Skip to main content
 

Polske Annas råd etter møtet med Norge

24. juni 2024

Tre av fire arbeidsinnvandrere lar være å organisere seg. Anna Roszkowska (33) er både organisert og tillitsvalgt, men forteller at møtet med Norge ikke har vært helt enkelt.

Etter kun ett år i jobben som renholder, organiserte Roszkowska seg i Arbeidsmandsforbundet. Hun er nå tillitsvalgt for 30-35 renholdere i Insider Facility Solutions i avdeling 2 i Oslo.

Tall fra 2021 viser at organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere fra Sentral- og Øst-Europa er på 23 prosent. En fersk Fafo-rapport beskriver at én viktig årsak er at mange arbeidsinnvandrere ikke vet hvordan det norske arbeidsmarkedet fungerer, en annen er at manglende språkforståelse hindrer verving av nye medlemmer.

– Språkbarrierene og dette med de ulike norske dialektene, er én ting. Det er også veldig mye å sette seg inn i – fra fastlege og skattekort til bankkontoer og regler om sykefravær, forklarer Anna. Hun vektlegger særlig fire barrierer som var vanskelige som ny i Norge:

  • Å få det norske d-nummeret
  • Å avtale møte med Skatteetaten
  • Å få registreringsbeviset fra Utlendingsdirektoratet (UDI)
  • Å åpne en bankkonto

Anna er ikke overrasket over at arbeidsinnvandrere faller utenfor det organiserte arbeidslivet. Blant 300–400 ansatte i Insider i Oslo er kun ti prosent medlem av en fagforening. For å få flere utenlandske arbeidstakere til å fagorganisere seg, har hun følgende råd til fagbevegelsen:

  • Bli enda mer synlige på sosiale medier som Facebook og Instagram
  • Ha apper som forenkler og gjør det mer attraktivt
  • Tenke mer digitalt og gå bort fra krøkkete språk på papir
Nyhet