Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 27.10.14

Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?

Fafo Østforum inviterte til seminar med notatlansering mandag 27. oktober 2014

_______________________________________________________

Begrensning av antall ledd i kontraktkjedene har i løpet av de siste par årene seilt
opp som et mulig virkemiddel for å motvirke sosial dumping og arbeidslivs-
kriminalitet - særlig innenfor bygg og anlegg. I hvilken grad er dette noe som
offentlige byggherrer og entreprenører faktisk har iverksatt? Og hva er
erfaringene så langt?

På dette seminaret ble det presentert et nytt Fafo-notat. Prosjektet har vært utført
på oppdrag fra LO, og LO-sekretær Trude Tinnlund ønsket velkommen sammen med
seminarets møteleder Anne Mette Ødegård, Fafo. Det var innledninger fra sentrale
aktører, deriblant vil Difi presentere funn om offentlige virksomheters bruk
av kjedebegrensninger, basert på en helt fersk kartlegging.

Presentasjoner

Pil Kortere kjeder - mindre sosial dumping? ved Rolf K. Andersen og Line Eldring, Fafo

Pil Difis arbeid mot sosial dumping i offentlige anskaffelser. ved Katja Khardikova,
rådgiver, Avd. for offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Pil Skatteetatens utfordringer. Jan-Egil Kristiansen, skattekrimsjef Skatt Øst

Pil Kjedebegrensninger i praksis. ved Terje Bjørlo, HMS-rådgiver i Statens vegvesen

Pil Oppsplitting og lange kontraktskjeder truer det organiserte arbeidslivet.
ved Steinar Krogstad, forbundssekretær i Fellesforbundet

 

Presseomtale

Pil Kortere kjeder - mindre sosial dumping? (arbeidslivet.no, 28.10.14)

Pil LO vil ha færre underentreprenører (Fri Fagbevegelse, 28.10.14)

Pil Færre leverandører (LO, 27.10.14)

Pil Rydder opp i entreprenørrot (Dagsavisen, 27.10.14)

 

 

Ny Fafo-publikasjon

Fafo-notatet 2014:09Fafo-notatet Kortere kjeder - mindre sosial dumping?
Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg

er forfattet av Fafo-forskerne Line Eldring og Rolf K. Andersen.
Prosjektet er utført på oppdrag fra LO.

Last ned Fafo-notatet Kortere kjeder – mindre sosial dumping?
Les mer om Fafo-notatet Kortere kjeder – mindre sosial dumping?

 

 

 

Bakgrunnsinformasjon

Forenklingsutvalget (NOU 2014:4) avga sin innstilling i juni 2014. Der foreslås det
nye bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Mindretallet i
forenklings utvalget foreslo å innføre en bestemmelse om maksimalt tre
leverandører i kjeden. NOU-rapporten ”Enklere regler – bedre anskaffelser er på
høring
, med høringsfrist 31. oktober 2014.

Ett av LOs syv foreslåtte tiltak mot arbeidslivskriminalitet er nettopp å begrense
antall  ledd i kontraktkjedene. I sine ti forslag til tiltak mot arbeidslivskriminalitet
formulerer NHO seg slik: "Ønsker ikke å begrense antall ledd i kontraktskjedene
på generell basis, men åpne for bransjevise løsninger/modeller". BNL sendte i
september et brev til Erna Solberg med oppskrift for å få vinne kampen mot
arbeidslivskriminaliteten. Ett av brevets fire punkter omhandler det offentlige
som byggherre, og her sies blant annet at «Det offentlige må stille klare krav
til aktørene i kontraktskjeden i det enkelte prosjekt og vurdere
kontraktskjedens lengde».

 

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700