Skip to main content
 

Ny rapport: Evaluering av samarbeidet mellom arbeidstilsynene i Norge og Litauen

21. mars 2024

På oppdrag fra arbeidstilsynene i Litauen og Norge har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og Fafo evaluert måloppnåelsen i det bilaterale samarbeidet mellom de to arbeidstilsynene i perioden 2019–2024. Det viktigste resultatet fra prosjektet har vært etableringen av en pilot for et nytt a-krimsenter i Vilnius, inspirert av modellen for a-krimsentrene i Norge. 

Evalueringen er basert på dybdeintervjuer med personer som har deltatt i prosjektet. Samarbeidet har vært finansiert gjennom EØS-midlene har bestått av flere aktiviteter som vi har kategorisert i fem grupper:

  • Seminarer for å dele kunnskap og beste praksis om trepartssamarbeid og for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
  • Utveksling av inspektører for læring og samarbeid
  • Nasjonalt og bilateralt tverretatlig samarbeid mot arbeidslivskriminalitet
  • Informasjonskampanjen Know Your Rights
  • Administrasjon av samarbeidsprosjektet

Rapporten er forfattet av Fafo-forskerne Johanne Stenseth Huseby og Anne Mette Ødegård, og fra Samfunnsøkonomisk analyse AS: Tobias Gamrath, Jørgen Ingerød Steen og Fernanda Winger Eggen.

 

Nyhet