Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport om fagorganisering av arbeidsinnvandrere

11. juni 2024

Tall fra tidligere Fafo-rapporter har vist at organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere fra land i Sentral- og Øst-Europa er på kun 23 prosent, sammenliknet med omtrent 50 prosent av den totale arbeidsstyrken. I denne rapporten går forskerne bak tallene for å få bedre forklaringer om hvorfor organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere er lav, og hvilke erfaringer tillitsvalgte og organisasjonsarbeidere har gjort seg i arbeidet med å få flere fagorganisert.

Resultatene bygger på kvalitative intervjuer med tillitsvalgte og organisasjonsarbeidere i følgende bransjer: bygg, hotell og restaurant, fiskeindustri, renhold og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Rapporten er forfattet av Fafo-forskerne Johanne Stenseth Huseby og Anne Mette Ødegård, og ble presentert av førstnevnte i på dagens Fafokonferanse i Oslo Kongressenter.

Johanne stenseth huseby portrett 4e7ecef0anne mette oedegaard portrett 2d63a675

 

Nyhet