Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene.

Allmenngjøring videreføres i 8 bransjer

Allmenngjøring videreføres i 8 bransjer


Tariffnemnda har etter møter 27. oktober og 1. november 2022, besluttet fortsatt allmenngjøring innenfor åtte bransjer. Tariffnemnda har ennå ikke avsluttet behandlingen av godstransport.

Fafo Østforum, 07.11.22
Seriøs håndverker eller seriøse problemer? Skatteetaten er på ballen

Seriøs håndverker eller seriøse problemer? Skatteetaten er på ballen


En ny kampanje "Tettpå" skal hjelpe med å velge seriøse håndverkere til å bygge eller pusse opp hus og hytte. Seriøse håndverkere er en fordel for forbrukere, byggebransjen og samfunnet. – Vi vet at de aller fleste ønsker å handle riktig, men mange synes det er utfordrende å finne informasjon og verktøy som gir trygghet i valg av håndverkere, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en pressemelding.

Building Supply, 07.11.22
Debatt: – Totalforbud mot innleie er symbolpolitikk

Debatt: – Totalforbud mot innleie er symbolpolitikk


– Forbudet mot innleie er det motsatte av den fleksibiliteten Norges største fastlandsnæring trenger i disse svært usikre tider. Det er symbolpolitikk på sitt verste, uten forståelse for næringens variable arbeidsmengde, skriver Nina Solli (bildet), adm.dir i Byggenæringens Landsforening (BNL) og Kristin Saga, Regiondirektør NHO Vestfold og Telemark.

Østlands-Posten, 07.11.22
Over 700 fattige tilreisende ba om råd og veiledning fra Kirkens Bymisjon i 2021

Over 700 fattige tilreisende ba om råd og veiledning fra Kirkens Bymisjon i 2021


Rettshjelpsentralen, er et av flere rettshjelptiltak organisert i Kirkens Bymisjon. Tiltakene arbeider på ulike måter og har ulike målgrupper, men ser en ting tydelig: rettshjelpsbehovet er stort. Sheraz Malik arbeider med «fattige tilreisende» i et prosjekt mot menneskehandel og grov arbeidsutnyttelse.

Juristkontakt, 07.11.22
Reaksjoner på regjeringens forslag til Norgesmodellen, trinn 1

Reaksjoner på regjeringens forslag til Norgesmodellen, trinn 1


– Norgesmodellen skal bli den nye gullstandarden for arbeidslivet, sa næringsminister Vestre da regjeringen la frem det første steget på Norgesmodellen.

Nedenfor finner du lenker til saker om hvordan forslaget har blitt mottatt.

Fafo Østforum, 07.11.22
Sykehjemansatte med minoritets­bakgrunn opplever diskriminering, trakassering og rasisme

Sykehjemansatte med minoritets­bakgrunn opplever diskriminering, trakassering og rasisme


– Problemet med usikre arbeidsforhold og kronglete prosesser for å få godkjent kvalifikasjoner må bli tatt tak i på et høyere nivå om man ønsker at alle ansatte skal føle seg sikre nok til å rapportere, sier Tone Lindheim, førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole.

forskning.no, 06.11.22
Bokomtale: Moderne slaveri

Bokomtale: Moderne slaveri


– Frasen om at Norge er verdens beste land å bo i blir litt utvannet når vi leser bøker som Einar Haakaas’ sakprosabok «Moderne slaveri i Norge», skriver Jan-Erik Østlie.

FriFagbevegelse, 05.11.22
LO mener at forslag til Norgesmodell er en god start

LO mener at forslag til Norgesmodell er en god start


Mange kommuner har allerede innført regelverk som stiller krav om ryddige lønns- og arbeidsforhold og bruk av lærlinger og fagarbeidere ved offentlige innkjøp. Nå er regjeringen i gang med å lage en tilsvarende ordning på nasjonalt nivå. I første omgang gjelder ordningen for to bransjer: bygg- og anleggsnæringen og renholdsbransjen.

LO, 05.11.22
NHO hilser Norgesmodellen velkommen

NHO hilser Norgesmodellen velkommen


- Dette har NHO etterlyst lenge. Vi er glade for at regjeringen nå følger opp. Manglende innkjøpskontroll skader seriøse bedrifter, sier Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv og Tariff i NHO.
Arbeidslivskriminalitet skaper problemer både for arbeidstakere som blir utnyttet, men også for seriøse bedrifter som blir utkonkurrert av kriminelle aktører. 

NHO, 05.11.22
Første steg av Norgesmodellen er lansert

Første steg av Norgesmodellen er lansert


Regjeringen foreslår flere lov- og forskriftsendringer i forbindelse med lanseringen av Norgesmodellen. – Disse kravene vil sikre like spilleregler for de seriøse aktørene og hindre sosial dumping, sier næringsminister Jan Christian Vestre.
Regjeringen vil også revidere regelverket for offentlige anskaffelser. Et nytt lovutvalg ble nedsatt 4. november.

regjeringen.no, 05.11.22
Dette skjer med minstelønnsdirektivet

Dette skjer med minstelønnsdirektivet


EUs institusjoner vedtok 4. oktober det mye omtalte minstelønnsdirektivet. EUs medlemsland har fra nå frist frem til 15. november 2024 med å iverksette direktivet. For Norges del er direktivet ikke EØS-relevant og vil ikke tas inn i EØS-avtalen. Vil Danmark ta direktivet til EU-domstolen?

LO Brussel, 01.11.22
Ny rapport om innvanderers bo- og flyttemønster

Ny rapport om innvanderers bo- og flyttemønster


NIBR Oslo Met har utarbeidet rapporten som viser at en økende andel innvandrere bor i distriktene. Arbeidsinnvandrere som har kommet til distrikts-Norge har i større grad enn andre innvandrergrupper blitt boende.

regjeringen.no, 03.11.22

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie