret ser du her

Fafo Østforum

1. desember, digitalt frokostmøte: Hvilken gjennomslagskraft har EØS-retten i norsk rett?


Den nye regjeringen vil øke bruken av handlingsrommet i EØS-avtalen. Men hvor stort er egentlig dette handlingsrommet og hvor sannsynlig er det at inngåtte avtaler og EØS-rettslig lovgivning kan reverseres? Vil et ønske om mindre EØS-rett kunne bli mer EØS-rett?

Civita

Få arbeidsledige i EU ønsker å reise til Danmark for å jobbe


Danmark mangler arbeidskraft, og EU har mange arbeidsledige. Men bare om lage 5000 EU-borgere vil kunne bli lokket til Danmark for å jobbe. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

A4 Arbejdsliv.dk / Politiken, 30.11.21

Debatt: – EUs minstelønn kan bli normen for de lavest betalte


– Det blir ramaskrik fra danske fagforeninger med privat ansatte hver gang noen nevner EU-kommisjonens president Ursula von der Leyens kamp for å innføre minstelønn i de 6 EU-landene som ikke har det i dag. Skal vi unngå EU-innblanding i lønns- og arbeidsvilkår i Danmark, må vi også rydde i eget rede, skriver Johnny Nim, leder av den danske fagforeningen Det Faglige Hus.

A4 Arbejdsliv.dk, 30.11.21

Har ikke avklart au pair-avvikling


Den nye regjeringen har ikke kommet langt nok til at det vil bli regelendringer i au pair-ordningen i år. Mange familier er bekymret for hva som skal skje med ordningen, ifølge au pair-byrå.

E24, 29.11.21

Bokomtale: – Overveldende og litt upresist om a-krim


– Man kan bli nummen av alle eksemplene på arbeidslivskriminalitet som presenteres i denne boka, skriver Sven Arne Kjepso, avsnittsleder, Oslo politidistrikt. Han omtaler boken «Norge i svart, hvitt og grått – Arbeidslivskriminalitet i Norge», som  er skrevet av journalist Torgny Hasås.

Politiforum, 29.11.21

Yrkessjåfører over grensen slipper koronatest, men må registrere seg på forhånd


Fra 26. november gjelder nye og strengere regler for grensepassering. Norske og utenlandske yrkessjåfører som utfører vare- eller passasjertransport på vei inn i Norge må registrere innreisen på forhånd – og kunne fremvise kvittering ved kontroll. Men i motsetning til øvrige reisende trenger ikke yrkessjåfører fersk negativ koronatest.

Lastebil.no, 28.11.21

Arbeidstillatelse mens de venter på time hos politiet?


– Vil justisministeren sørge for at arbeidere fra EØS som må vente i inntil 5 måneder på å få sin søknad om opphold behandlet av politiet, får de nødvendige godkjenninger slik at de kan få norsk lønnskonto og kan jobbe slik de har rett til frem til de kan få time hos politiet? spør stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H).

Stortinget, 26.11.21

Tverretatleg fagdag om fiskerikriminalitet


Den 2. desember møtest ei rekkje kontroll- og tilsynsetatar til ein lokal og felles tverretatleg fagdag i Ålesund. Tema for fagdagen er arbeid mot fiskerikriminalitet i alle former på sjø og land, herunder miljøkriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

Fiskeridirektoratet, 26.11.21

Endringer i innreiseregler for land og områder – fra 29. november


Helse- og omsorgsdepartementet innfører krav om innreisekarantene ved innreise fra Frankrike, Monaco, Portugal og Spania, øygruppen Azorene tilhørende Portugal, regionen Norra Savolax SVD i Finland og regionene Gotland og Västernorrland i Sverige.

Regjeringen, 26.11.21

Debatt: – Au pair-ordningen avvikles. Endelig!


– Barnepass og husarbeid for luselønn med myndighetenes velsignelse, skriver Geir Onstad Nordhøy om au pair-ordningen.

Budstikka, 24.11.21

Helsemyndighetene ønsker koronavaksinering på arbeidsplasser


Bedrifter oppfordres nå til å samarbeide med kommunene for å tilby vaksine på jobben. Det skjer blant annet for å fange opp grupper med lav vaksineringsgrad, deriblant polakker, rumenere og litauere.

NRK, 23.11.21

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie