Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene.

29. november, frokostseminar: Hvordan velge det beste tilbudet?

29. november, frokostseminar: Hvordan velge det beste tilbudet?


DFØ anbefaler i sin nye veileder at oppdragsgiverne evaluerer tilbudene på bakgrunn av en modell som prissetter kvalitet, i stedet for de mer tradisjonelle modellene der pris blir omgjort til poeng. Hvordan velge det beste tilbudet innenfor anskaffelsesregelverkets grenser? På dette frokostseminaret gjennomgås aktuelle evalueringsmodeller.

Anbud365, 24.11.22
SV sikrer flertall for megabøter

SV sikrer flertall for megabøter


Denne uka blir det dyrere å være skurk i norsk arbeidsliv. SV sikrer flertall for at Arbeidstilsynet nå skal få lov til å gi langt større bøter – mot regjeringens vilje. De to regjeringspartiene vil vente og se an Arbeidstilsynets praksis.

Les hele saken: Nå får Arbeidstilsynet større slegge – SV sikrer flertall for megabøter (NRK, 23.11.22).

NRK, 23.11.22
«Svenske NHO»: Fått i oppgave å jage useriøse aktører med tannløse verktøy

«Svenske NHO»: Fått i oppgave å jage useriøse aktører med tannløse verktøy


Svenske offentlige oppdragsgivere har fått utdelt tannløse verktøy i sin kamp mot arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører på det offentlige anskaffelsesmarkedet. Det er Svenskt Näringsliv som skriver dette.

Anbud365, 23.11.22
Vil forby kontantbetaling i anskaffelser

Vil forby kontantbetaling i anskaffelser


Kontantbetaling i offentlige anskaffelser skal forbys, mulighetene for unntak blir minimale. Intet annet EØS-land har slike bestemmelser så langt, ifølge et høringsnotat fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). I første omgang er det bygg og anlegg, samt renhold som får slike bestemmelser som ledd i kampen mot arbeidslivskriminalitet, men andre kan følge etter.

Anbud 365, 23.11.22
Norge har fortsatt ingen regler for utenlandske turbusser

Norge har fortsatt ingen regler for utenlandske turbusser


Fellesforbundet har kritisert regjeringen for å ikke å sette en grense for hvor mye utenlandske turistbusser får kjøre i Norge. Samferdselsministeren lover at det kommer, men vet ikke når.

FriFagbevegelse, 22.11.22
Topp-prioterte oppgaver innenfor offentlige anskaffelser

Topp-prioterte oppgaver innenfor offentlige anskaffelser


Kontroll og oppfølging av anskaffelsene, økt innsats for å lære seg å kjenne markedet og behovet for stadig styrket kompetanse. Dette er tre kjerneoppgaver som DFØ (Direktoratet for forvalting og økonomistyring) i tiden fremover skal vie sin hovedinnsats.

Anbud 365, 22.11.22
LO-leder bekymret over at mange av prestisjeoppdragene går til verft utenfor landegrensene

LO-leder bekymret over at mange av prestisjeoppdragene går til verft utenfor landegrensene


Leder av LOs næringspolitiske avdeling, Kenneth Sandmo er bekymret. Det offentlige har sendt 14 store byggoppdrag ut av landet siden 2017.

Kystens Næringsliv, 20.11.22
Nytt faktaflak fra Østforum: Arbeidsinnvandring til Norge 2018–2022

Nytt faktaflak fra Østforum: Arbeidsinnvandring til Norge 2018–2022


Etter stor nedgang under koronapandemien, er arbeidsinnvandringen til Norge tilbake på 2019-nivå. Likevel preges det norske arbeidsmarkedet av stor mangel på arbeidskraft. Det er usikkerhet knyttet til hvordan migrasjonstrendene vil utvikle seg i årene som kommer.

I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese om hvordan arbeidsinnvandringen til Norge har utviklet seg de siste årene. 

Fafo Østforum, 17.11.22
Fagdag for fiskerikriminalitet

Fagdag for fiskerikriminalitet


Fiskeridirektoratet arrangerte i går tverrfaglig fagdag for de ulike kontrolletatene – med fokus på fiskerikriminalitet. 

Norges Sildesalgslag, 17.11.22
«Alle» vil se hele den hemmelige NAV-rapporten

«Alle» vil se hele den hemmelige NAV-rapporten


I flere år er det blitt lagt press på regjeringen om å offentliggjøre en interdepartemental rapport om trygdeeksport fra 2014. Denne uken har rapporten – med store sladdede partier – blitt offentlig kjent for første gang. Politikere, redaktører, professorer og Nav-ofrenes forsvarer mener alle at resten av rapportene må bli tilgjengelig.

Fafo Østforum, 17.11.22
Ny rapport: Skyhøyt behov for flere fagarbeidere og fagskoleutdannede

Ny rapport: Skyhøyt behov for flere fagarbeidere og fagskoleutdannede


Oslo Economics har på på oppdrag fra NHO og LO kommet med en ny rapport om kompetanse- og kunnskapsbehovet for det grønne skiftet. Rapporten viser til et skyhøyt behov for flere fagarbeidere og fagskoleutdannede for å lykkes med omstillingen Norge står midt oppe i.

Fafo Østforum, 16.11.22
Dette er hva regjeringen vil ha svar på om anskaffelsesregelverket

Dette er hva regjeringen vil ha svar på om anskaffelsesregelverket


Om et år får vi et bilde av hvordan anskaffelsesregelverket her hjemme skal se ut etter at de ni i det nyoppnevnte lovutvalget har gjort ferdig første del av marsjordren fra regjeringen med næringsminister Jan Christian Vestre i spissen. Forenkling og bærekraft er hovedoverskriften over utvalgets første etappe.

Anbud365, 16.11.22

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie