Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene.

Skogplanting: Den utenlandske arbeidskraften er tilbake


Etter to år med pandemi og utfordringer med nok arbeidskraft, er skogplantingen tilbake i normalt gjenge. Utviklingen peker mot rekordhøyt plantetall for året som helhet.

Landbruksdirektoratet, 10.06.22

Kronikk: – Kan vi snakke opp norsk arbeidsliv, Støre?


– Kjære statsminister Jonas Gahr Støre, vi har et felles ønske om å bevare verdens beste arbeidsliv. Kan vi ta vare på det gode og ikke fremstille det som så skittent at det trenger storrengjøring? spør Ole Erik Almlid, adm.dir i NHO, Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, Ivar Horneland Kristensen, adm.dir. i Virke og Anne-Kari Bratten, adm.dir. i Spekter.

VG, 09.06.22

Viken er mest avhengig av utenlandsk arbeidskraft


Andelen arbeidsinnvandrere og utenlandske pendlere blant de sysselsatte i Norge økte fra 2 prosent i 2003 og til 8 prosent i 2020. Viken er fylket der andelen er høyest, noe som kan henge sammen med at det er fylket hvor det er høyest aktivitet innen bygg- og anlegg. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB, 09.06.22

Få mener at arbeidsinnvandrere kan lønnes lavere


Kun 8 prosent er helt eller delvis enig i utsagnet «Arbeidsinnvandrere kan lønnes lavere».

Det viser en fersk undersøkelse som Respons Analyse har gjennomført på oppdrag fra Fafo.

Fafo Østforum, 09.06.22

Reiselivet mangler 10.000 ansatte og kutter i åpningstiden: – Ekstreme utfordringer


Behovet for arbeidskraft innen overnatting og servering er nå så ekstremt at Adecco-sjef Torben Sneve mener reiselivet er nødt til å reise til Asia for å rekruttere folk, ifølge Dagens Næringsliv. Mye av den tradisjonelle rekrutteringen fra EØS-området har stoppet opp.

Reiseliv1 / DN, 07.06.22

Her kan du bli nekta skjenkebevilling, om ikkje dei tilsette har lovfesta minstelønn


Staten sette ein stoppar for at Horten kommune kan nekte serveringsstadar skjenkebevilling, dersom dei ikkje betaler den lovfesta minstelønna i bransjen. Risør, Tvedestrand og Kristiansand kan ha funne ei alternativ.

FriFagbevegelse, 07.06.22

EU vil innføre minstelønn – kan få konsekvenser for Norge


Forhandlere fra EU-rådet og EU-parlamentet ble sent natt til i dag enige om et forslag til nytt minstelønnsdirektiv. Tross sterk svensk motstand ligger det dermed an til at EU neste uke vedtar et forslag om lovfestet minstelønn.

FriFagbevegelse / NTB, 07.06.22

Arbeidsinnvandringen uteblir etter pandemien


Fra toppen i 2019 har hver fjerde arbeidsinnvandrer forsvunnet fra Norge.

– Invasjonen av Ukraina bidrar til mangel på arbeidskraft, sier Fafo-forsker Rolf K. Andersen.

E24, 06.06.22

Verft-selskap dømt for grove brudd på arbeidsmiljøloven


På papiret så alt fint ut. Men falske timelister skjulte underbetaling av arbeidere. Nå er en underleverandør ved Ulstein Verft dømt i retten.

NRK, 06.06.22

LO vil avvikle bemanningsbransjen slik vi kjenner den i dag


I sitt nye handlingsprogram slår LO fast at organisasjonen vil avvikle innleie fra bemanningsbyråer som fortrenger faste stillinger i hele arbeidslivet.

– Bemanningsbransjen undergraver det seriøse organisert arbeidslivet, og utviklingen har gått i feil retning, sa førstesekretær i LO, Julie Lødrup, la fram redaksjonskomiteens innstilling

FriFagbevegelse, 03.06.22

Å kjøpe for Norge – en podkast


Podkastserien «Å kjøpe for Norge» tar opp ulike anskaffelsesfaglige temaer knyttet til offentlige anskaffelser. Podkastserien er et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Høyskolen Kristiania. Første episode handler om kontraktsoppfølging.

DFØ

Bærplukkarar frå Thailand «reddar» norske fruktbønder


Kritisk mangel på sesongarbeidarar gjer at norske bærbønder må sjå lenger enn til Aust-Europa for å skaffe seg arbeidskraft.

NRK Vestland, 03.06.22

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie