Skip to main content
 

Fafokonferansen: Språket stopper arbeidsinnvandrere fra å organisere seg

12. juni 2024

Tillitsvalgte i norske bedrifter vegrer seg ofte for å inkludere arbeidsinnvandrere fordi det er så krevende. Det viser den ferske Fafo-undersøkelsen om fagorganisering blant arbeidsinnvandrere som forskerne Anne Mette Ødegård og Johanne Stenseth Huseby stå bak.

Arbeidsinnvandrere melder seg ikke inn i en fagforening i samme omfang som norskfødte. Organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere fra land i Sentral- og Øst-Europa er på kun 23 prosent, ifølge 2021-tall.

En viktig årsak er at mange arbeidsinnvandrere ikke vet hvordan det norske arbeidsmarkedet og organisasjonene i arbeidslivet fungerer.

Språkbarrierene er et problem. Ødegård og Stenseth Huseby skriver at manglende språkforståelse er et hinder for verving av nye medlemmer.

Arbeidet som tillitsvalgt er tidkrevende. Derfor kan det også bli ekstra slitsomt å informere og verve utenlandske arbeidstakere, skriver forskerne.

– Det er helt riktig, men det avhenger også av hvor mange arbeidsinnvandrere det dreier seg om i en bedrift. Det er lettere å innlemme to personer og få de til å lære seg norsk i et arbeidsfellesskap enn hvis det er en større gruppe arbeidstakere, sier Steinar Krogstad, nestleder i LO, til FriFagbevegelse.

Nyhet