Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene.

Ny artikkel: – Språket vi anvender for å snakke om kriminalitet på arbeidsmarkedet er i endring

Ny artikkel: – Språket vi anvender for å snakke om kriminalitet på arbeidsmarkedet er i endring


– I det siste tiårets offentlige debatter og politiske strategidokumenter ser vi en stor økning i bruken av begreper som «arbeidslivskriminalitet», «arbeidsmarkedskriminalitet», «arbeidsmiljøkriminalitet» og forkortelsen «a-krim» som synonymer for å beskrive nye former for kriminalitet og kriminalitetsbekjempelse, skriver Fafo-forsker Synnøve Økland Jahnsen (bildet) og NORCE-forskerne Anje Müller Gjesdal og Gisle Andersen.

Fafo Østforum, 10.11.22
Reagerer på hemmeligholdt Nav-rapport: − Nå må alt frem

Reagerer på hemmeligholdt Nav-rapport: − Nå må alt frem


Nav-ofrene som har saksøkt staten, krever at den hemmeligholdte 2014-rapporten om trygdeeksport blir lagt fram. Rødt varsler at de vil reise samme krav i Stortinget.

VG, 10.11.22
Ny NIBR-rapport: Innvandrerne flytter mer på seg enn andre

Ny NIBR-rapport: Innvandrerne flytter mer på seg enn andre


Innvandrere har stor betydning for norske bosettingsmønstre, og har de siste 15 årene medvirket til å opprettholde folketallet flere steder. Innvandrerne fra Polen står for flest flyttinger, men det er innvandrere fra Litauen som i størst grad bidrar til desentralisering av befolkningen.

OsloMet, 03.11.22
Bygningsarbeidere i Grenland er ikke fornøyd med Norgesmodellen

Bygningsarbeidere i Grenland er ikke fornøyd med Norgesmodellen


De gikk i spissen for å få innført seriøsitetskrav ved offentlige innkjøp, men er ikke fornøyde med det regjeringa leverer på første trinn av Norgesmodellen. –  Hvis en skal gjøre noe med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet så må en gjøre noe med antall ledd i kontraktskjeden, sier Roald Stykket, leder i Fellesforbundet i Grenland.

FriFagbevegelse, 10.11.22
Ingen minstelønn for varebilsjåfører

Ingen minstelønn for varebilsjåfører


Yrkestrafikkforbundet (YTF) og YS krevde allmenngjort minstelønn for varebilsjåfører. Nå har tariffnemda vendt tommelen ned for kravet.

– Det er dokumentert omfattende sosial dumping i varebilbransjen, men allikevel skal det fortsatt være lovlig å betale luselønn, sier YTF-leder Jim Klungnes.

YTF / NTB Info, 09.11.22
Jusspodden om trygdeskandaler og EØS

Jusspodden om trygdeskandaler og EØS


Det er tre år siden Nav-skandalen rystet Norge. Hva har vi lært – og hvorfor dukker det opp nye feil?

Lovdata, 10.11.22
Ikke klart hva «nødvendig kontroll» av kravene til lønns- og arbeidsvilkår betyr

Ikke klart hva «nødvendig kontroll» av kravene til lønns- og arbeidsvilkår betyr


En oppdragsgiver skal etter forskriften gjøre «nødvendig kontroll» av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Men, påpeker Riksrevisjonen, det er ikke nærmere utdypet i forskriften eller forarbeidene hva som ligger i kontrollplikten.

Anbud3675, 10.11.22
Debatt: – Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – papirøvelse uten realitet?

Debatt: – Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – papirøvelse uten realitet?


– Mens vi venter på den endelige utformingen av en Norges-modell med seriøsitetsbestemmelser er det oppsiktsvekkende å nok en gang lese at den kanskje mest sentrale seriøsitetsbestemmelsen om lønns- og arbeidsvilkår ikke følges opp, skriver partner Line Voldstad og senioradvokat Morten Gullhagen-Revling, begge Advokatfirma DLA Piper Norway DA.

Anbud365, 09.11.22
Bekymra tillitsvalgte: Innsparingstiltak og nedbemanning i Forsvaret truer beredskapen

Bekymra tillitsvalgte: Innsparingstiltak og nedbemanning i Forsvaret truer beredskapen


I en tid der trusselbildet er alvorligere enn på lenge, preges Forsvaret og beredskapen av personellkutt og sparetiltak. Det skapte engasjement på NTLs landsmøte.

FriFagbevegelse, 09.11.22
Hemmelig rapport fra 2014: Eksportforbud av trygd var ulovlig

Hemmelig rapport fra 2014: Eksportforbud av trygd var ulovlig


Allerede fem år før Nav-skandalen sprakk, slo en intern utredning i regjeringen fast at Norges praksis med å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen.

VG, 08.11.22
Hver 8. lønnsmottaker i Danmark er nå fra utlandet

Hver 8. lønnsmottaker i Danmark er nå fra utlandet


Nye tall fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra august i år viser at det nå er over 290.000 utlendinger med fulltidsjobb i Danmark. Og dansk næringsliv vil åpne dørene for enda flere utlendinger i danske jobber.

Fagbladet 3F, 08.11.22
Polske Seweryn tar norskkurs og fagbrev etter ti år i Noreg: – Aukar verdien min

Polske Seweryn tar norskkurs og fagbrev etter ti år i Noreg: – Aukar verdien min


Dei siste ti åra har Seweryn Dumanski (50) jobba som forskalingssnikkar for bemanningsbyrået Workshop Bemanning. Med norskkurs og fagbrevet i boks, håpar han på høgare lønn, fast jobb utanfor bemanningsbransjen og å føle seg som ein del av det norske samfunnet.

FriFagbevegelse, 08.11.22

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie