Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Lenker

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Lenker

ASD: Arbeidsinnvandring
Arbeids- og sosialdepartementets temaside om arbeidsinnvandring. ASD har et samordningsansvar når det gjelder EØS-utvidelsen og innvandringsspørsmål

ASD: Sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet
Arbeids- og sosialdepartementets temaside om sosial dumping og useriøsitet. Her finner du blant annet mer om

ASD: Vikarbyrådirektivet
Arbeids- og sosialdepartementets temaside om vikarbyrådirektivet. Her finner du blant annet link til Vikarbyrådirektivet (dansk versjon), Regjeringens høringsnotat fra 2010 og notatet for tilleggshøringen i 2011, samt link til rettslige vurderinger om forholdet mellom vikarbyrådirektivet og norsk rett vedrørende vilkårene for innleie.

Arbeidstilsynets portal om Arbeidsinnvandring linker videre til temasidene:

Det danske beskæftigelsesministeriet
Temaside med tittelen "Udlændinges arbejde i Danmark". Regler, nyheter mm.

Det danske Folketingets temasider om EU
Temaside med tittelen "EU-Oplysningen". Grunnleggende informasjon om EU og EU-utvidelsen, blant annet med artikler om de nye medlemslandene Bulgaria og Romania.

EurWORK
Inneholder nyheter og analyser av arbeidsbetingelser, arbeidslivsrelasjoner og kollektive partsforhold i Europa, og dekker perioden fra 1997 og fram til i dag. Observatoriet ble etablert i 2014 og erstattet de tidligere observatoriene EIRO (arbeidslivsrelasjoner og kollektive partsforhold) og EWCO (arbeidsmiljø og arbeidsbetingelser). Fafo ivaretar oppgaven som nasjonalt senter for EIRO i Norge.

Enterprise Europe Network / Bedrift i EU
Informasjonsside hos Innovasjon Norge om handel med Europa som inneholder svært mange nyttige tips for bedriftsetablering innenfor det utvidete EØS-området.

EU&arbetsrätt. Nordisk nyhetsbrev Nr 4/2014 (20.12.14) Tidligere numre

EU-kommisjonens side om EU-utvidelsen (engelsk)
Fakta og historikk om EU-utvidelser generelt, samt linker til informasjon om de nye EU-landene.

Europapolitikk
Regjeringens side med informasjon om Norges samarbeid med EU, deriblant EØS og EØS-midlene.

EØS-borgere Hvem svarer på hva om EØS-borgere og rettigheter? Både NAV, UDI, Politiet og Skatteetaten er involvert når det gjelder EØS-borgeres plikter og rettigheter. På denne nettsiden finner du oversikt over hvem som holder i hva, samt link til etatenes sider.

EØS-midlene EEA and Norway Grants
Side med informasjon om EØS-finansieringsordningene som ble innført i forbindelse med EU/EØS-utvidelsen.

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer
EUs østutvidelse i 2004 ga startskuddet for en ny fase i norsk arbeidsliv, og siden 2004 har Fafo gjennomført en rekke studier knyttet til arbeids- og bedriftsvandringer og utviklingen i det felles europeiske arbeidsmarkedet. På denne siden finner du presentasjon av forskerne, og link til prosjekter og publikasjoner.

FORMULA-prosjektet
”Free movement, labour market regulation and multilevel governance in the enlarged EU/EEA – a Nordic and comparative perspective” ledes av Insitutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, og finansieres av Norges forskningsråd

LabourStart
Nyhetstjeneste for fagbevegelsen.

LO-kontoret i Brussel
Siden til LOs kontor i Brussel har blant annet en nyhetstjeneste. Du kan abonnere på nyheter og Brusselrapport. Arkiv med tidligere nyheter og rapporter. Siden har også linker til relevante direktiver.

NAV EURES mobilitet i Europa
EURES (EURopean Employment Services) er et samarbeid mellom EU/EØS-landene og Sveits for å fremme fri bevegelighet av arbeidskraft innenfor EU/EØS-området. EURES-nettverket består av ca 800 EURES-rådgivere og flere EURES-konsulenter og formidlere i hele Europa. I Norge er EURES en integrert tjeneste i NAV. EURES-rådgiverne har spesialutdannelse på internasjonal mobilitet av arbeidskraft og er NAVs eksperter i spørsmål rekruttering til og fra utlandet.

NHO Brussel
Siden til NHOs kontor i Brussel har blant annet en nyhetstjeneste og et lenkebibliotek. Du kan abonnere på NHO Europanytt.

Samferdselsdepartementet: Internasjonal yrkestransport og kabotasje
På denne siden har departementet samlet informasjon om regler for internasjonal yrkestransport på veg og kabotasje.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)
Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet har etablert flere servicesentre for utenlandske arbeidstakere i Norge: Oslo, Kirkenes og Stavanger. Her kan både arbeidsgivere og arbeidstakere (med familier, fra både EØS og tredjeland) få veiledning og rask behandling av søknader.

Tariffnemda
Tariffnemnda er opprettet med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Nettsiden ligger under Arbeids- og sosialdepartementets sider. Her presenteres tariffnemdas mandat og medlemer, oversikt over forskrifter og regelverk, vedtak og høringer.

UDI: EU/EØS/EFTA
Utlendingsdirektoratets side med informasjon om regler for arbeidstakere og tjenesteytere som kommer til Norge. Beskriver framgangsmåten ved ansettelse for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700