Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene.

SV etterlyser oppfølging av tiltak mot sosial dumping i transportsektoren


Tre stortingsrepresentanter fra SV har sendt inn hvert sitt skriftlige spørsmål om sosial dumping i transportsektoren. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård må svare på hvor det blir av den varslede handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren generelt, og budbilbransjen spesielt. Mens næringsminister Jan Christian Vestre har fått spørsmål om Brings praksis med budbilinnleie.

Stortinget, 15.06.22

Posten ber om hjelp fra regjeringa med å bli kvitt sosial dumping


Fagforbundet og Posten ber regjeringa se til Sverige og Danmark for å få bukt med sosial dumping i norsk varetransportsektor.

NRK Nordland, 15.06.22

Internasjonale skoler betyr mye for utenlandsk arbeidskraft


Svært mange norske virksomheter sliter med å få tak i kompetent arbeidskraft. De internasjonale skolene i Norge spiller en viktig rolle for å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft, viser to nye rapporter som offentliggjøres i dag.

Abelia, 15.06.22

Arbeidstilsynet ville gi selskap millioner i gebyr – men loven forbyr det


Overtredelsesgebyret skal «overstige gevinsten som er oppnådd» ved lovbrudd. Men uansett hvor mye et selskap tjener på å bryte loven, kan ikke gebyret fra Arbeidstilsynet overstige 1,65 millioner kroner. Nå krever Fellesforbundet at grensen fjernes.

NRK, 15.06.22

Hvorfor har Støre endret sine juridiske vurderinger av norsk lønn i norske farvann?


Regjeringen la nylig frem forslag til ny lov om norsk lønn i norske farvann og på norsk sokkel. Lene Westgaard-Halle (H) har sendt skriftlig spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap): Hva har endret seg fra den tid statsministeren selv var utenriksminister i 2010, da hans departement vurderte det dithen at Norge ikke kan stille krav til lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk på EØS-registrert skip i fast kystfart, og frem til i dag? 

Stortinget, 14.06.22

Hvordan redusere saksbehandlingstiden for søknader om arbeidstillatelse for tredjelandsborgere?


Hvordan vil statsråden sikre at saksbehandlingstiden for søknader om arbeidstillatelse for tredjelandsborgere går ned?

Norsk økonomi er avhengig av arbeidskraft fra utlandet, både fra EØS-området og såkalte tredjelan, skriver Mari Holm Lønseth (H) i begrunnelse for sitt spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Stortinget, 14.06.22

– Ny lov om norske løns- og arbeidsvilkår vil kunne føre til færre cruiseturistar


Regjeringen la nylig frem forslag til ny lov om norsk lønn i norske farvann og på norsk sokkel. Høyre er i tvil på om lovforslaget treffer formålet.

Stortinget, 13.06.22

LO-kongress med klart EØS-ja


«EØS-avtalen er derfor grunnlaget for LOs faglige europapolitikk». Så kort kan det sies og sitatet er hentet fra en uttalelse fra årets LO-kongress.

LO Brussel, 11.06.22

Kronikk: – Jo, det er faktisk skittent under sofaen!


– Når arbeidsgiverne avviser behovet for en storrengjøring i arbeidslivet tar de ikke ansvaret for å løfte dem som har det aller tøffest i norsk arbeidsliv, skriver Tuva Moflag, stortingsrepresentant (Ap) i et tilsvar til en kronikk fra de fire arbeidsgiverne NHO, KS, Virke og Spekter.

VG, 11.06.22

– Hvordan vil arbeidsministeren ivareta utenlandske sesongarbeidere som holdt seg hjemme fra arbeidet under pandemien?


Stortingsrepresentant Morten Wold (FrP) er bekymret for de risikerer å bli utsatt for en sak om tilbakekall og senere utvisning, samt at tilgangen til sesongarbeidere for det norske landbruket så vel som andre arbeidsgivere reduseres.

Stortinget, 10.06.22

Kabotasjeblink! 10 av 10 kontrollerte feilet


250 biler ble kontrollert av Statens vegvesen, Politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet i en samarbeidskontroll på E16. De fleste hadde alt i orden. 10 av 10 kontrollerte kabotasjesjåfører hadde det ikke.

tungt.no, 10.06.22

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 10.juni


Blant sakene er:

En av de store kompetanseløft-dagene på anskaffelsesfeltet – Anbud3655-dagen nærmer seg. Et 50-talls ordførere har undertegnet på de bl.a. skal satse på grønne innkjøp, og i Sverige skal tiltak mot useriøse nå utredes. 

Anbud365, 10.06.22

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie