Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Kunnskapsbase l Temasider l Allmenngjøring

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nedenfor er FoU, Andre publikasjoner, Seminarer, Relevante lenker og Nyhetssaker om temaet Allmenngjøring.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Temaside:

Allmenngjøring

.................................................................................................................................................

FoU

Alsos, Kristin og Line Eldring (2008), «Labour Mobility and Wage Dumping: the Case of Norway». I: European Journal of Industrial Relations 2008,14(4). Sammendrag

Alsos, Kristin og Anne Mette Ødegård (2008), Allmenngjøring: Fører det til likeverdige forhold mellom norske og utenlandske arbeidstakere? I: Søkelys på arbeidslivet, 1/2008, 63-72. Insitutt for samfunnsforskning.

Alsos, Kristin og Line Eldring (2006), Extension of collective agreements: The Norwegian case. CLR-News no 3/2006. S: 10-21.

Bendixen, Jytte Kaltoft (2003), Almengyldiggørelse af kollektive overenskomster. Delrapport 2 udarbejdet til LO. Faos, Danmark, rapport 046.

Dølvik, Jon Erik og Line Eldring (2005), Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen. Nordiske forskjeller og fellestrekk. Sluttrapport for en arbeidsgruppe under Nordisk Ministerråd. TemaNord 2005:566.

Dølvik, Jon Erik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård (2005), Lavlønnskonkurranse og sosial dumping. Utfordringer for det seriøse arbeidslivet. Fafo-rapport 485.

Eldring, Line og Kristin Alsos (2012), Lovfestet minstelønn: Norden og Europa. Fafo-rapport 2012:07. Engelsk oversettelse: European Minimum Wage: A Nordic Outlook. Fafo-report 2012:16

Eldring, Line, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos (2011),
Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Fafo-rapport 2011:09

Econ Pöyry (2008), Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler. ECON-rapport nr 2008-038.

Hjelmeng, Eivind og Olav Kolstad (2005), Allmenngjøringsloven og innsynsrett – EØS-rettslige problemstillinger. Betenkning utarbeidet på oppdrag fra NHO 17. november 2005

Kerckhofs, Peter (2011), Extension of collective bargaining agreements in the EU - Background paper. Dublin: Eurofound.

Kolstad, Olav (2008), EØS-rettslig vurdering av Traiffnemndas forslag til allmenngjøring av tariffavtale for skips- og verftsindustrien. Betenkning utarbeidet på oppdrag fra NHO 27.5.2008.

Lismoen, Håvard og Torgeir Aarvaag Stokke (2005), Lovfestet minstelønn i Norge? Fafo-notat 2005:13.
Stokke, Torgeir Aarvaag (red.) (2010), Allmenngjøring i EU og Norge. Fafo-rapport 2010:14. Nettutgave (pdf 885kb)

Trygstad, Sissel C. , Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård (2012), Vil tiltakene virke? Status i renholdsbransjen 2012. Fafo-rapport 2012:59. Nettutgave (pdf 832kb)

Walberg, Maria Schumacher (2009), Allmenn minstelønn. Effekter av allmenngjøring av tariffavtalt minstelønn. Masteroppgave i samfunnsøkonomi. Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

.................................................................................................................................................

Andre publikasjoner

Skjærvø, Kjell Asbjørn (2011), Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning Rapport til Fellesforbundet januar 2011

Skjærvø, Kjell Asbjørn (2009), Trenger vi et alternativ eller supplement til dagens allmenngjøringsordning? Rapport til Fellesforbundet mai 2009

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Seminarer med link til foilsett

Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Fafo Østforum seminar, 26.10.2004

Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU. Fafo Østforum seminar, 22.09.2005

Minstelønn og allmenngjøring. Fafo Østforum seminar, 14.11.2007

Erfaringskonferanse for tillitsvalgte i skips- og verftsindustrien - allmenngjøring av deler av Verkstedsoverenskomsten. Fellesforbundet, 10.06.2009. Konferanseprogram

Allmenngjøring av tariffavtaler: Behov for endringer? Fafo Østforum seminar, 10.06.2009

Allmenngjøring av tariffavtaler - status og utfordringer. Fafo Østforum seminar, 23.03.2011

Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser. Fafo Østforum seminar, 18.03.2013

Allmenngjøring av tariffavtaler i gods- og turbilbransjen. Konferanse i regi av Yrkestrafikkforbundet (YTF), 13.03.2014

Allmenngjøring og minstelønnsregulering - hvor går vi? Fafo Østforum seminar, 27.01.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Relevante lenker

Arbeids- og sosialdepartementets sider:

Tariffnemnda

Sosial dumping

 

Arbeidstilsynets faktaside om Allmenngjøring av tariffavtaler

 

Fri Fagbevegelse tariffleksikon Allmenngjøring

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyheter

Nedenfor følger et utvalg nyhetssaker om allmenngjøring, fra Fafo Østforums nyhetsarkiv:

 

Foretrekker kabotasjeregler og økt kontroll fremfor allmenngjøring (NHO Transport, 20.03.15)

Allmenngjøringsforskrift for elektro er klar (Arbeidstilsynet, 16.03.15) Se også:

- Skuffet over at så få bestemmelser er tatt med (EL & IT, 17.03.15)

Protokoll og forskrift (Tariffnemda, 12.03.15)

Virke mot allmenngjøring av turbussavtalen (Virke, 16.03.15)

- Ikke behov for allmenngjøring innen gods og buss (Spekter, 13.03.15)

NHO Transport er positiv til allmenngjøring (Conpot, 12.03.15) Se også:

Styret er positive til allmenngjøring i gods og turbil (NHO Transport, 12.03.15)

Allmenngjøring i elektro fra 1. mai (Arbeids- og sosialdepartementet, 12.03.15)

- Allmenngjøring skal ikke brukes til å hindre konkurranse (NHO Logistikk og Transport, 10.03.15)

- Behov for ny lov om allmenngjøring (EL & IT, 09.03.15)

Tysk minstelønn for lastebilsjåfører og norsk krav om allmenngjøring (LO-kontoret i Brussel, 10.01.15)

NLF krever allmenngjøring og "transportpoliti" (Norsk Lastbileier-Forbund, 09.02.15) Se også:

Felles front mot underbetaling i godstransportbransjen (Fri Fagbevegelse, 10.02.15)

Allmenngjøring: Tarifflønn til alle (arbeidslivet.no, 04.02.15)

Allmenngjøring i elektro (Fri Fagbevegelse, 03.02.15)

NHO Reiseliv imot kabotasje-endringer og allmenngjøring (NHO Reiseliv, 30.01.15)

LO vil ha lettere vei til allmenngjøring (Fri Fagbevegelse, 29.01.15)

Lysark fra Fafo Østforum seminar 27. januar: Allmenngjøring og minstelønnsregulering - hvor går vi? (Fafo Østforum, 27.01.15)

Den 1. februar iverksettes ny lov om regulert minstelønnen i fiskeindustrien (Lofotposten, 23.01.1)

Allmenngjøring i transport er sendt ut på høring (YTF / NTB Info, 14.01.15) Høringsdokumenter i forbindelse med allmenngjøring av tariffavtalene kan lastes ned på Tariffnemdas nettsider:

Persontransport med turbil: Høringsbrev og Utkast til forskrift

Godstransport på vei Høringsbrev og Utkast til forskrift

Minstelønnssatser i skips- og verftsindustri og fiskeindustribedrifter Se også Arbeidstilsynets faktaside om minstelønn - allmenngjøring av tariffavtaler. (Arbeidstilsynet, 09.01.15)

Fjordlaks kritisk til allmenngjøring (NRK Troms og Finnmark, 09.01.15) Se også:

LO Finnmark: – Holdningene legitimerer sosial dumping (NRK Troms og Finnmark, 07.01.15)

– Nye lønnskrav vil kvele fiskeindustrien (NRK Troms og Finnmark, 06.01.15)

YTF: - Det viser det akutte behovet for allmenngjøring innen godstransportsektoren (Helgelendingen, 06.01.15)

Allmenngjøring: Tarifflønn for alle (17.12.14)

Sjømatindustriutvalget er positive til allmenngjøring av fiskerioverenskomsten (Fri Fagbevegelse, 17.12.14) Les mer om, og last ned, NOU 2014:16 Sjømatindustrien, en utredning av sjømatindustriens rammevilkår (Regjeringen, 16.12.14)

Nye minstelønnssatser i byggebransjen, i private renholdsbedrifter og i jordbruk og gartnerier (Arbeidstilsynet, 03.12.14) Se også:

De nye satsene på Arbeidstilsynets faktaside om Minstelønn - allmenngjøring av tariffavtaler

Vedtakene er publisert på Tariffnemndas hjemmeside

Allmenngjøring: i fiskeindustrien og videreføring på norske verft (Fri Fagbevegelse, 27.11.14)

Elektro: Må vente til februar før allmenngjøring (Fri Fagbevegelse, 27.11.14)

Allmenngjøring verft: Tariffnemda usikker på utenbystillegget (Fri Fagbevegelse, 10.11.14)

Allmenngjøring utsatt i fiskeindustrien, elektrobransjen og skipsverftene (Fri Fagbevegelse, 05.11.14)

Nå kan norsk lønn i fiskeindustrien bli påbudt (Sysla, 04.11.14)

YTF vil styrke påeseplikten i allmenngjøringsordningen (NTB Info, 03.11.14)

Forlengelse av allmenngjøringsvedtak i bygg, renhold og jordbruks- og gartnerinæringen (LO, 23.10.14) Se også: Allmenngjøring som virkemiddel (arbeidslivet.no)

Forskningsprosjekt: Hva betyr allmenngjøring for lønnsdannelsen og arbeidsmarkedet? (Fafo Østforum, 18.09.14)

Yrkestrafikkforbundet: videosvar på spørsmål omkring allmenngjøringskravet (YTF, 10.09.14)

Verftssaken: Høyesterett kan bli satt til side (Fri Fagbevegelse, 20.08.14) Se også:

Full seier til LO og Fellesforbundet (Fri Fagbevegelse, 05.03.13)

Transportarbeiderforbundet: - Allmenngjøring hjelper ikke sjåførene (Fri Fagbevegelse, 14.08.14) Se også:

YS vil redde norsk transportbransje - krever allmenngjøring (NTB info, 12.08.14)

Nye allmenngjøringsforskrifter på høring (Tariffnemda, 20.06.14)

Høring – utkast til forskrift om allmenngjøring av overenskomst for fiskeindustribedrifter

Høring – utkast til forskrift om allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene

Tariffnemnda foreslår allmenngjøring i fiskeindustrien (Fri Fagbevegelse, 17.06.14)

Forslag om å greie ut lovfesta minsteløn (representantforslag, Stortinget, 23.05.14)

Ingen streik i fiskeindustrien - FNL positive til NNNs krav om allmenngjøring (Fri Fagbevegelse, 21.05.14) Se også:

Fare for storstreik i fiskeindustrien (Kyst og Fjord, 20.05.14)

Tariffoppgjøret kan åpne butikkhyllene for polske røykerier (iLaks, 13.05.14)

Krav om allmenngjøring førte til forhandlingsbrudd (Fri Fagbevegelse, 30.04.14)

Krever allmenngjøring av elektrooverenskomst (Fri Fagbevegelse, 28.04.14)

Dansk LO-skepsis til allmengjøring (LO Brussel / Ugebrevet A4, 10.04.14)

Yrkestrafikkforbundet vil allmenngjøre tariffavtaler i gods- og turbussbransjen (NTB info, 10.02.14) Se også:

Allmenngjøring av tariffavtaler i gods- og turbilbransjen. Konferanse i regi av Yrkestrafikkforbundet (YTF), 13.03.2014

Civita: Kritikk av Høyesteretts dom i verftssaken (Minerva, 30.01.14)

Danmark: Ny tysk minstelønn presser den danske modellen (Danske LOs Ugebrev A4, 03.12.13) Se også:

Fafo-rapporten fra 2012: Lovfestet minstelønn: Norden og Europa

Den blåblå regjeringen viderefører allmenngjøringsordningen (Fafo Østforum, 08.10.13) Les hele dokumentet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet (Høyre / Dagbladet, 07.10.13)

Fortsatt allmenngjøring for renhold, men ikke videreføring av helg- og helligdagstillegg (NHO Service, 28.05.13) Se også:

Protokoll for Tariffnemdas møte 23. mai 2013 (Tariffnemda)

Fortsatt allmenngjøring i renhold (Arbeidsmanden, 02.05.13)

Allmenngjøring og innleie: Oppklaring av likebehandlingsreglene (NHO, 08.05.13)

Handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping(Arbeidsdepartementet, 07.05.13)

Tariffavtalene til sjøs allmenngjøres (Stavanger Aftenblad, 06.05.13)

Allmenngjøringsordningen skal gjøres mer effektivt i Tiltakspakke 3 mot sosial dumping (ABC Nyheter, 05.05.13)

Videreføring av allmenngjøring i bygg 2012-2014 (Arbeidsdepartementet, 02.05.13)

Fortsatt allmenngjøring i renhold (Arbeidsmanden, 02.05.13)

Fortsatt allmenngjøring ved verftene (Fri Fagbevegelse, 26.04.13)

NNN-lederen vil ha allmenngjøring i fiskeindustrien (LO-Aktuelt, 07.04.13)

Dommen i verftssaken har reist nye juridiske spørmål om allmenngjøring (Fagbladet, 14.04.13)

Kommentar: - Ikke bruk unntaksbestemmelsene (Arbeidsmanden, 13.03.13)

Høyesterettsdom kan også brukes på sjøen (Norsk Sjømannsforbund, 07.03.13)

Fafo-forsker Jon Erik Dølvik: Høyesterettsdommen i verftssaken er en milepæl (Fri Fagbevegelse, 06.03.13)

Staten og LO vant verftssaken (NRK, 05.03.13) Høyesterettsdommen (Norges Høyesterett, 05.03.13) Se også:

Full seier til LO og Fellesforbundet (LO-Aktuelt, 05.03.13)
Høyesterett redder LOs og regjeringens EØS-strategi (Aftenposten, 05.03.13)
- Handler om å behandle arbeiderne som folk, ikke som slaver (NRK Rogaland, 05.03.13)
- Nå kan vi være offensive mot "inntatt på stedet" (Magasinet for fagorganiserte, 05.03.13)
Tillitsvalt i Westcon er glad for utfallet frå Høgsterett (NRK Sogn og Fjordane, 05.03.13)
Rødt: - Uten EØS hadde vi unngått denne ekstra omveien i kampen mot sosial dumping (Fagbladet, 05.03.13)
NHO: - Tar dommen til etterretning (NHO, 05.03.13)
LO-lederen: - NHOs angrep på allmenngjøringsordningen er slått tilbake (LO, 05.03.13)
Arbeidsministeren: - Høyesteretts avgjørelse viser at EØS-avtalen gir oss handlingsrom (Arbeidsdepartmentet, 05.03.13)
Kommentar: - God anledning til å gå på offensiven for å allmenngjøre tariffavtaler i flere tariffområder (Fri Fagbevegelse, 06.03.13)

Allmenngjøring ga lønnsløft (arbeidslivet.no, 05.02.13) Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten Vil tiltakene virke? Status i renholdsbransjen 2012

Verftene antyder høyere minstelønn (Fri Fagbevegelse, 01.03.13)

Skipsfart: Statssekretær Mo tar allmenngjøringen videre (Norsk Sjømannsforbund, 31.01.13)

Verftssaken i Høyesterett: NHO advarer mot å begrense markedskreftene (Magasinett, 31.01.13) Se også:

Lønns- og arbeidsvilkår ved norske verft skal opp til doms i Høyesterett (Magasinett, 29.01.13)
Bakgrunn for saken i Høyesterett (Fri Fagbevegelse, 29.01.13)
Verftssaken: Viktige prinsipper til behandling (NHO, 28.01.13)
NHO kjemper i Høyesterett for lavere verftslønn til øst-arbeidere (Arbeidsmanden, 24.01.13)
Vil bruke EØS for å senke verftslønn (Magasinet for fagorganiserte, 23.01.13)

 

Fortsatt allmenngjøring i jordbruk og gartneri (NHO Mat og Landbruk, 29.11.12). Les også: NHO vil avvikle allmenngjøringen av tariffavtaler i landbruket på sikt (Nationen, 30.11.12)

Tariffnemnda avventer dom i Høyesterett (LO-Aktuelt, 28.11.12)

Strid om allmenngjort lønn i renhold (LO-Aktuelt, 27.11.12)

Vil ha allmenngjøring i 40 bransjer (Magasinet for fagorganiserte, 7.11.12).

Arbeidsministeren vil styrke kampen mot sosial dumping (Telemarksavisa / ANB, 25.10.12)

LO krever fortsatt allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 09.10.12)

Høyesterett tar strid om sosial dumping i verftsindustrien (ABC Nyheter, 02.10.12)

Feil om allmenngjøring - Jordbruk og gartneri (NHO Mat og Bio, 21.06.12)

Verftsanken levert (Fri Fagbevegelse, 14.06.12) Last ned: NHOs ankeskrift (pdf)

Stortinget anbefaler gjennomgang av allmenngjøringsordningen (Fafo Østforum 11.06.12)

NHO anker verftssaken (Fri Fagbevegelse, 29.05.12)

Full seier i Borgarting lagmannsrett til staten om allmenngjøring (Magasinett, 14.05.12) Last ned dommen Se også:

NHO er meget overrasket og svært skuffet over dommen (NHO, 14.05.12)
Arbeidsminister Bjurstrøm: Positivt at det er forenlig med EØS-retten å beskytte arbeidstakernes rettigheter (Arbeidsdepartementet, 14.05.12)
LO-leder Flåthen: En viktig dom for allmenngjøringsordningen og for den norske modellen for lønnsdannelse (LO, 14.05.12)
Fellesforbundet: Dommen skaper like vilkår for arbeidstakere, men også likeverdige konkurransevilkår (Fellesforbundet, 14.05.12)
- Dekning av kost og losji er begrunnet i tvingende allmenne hensyn, som offentlig orden (Bygg.no, 14.05.12)

Allmenngjøring og innleie vanskelige spørsmål i frontfagsoppgjøret (Magasinett, 16.03.12)

Allmenngjøringsforskriften for renholdsbedrifter regulerer også minstelønn til sommervikarer (NHO Service, 14.03.12) Se også: Veileder om allmenngjøring av renholdsoverenskomst (NHO Service, 13.10.11)

Kommunene underbetaler renholdere - unntatt fra allmenngjøring (LO-Aktuelt, 22.02.22)

Ikke samme usikkerhet om allmenngjøring i Finland (LO-Aktuelt, 30.01.12)

Kommentar: En ny situasjon for allmenngjøring (LO-Aktuelt, 27.01.12)

Europautredningen: - Dagens allmenngjøringsordning er ikke treffsikker nok (LO-Aktuelt, 26.01.12)

Tapte og vant i EFTA-domstolen (LO-Aktuelt, 23.01.12) Les dommen fra EFTA-domstolen Se også:

- Sosial dumping kan forhindres ved å endre norsk forskrift (Magasinett, 26.01.12)
YS tilfreds med at det gis adgang til å allmenngjøre arbeidstidsbestemmelser (YS, 25.01.12)
Uttalelsen fra EFTA-domstolen kan få konsekvenser for tusenvis av norske jobber (Magasinett, 24.01.12)
16 kroner timen kan være lov (Maleren, 24.01.12)
EFTA mot allmenngjøring (Parat, 24.01.12)
Leder: EFTAs uttalelse og EUs direktiver (Klassekampen, 23.01.12)
EFTA-domstol støtter verftene (Sunnmørsposten / NTB, 23.01.12)
EFTA-domstolen undergraver allmenngjøringsordningen (ABC Nyheter, 23.01.12)
Norsk Industri og NHO: - Tilfreds med dommen (NHO, 23.01.12)
EFTA-domstolen berører ikke selve retten til å benytte allmenngjøring som virkemiddel (LO, 23.01.12)
EU-retten mener Norge bryter EØS-avtalen (Aftenposten, 23.01.12)
Laval-dommen sentral (EL & IT, 23.01.12)
EFTA-domstolen: - Utlendinger kan ikke tvinges til å betale særtillegg (Stocklink, 23.01.12)
Fellesforbundet bekymret for EFTA-dom, men vil ikke konkludere før lagmannsretten avgir dom i mars (Magsinett, 23.01.12)
- Frykten for vikarbyrådirektivet står ved lag etter uttalelsen fra EFTA-domstolen i verftsaken (Magsinett, 23.01.12)
EFTA-domstolen grip inn i norsk tariffpolitikk. Kan skape EØS-bråk for Stoltenberg (Nationen, 23.01.12)

Kommentar: - Slår EØS beina under allmenngjøringsloven, vil EØS-motstanden øke (Fri Fagbevegelse, 13.01.12)

Sjømannsorganisasjonene vil ha adgang til å allmenngjøre tariffavtalene (Fagbladet, 20.12.11) Se også: Krever allmenngjøring på norsk sokkel (Norges Sjømannsforbund, 20.12.11)

YS-lederen ønsker en utvidelse av allmenngjøringslovens virkeområde (YS, 18.10.11)

Allmenngjøring av verkstedsoverenskomsten: Muntlig høring i EFTA-domstolen (NHO, 14.10.11) Se også: Allmenngjøring - Retten er satt (LO-kontoret i Brussel, 13.10.11)

EFTA-høring etter LOs smak (LO-Aktuelt, 12.10.2011)

Arve Bakke: - Søksmålet mot allmenngjøring er uverdig (Fellesforbundet, 07.10.11)

Veileder om allmenngjøring i renholdsbransjen (NHO Service, 04.10.11) Last ned veilederen

- Allmenngjøring er et verktøy. Nå må vi vise at vi kan bruke det (Arbeidsmanden, 01.09.11)

Allmenngjøring for renholdsbransjen - konsekvenser for byggenæringen (Byggenæringens Landsforening, 05.08.11)

Hvordan forholde seg til allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten? (NHO Service, 30.06.11) Mer om hvordan forskriften skal forstås, finner du på Arbeidsdepartementets hjemmeside

Nye minstelønnssatser for jordbruket (Norges Bondelag, 29.06.11) Se også: Nye allmenngjorte lønnssatser gjeldende f.o.m. 1. april 2011 (LA)

Arbeidstilsynet med faktaside om allmenngjøring av tariffavtaler (Fafo Østforum)

Allmenngjøring i renholdsbransjen (Arbeidsdepartementet, 21.06.11) Se også:

NHO Service: Full seier for LO og NHO Service (NHO Service, 21.06.11)
Arbeidsmandsforbundet: Dette vil bidra til mer seriøs renholdsransje (Norsk Abeidsmandsforbund, 21.06.11)
Seier i Tariffnemnda (Fri Fagbevegelse, 21.06.11)
NHO: - Uforsvarlig lønnsfastsettelse (NHO, 21.06.11)
NHO frykter at vedtaket kan virke lønnsdrivende (NRK, 21.06.11)
HSH: Vedtaket må følges opp gjennom målrettede kontroller fra Arbeidstilsynet

Norsk lønn i Efta-domstolen 12. oktober (Magasinett, 14.06.11)

Spekter: Galt å allmenngjøre tariffavtale for renholdsbedrifter (Spekter, 01.06.11) Les Spekters høringsuttalelse (pdf)

Nye lønnssatser i allmenngjøringsforskriftene (Arbeidsdepartementet, 09.05.11)

Advarer mot for mange endringer i allmenngjøringsloven (Magasinett, 03.05.11) Se også:

Ny rapport om allmenngjøring (Fellesforbundet, 28.02.11)
Last ned rapporten Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning

Allmenngjøringsordningen må forandres for å overleve (Magasinet for fagorganiserte, 14.04.11)

Tviler på NHO-støtte (Magasinett, 13.04.11) Se også: Fellesforbundet foreslår færre krav for minstelønn (02.03.11)

Uenighet om allmenngjøring i Fellesforbundet (Magasinet for fagorganiserte, 11.04.11) Se også: Arve Bakke: Allmenngjering og veien vidare (Fellesforbundet, 30.03.11)

Høringsrunde for allmenngjøring i renhold (Fri Fagbevegelse, 06.04.11)

Foreslår færre krav for å innføre minstelønn (Magasinett, 01.03.11) Se også saken nedenfor

Ny rapport fra Skjærvø om allmenngjøring (Fellesforbundet, 28.02.11) Last ned rapporten Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning

Krever allmenngjøring i renhold (Fri Fagbevegelse, 21.02.11)

100.000 i dumpebot etter brudd på allmenngjort tariffavtale (Hamar Arbeiderblad, 17.02.11) Se også: Fellesforbundet roser politiet (Hamar Arbeiderblad, 17.02.11)

Åpen for mer innsyn i lønn (Fri Fagbevegelse, 02.02.11)

Tariffnemdas leder tror ikke vi vil se sosial dumping framover på landanleggene (Magasinett, 31.01.11)

Petroleumstilsynet ønsket videreføring av allmenngjøring (Magasinett, 28.01.11)

EL & IT krever endringer i allmenngjøringsloven (Fri Fagbevegelse, 12.01.11)

Tariffnemda fjerner krav om tarifflønn (Klassekampen, 22.12.10) Se også:

LO frykter vill vest (Fri Fagbevegelse, 21.12.10)
- Nå må vi se på andre virkemidler i kampen mot sosial dumping (Fellesforbundet, 21.12.10)
EL & IT krever lovendring (Fri Fagbevegelse, 21.12.10)
Sosial dumping tillatt på norske landanlegg (Teknisk Ukeblad, 21.12.10)
Ingen allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagene (EL & IT, 21.12.10)
Allmenngjøring byggeplasser i osloregionen (elektro) og på petroleumsanleggene forlenges ikke (NHO, 20.12.10)

Vedtak om allmenngjøring av tariffavtaler: to av fire forskrifter videreføres (Arbeidsdepartementet, 20.12.10)
Se også: Protokollene fra vedtakene (Tariffnemda, 20.12.10)

Allmenngjøring til EFTA-domstolen (NHO, 27.10.10)

Norske sjøfolk krever økt innsats mot sosial dumping til sjøs (Sarpsborg Arbeiderblad/ANB, 23.09.10) Se også:

LOs nestleder krever allmenngjøring til sjøs (Fri Fagbevegelse, 23.09.10)
Kommentar: - Kampen mot sosial dumping er viktigst, også til sjøs (Fri Fagbevegelse, 23.09.10)
Sjømannsforbundet vil utvide virkeområdet til allmenngjøringsloven (Fri Fagbevegelse, 22.09.10)

Grønn sektor fikk ny forskrift om allmenngjøring (Magasinett, 21.09.10) Se også:

Høringer - Forslag om videreføring av forskriften om allmenngjøring av tariffavtale innen diverse næringer (Tariffnemda, 02.07.10)

Viderefører allmenn tariff i jordbruk og gartneri (Norsk Landbruk, 22.09.10)

Verftene omgår allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 15.09.10)

BNL er ikke imot fortsatt allmenngjøring (Byggmesteren, 09.09.10)

NHO angriper allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte. 06.09.10)

Allmenngjøring skal ikke være permanent (NHO, 03.09.10). Se også: Oversikt over høringer fra tariffnemda

Allmenngjøring i grønn sektor: Nå kan sesongarbeiderne i landbruket kreve minstelønn (Østlands-Posten, 15.06.10)

Dumpingjegerne skal ut i åkeren (Tidens Krav, 25.05.10)

Nettmøte om allmenngjøringsforskriften i grønn sektor (Bondelaget, 19.04.10) Les mer Se også:

Her finner du veien til UDI sitt nettmøte.
Arbeidstilsynets fortolkning av forskriften om allmenngjøring (Landbrukets Arbeidsgiverforening) Arbeidstilsynets faktaside: Utenlandsk arbeidskraft i landbruket

Byggstreiken er avsluttet, minstelønnen økt med 11,75 kroner (LO-Aktuelt, 17.04.10) Se også:

- Et godt og helhetlig resultat (Fellesforbundet, 17.04.10)
- Oppgjøret ble høyere enn ønskelig. Viktig med moderasjon ved lokale oppgjør (BNL, 17.04.10)
Byggestreiken slutt - bikker 300.000 kr i året (Aftenposten, 17.04.10)

Kommentar: Byggstreik om EU (E24, 15.04.10)

Streik i byggebransjen: Minstelønn, sosial dumping og allmenngjøring (Dagsavisen, 14.04.10) Les mer Se også: Streiker i solidarietet (Dagsavisen, 14.04.10)

Ny Fafo-rapport: Artikkelsamling om allmenngjøring i EU og Norge (Fafo Østforum, 12.04.10) Last ned rapporten Allmenngjøring i EU og Norge (pdf) Les mer om rapporten

LO-leder i Trondheim skuffet over at det ikke ble oppnådd allmenngjøring (Fri Fagbevegelse / ANB-NTB, 11.04.10) Se også: Treparts bransjesamarbeid for å bidra til et seriøst arbeidsliv (Arbeidsdepartementet, 11.04.10)

Kommentar: Allmenngjøringskravet vanskelig, men neppe storkonflikt (Fri Fagbevegelse, 09.04.10)

Allmenngjøring: Sier nei til EFTA-domstol (Magasinett, 08.04.10)

- Må sikre minstelønna gjennom allmenngjøring (Fri Fagbevegelse, 12.03.10)

NHO: Allmenngjøring blir et vanskelig spørsmål i vårens lønnsoppgjør (Aftenposten, 09.03.10) Se også: Fellesforbundet kommer til å kjøre fram allmenngjøring i tariffoppgjøret (Byggeindustrien, 10.03.10)

Allmenngjøringssaken: NHO, Norsk Industri og verftene roper på EFTA-domstolen (Magasinett, 02.03.10)

NHO, Norsk Industri og de ni verftene anker verftsdommen (Magasinett, 17.02.10)

Staten frifunnet etter allmenngjøring (NTB, 29.01.2010) Se også:

Uenig i dom om allmenngjøring (Norsk Industri, 02.02.2010)
Kommentar: - Viktigere enn dommen (LO-Aktuelt, 01.02.2010)
Verftene tapte stort (Magasinet for fagorganiserte, 01.02.2010)
NHO: - Uenig i dom fra Tingretten (NHO, 29.01.2010)
LO: - Full seier i Oslo tingrett (LO, 29.01.2010)
Fellesforbundet: - Glad men ikke overrasket (Fellesforbundet, 29.01.2010)

Rettssak om allmenngjøring i skips- og verftsindustrien starter i dag (Fafo Østforum, 07.12.09) Les mer:

Regjeringsadvokatene: – Allmenngjøring korrekt (FriFagbevegelse, 18.12.09)
- Tariffnemnda gikk for langt (Magasinet for fagorganiserte, 17.12.09)
Ville ikke ha slaver på verftet (Magasinet for fagorganiserte, 15.12.09)
Tariffnemdas leder: – Vedtak i tråd med EU-rett (Fri Fagbevegelse, 15.12.09)
Tore Lindholdt i Tariffnemda: – Fornærmelig vås fra NHO! (Magasinett, 14.12.09)
Norsk Industri: Utlendingene fikk 90 kr timen, men ikke behov for allmenngjøring (Magasinett, 14.12.09)
Knallhard konkurranse blant underleverandørene (Magasinet for fagorganiserte, 13.12.09)
- 90 kroner nok for utlendinger (Magasinet for fagorganiserte, 11.12.09)
Verftene ville hale ut tid (Magasinet forfagorganiserte, 10.12.09)
Mange bevis på dumping (Magasinet for fagorganiserte, 09.12.09)
Verftene: - Minstelønna til de utenlandske arbeiderne er for høy (Magasinet for fagorganiserte, 08.12.09)
– NHO er for sosial dumping! (Magasinett, 07.12.09)
Allmenngjøring truer arbeidsplasser (NHO, 07.12.09)
Massiv protest ventet (Magasinet for fagorganiserte, 04.12.09)

Allmenngjering i jordbruks- og gartnerinæringane - lenke til forskrift (AID, pressemelding, 23.11.09) Se også:

Nemnda sitt vedtak er tilgjengeleg på Tariffnemndas nettsider
Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene i Norge Fastsatt av Tariffnemda 16.11.09

Allmenngjøring i grønn sektor (Fellesforbundet, 16.11.09) Se også: Vedtak om norsk lønn i åkeren (Fri Fagbevegelse, 18.11.09)

Allmenngjøring i grønn sektor avgjøres til uken (Magasinett, 11.11.09)

Til sak mot tarifflønn - tapte (Fri fagbevegelse, 26.10.09)

Tillitsvalgte er sjokkert over at verftene går til sak mot tariffnemda (FriFagbevegelse, 12.10.09)

Kommuner bryter allmenngjøringsloven (Bygg.no, 29.09.09) Se også: Fellesforbundet: - Kommunen mangler grunnleggende kunnskap om lønns- og arbeidsvilkår (Bygg.no, 30.09.09)

Esa avviser NHO-klage (E24, 21.07.09) Se også: - Seier for det seriøse arbeidslivet (LO-Aktuelt, 20.07.09)

Allmenngjøring i grønn sektor på høring (Magasinet for fagorganiserte, 01.07.09) Se også: Høringsnotat fra Tariffnemnda (29.06.09)

Grønn allmenngjøring på høring (Magasinet for fagorganiserte, 23.06.09) Se også: Ikke lenger krav på minstelønn (NRK Buskerud, 25.06.09)

Behandler grønn allmenngjøring i juni? (Magasinet for fagorganiserte, 15.06.09)

Bedriftene støtter allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 11.06.09)

Østvold vil henge ut useriøse (LO-Aktuelt, 07.06.09)

Sosial dumping og allmenngjøring tema på LO-kongressen:

Allmenngjøring under press (Magasinet for fagorganiserte, 12.05.09)
Kamp mot sosial dumping (Arbeidsmanden, 12.05.09)
Vil forsterke allmenngjøringsordningen (Fellesforbundet, 12.05.09)
Byggenæringa preget av useriøsitet (Fellesforbundet, 12.05.09)

NHO: – Skittkasting fra LO mot verftene som saksøker Tariffnemda (FriFagbevegelse, 12.05.09)

NHO: - Positivt at arbeidstakersiden ser på alternativer til dagens allmenngjøringslov (NHO, 12.05.09) Se også:

Allmenngjøre bare minstelønna? (Fri Fagbevegelse, 05.05.09)
Fellesforbundet foreslår ny allmenngjøringsordning (Magasinet for fagorganiserte, 05.05.09).
Last ned rapporten Trenger vi et alternativ eller supplement til dagens allmenngjøringsordning? (Skjærvø, mai 09)

- Det haster med å få på plass allmenngjøring av tariffen for jordbruks- og gartnerinæringa (Fri Fagbevegelse, 11.05.09) Les kronikken: - Fire forhold gjer at vi alt no kan varsle auka sosial dumping i landbruket i 2009 (Aftenposten, 11.05.09)

Lovforslag om solidaransvar: - Skal luke ut useriøse virksomheter (AID, pressemelding, 08.05.09)

Last ned lovforslaget:Om lov om endringer i almenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Ot.prp. nr. 88 (2008-2009) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 08.05.09 (AID, 08.05.09)

Se også nyhetssaker:
Fellesforbundet: - Et viktig krav er innfridd! (Fellesforbundet, 08.05.09)
NHO: - Dette vil ramme små og mellomstore virksomheter (NHO, 08.05.09)

Oppnevner ny Tariffnemnd (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 30.04.09)

Begjæring om allmenngjøring i grønn sektor (Magasinet for fagorganiserte, 02.04.09)

EL & IT: Forslag om effektivisering av allmenngjøringsordningen må forbedres (EL & IT Forbundet, 25.03.09)

Uenighet om allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 20.03.09)

SP: - Krev minstelønn før sesongen (Nationen, 20.03.09)

Renholdsbransjen utsatt for sosial dumping (Arbeidsmiljø, 20.03.09)

Leder: Landbruket trenger tariffavtaler (Nationen, 20.03.09)

Høringsuttalelser om effektivisering av allmenngjøringsordningen og solidaransvar (AID, 10.03.09)

Spekter støtter hovedhensikten, men støtter ikke innføring av solidaransvar (Spekter, 03.03.09)

- Allmenngjøring er en vanskelig utgift (Magasinet for fagorganiserte, 20.02.09)

- Et sparetiltak (Magasinet for fagorganiserte, 20.02.09) Se også:

Fellesforbundet vil avklare retningslinjer (Magasinet for fagorganiserte, 20.02.09)
Allmenngjøringens tid (Magasinet for fagorganiserte, 21.02.09)

NAF jobber for allmengjøring i renholdsbransjen (Renholdsnytt, 18.02.09)

Fellesforbundet ønsker allmenngjøring i jordbruk og gartneri (Fellesforbundet, 18.02.09)

Arbeidsmandsforbundet: Forsiktig ja til allmenngjøring i renholdsbransjen (Arbeidsmanden, 17.02.09)

Sosial dumping i landbruket (Fri Fagbevegelse, 13.02.09)

Sju skipsverft varsler søksmål (Dagens Næringsliv, 10.02.09) Se også:

Pressemelding fra NHO (09.02.09)
Seks verft til sak (Magasinet for fagorganiserte, 21.01.09)

Oslo bygningsarbeiderforening: - Bare gode erfaringer med allmenngjøring (LO-Aktuelt, 31.01.09)

Seks verft til sak mot Tariffnemda (Magasinet for fagorganiserte, 21.01.09)

Fellesforbundet: - Må bli lettere å allmenngjøre (Magasinet for fagorganiserte, 18.01.09)

Fellesforbundets høringssvar om solidaransvar og allmenngjøring (Fellesforbundet, 16.01.09)

EL og IT: – Lite effektive forslag fra regjeringen (Nettverk, 14.01.09)

Leder: Lønna i landbruket (Nationen, 17.12.08)

Kan dumpe lønna helt lovlig (Dagsavisen, 17.12.08)

Ikke landsdekkende allmenngjøring for elektrikere (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 18.12.08)

Se også:
- En nedtur (EL & IT Forbundet, 18.12.08)
Fellesforbundet: - Dramatisk vedtak (Magasinet for fagorganiserte, 18.12.08)

Fellesforbundet vil ha allmenngjøring i landbruket (Fri Fagbevegelse, 18.12.08)

LA oppgitt over anklager fra Fellesforbundet (Nationen, 17.12.08)

- Lite sosial dumping i verftsindustrien (Magasinet for fagorganiserte, 09.12.08).

Se også: Ikke presset av ledelsen (Magasinet for fagorganiserte, 09.12.08)

Milliontap og nedbemanning for skipsverft pga allmenngjøring (NRK Sogn og Fjordane, 05.12.08)

Verftenes krav om å utsette allmenngjøringsvedtaket avvist (Magasinet for fagorganiserte, 03.12.08).

Se også:
Skipsindustrien fryktar milliontap (NRK Sogn og Fjordane, 02.12.08)

Tillitsvalgte i Ulstein-konsernet vil utsette allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 25.11.08)

Se også: Til kamp mot allmenngjøring (Nettverk, 25.11.08)

Allmenngjøring - nå også på polsk (Magasinet for fagorganiserte, 25.11.08)

Verftsindustrien vil uthule allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 20.11.08)

NHO til sak mot staten (Magasinet for fagorganiserte, 19.11.08)

Allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten fra 1. desember (Fellesforbundet, 31.10.08) Les forskriften hos Norsk Lovtidend>>

NHO Service for innføring av ID-kort og allmenngjøring av tariffavtaler (Agderavisen, 16.10.08)

Norsk Industri til sak mot Tariffnemnda? (Magasinet for fagorganiserte, 10.10.08)

Nye allmenngjøringssatser for Fellesoverenskomsten for byggfag (Fellesforbundet, 09.10.08)

NHO: - Regjeringen politiserer Tariffnemnda (El&IT Forbundet, 07.10.08)

Regjeringen vil lette allmenngjøringen (Fri fagbevegelse, 07.10.08)

Norsk tarifflønn ved verftene (Magasinet for fagorganiserte, 06.10.08)Se også:

NHO: - Allmenngjøringsvedtak i strid med EØS-avtalen (NHO, 07.10.08)
Verkstedoverenskomsten blir allmenngjort! (Fellesforbundet, 06.10.08)
LO vant fram med krav om allmenngjøring (VG/NTB, 06.10.08)

Et skritt nærmere allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofag (Nettverk, 06.10.08)

Oslo Bygningsarbeiderforening: - Useriøse krav fra BNL (Magasinet for fagorganiserte, 03.10.08)

Norsk Industri: - Avvis allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten! (Magasinet for fagorganiserte, 02.10.08)

Oslo Bygningsarbeiderforening: - NHO sender tvetydige signaler om sosial dumping (Dagbladet, 26.09.08)

Høringsuttalelser om fortsatt allmenngjøring (Nettverk, 17.09.08)

Se også:
EL & IT, LO og YS vil videreføre allmenngjøring (EL & IT Forbundet, 17.09.08)
NHOs kamp mot allmenngjøring (EL & IT Forbundet, 16.09.08)
- Allmenngjøring er ikke permanent (NHO, 12.09.08)

Allmenngjøringsloven: Ulike tolkninger av Justisdepartementets tolkning (Magasinet for fagorganiserte, 15.09.08)

Se også: - Allmenngjøring må skje i tråd med EØS-avtalen (NHO, 12.09.08)

Høringsuttalelse fra NHO: - Allmenngjøring er ikke permanent (NHO, 12.09.08)

BNL stiller spørsmål ved behovet for ny allmenngjøring (BNL, 12.09.08)

NHO-foreninger støtter allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 10.09.08)

 

Justisdepartementet: Allmenngjøring ikke i strid med EØS-avtalen (Klassekampen, 10.09.08)

Se også:
LO-seier om allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 10.09.08)
Lovavdelingens svar til Tariffnemnda (Justis- og politidepartementet, 05.09.08)

Jan-Erik Støstad: - Allmenngjøringsinstituttet må forbedres (EL & IT Forbundet, 22.08.08)

OECD skeptisk til allmenngjøring (LO-Aktuelt, 20.08.08)

Tariffnemda gir justisdepartementet kort frist (Magasinnett, 08.08.08)

Allmenngjøringsvedtak på vent? (Magasinet for fagorganiserte, 15.07.08)

Lønnes etter gamle satser (Magasinet for fagorganiserte, 14.07.08)

Norsk allmenngjøringslov kan være i strid med EU-retten (Magasinett, 25.06.08)

Kronikk av Dag Seierstad: - Påbud om lønnsdumping? (Nationen, 28.06.08)

AID: Må vurdere loven på nytt (Nettverk, 26.06.08)

Arve Bakkke: - Nedrakking fra NHO førte fram (Fellesforbundet, 26.06.08)

Nei til EU: Nok en norsk EU-skandale (LO-Aktuelt, 26.06.08)

Fellesforbundet: - Ny begjæring må fremmes (magasinett.org, 26.06.08)

EL & IT ber regjeringen komme på banen (Nettverk, 26.06.08)

Allmenngjøring ventet 25. juni (Magasinett, 16.06.08)

Kommentar: - Allmenngjøring et nyttig verktøy (LO-Aktuelt, 13.06.08)

Tariffnemda utsatte vedtak om allmengjøring igjen (Nettverk, 11.06.08)

Fellesforbundet: - Allmenngjøring må bli enklere (LO-Aktuelt, 08.06.08)

Åpen høring i tariffnemda (Nettverk, 10.06.08)

NHO-ja til allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 13.05.08)

Fellesforbundet ber om at allmenngjøring blir enklere (Magasinet for fagorganiserte, 13.05.08)

Ny rapportfra Econ Pöyry: Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler (Econ Pöyry, 25.04.08)

Fellesforbundet: – Skivebom av NHO (Magasinet for fagorganiserte, 16.04.08)

Tariffnemda sender forskrift om allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten på høring(AID/Tariffnemda, 15.04.08)

NHO-dissens om allmenngjøring (NHO, 16.04.08)

NHO-nei til allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 16.04.08)

Lov eller avtale for minstelønn? (LO-Aktuelt, 06.04.08)

Arve Bakke svarer om lovfestet minstelønn (LO-Aktuelt, 06.04.08)

Nærmere allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten (Magasinet for fagorganiserte, 25.03.08)

Frustrert over treghet (LO-aktuelt, 26.03.08)

Tariffnemda utsatte nok en gang (FriFagbevegelse, 11.03.08)

Handlingsplanen mot sosial dumping: Innsynsrett og påseplikt på plass (AID, pressemelding, 22.02.08)

LO: - Verftsindustrien bidrar til sosial dumping (Bergensavisen, 01.02.08)

Allmenngjøring i det blå (Magasinett, 28.01.08)

Klager lov om allmenngjøring inn for ESA (Fellesforbundet, 23.01.08)

Ny utsettelse for allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten? (Magasinett, 23.01.08)

Ny runde i Tariffnemnda på nyåret (Magasinett, 19.12.07)

Se også:
Norsk Industri: Vi har i første omgang fått utsatt svarfristen til 21. januar (Norsk Industri, 20.12.07)
Fellesforbundet: Oppgitt over utsettelse (Fellesforbundet, 20.12.07)

Allmenngjøring: - Verdiløs innsynsrett? (Magasinett, 05.12.07)

Tariffnemnda utsatte avgjørelse om allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 15.11.07)

Avviser nasjonal minstelønn (Magasinett, 15.11.07)

- Minstelønn en sak for partene i arbeidslivet (Ledernett, 14.11.07)

LO: Minstelønn rammer lavlønnsbransjer (Ledernett, 14.11.07)

Fafo Østforum seminar 14. november: Minstelønn og allmenngjøring (Fafo Østforum, 14.11.07)

Fellesforbundet er i mot lovfestet minstelønn (Fellesforbundet, 14.11.07)

Allmenngjøring på verftene tidligst i februar (bygg.no/NTB, 13.11.07)

Utlendinger ved verftene får ikke tarifflønn (Klassekampen, 12.11.07)

Allmenngjøring i grønn sektor? (Magasinet for fagorganiserte, 09.11.07)

Kartlegging av lønn, arbeidsvilkår og HMS-forhold for utenlandske ansatte (Petroleumstilsynet, 08.11.07)


- Sosial dumping på skipsverftene
(Dagens Næringsliv/NTB, 07.11.07)

Se også:
Verftsnæringen frykter oppsigelser (NRK Sogn og Fjordane, 07.11.07)
Tariffnemda i gang (Magasinet for fagorganiserte, 07.11.07)
Skylder på Arve Bakke (Magasinet for fagorganiserte, 07.11.07)

Ny rapport om arbeids- og bedriftsvandringer til petroleumsnæringen (Fafo Østforum, 23.10.07)

Sosial dumping i landbruket: - Husmannsvesenet lever (Magasinet for fagorganiserte, 09.10.07)

Begjæring om allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten opp i Tariffnemnda (Magasinett, 02.10.07)

Handlingsplanen mot sosial dumping: Konkret forslag til innsynsrett (AID 06.09.07)

Nye lønnssatser - forskriftene om allmenngjøring (Petroleumstilsynet, 28.08.07)

LO krever allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten (Magasinet for fagorganiserte, 27.08.07)

Fellesforbundet krever allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten(Fellesforbundet, 13.08.07)

Tariffnemnda neste (Magasinet for fagorganiserte, 13.08.07)

Registrerer enkeltmannsforetak for å slippe skatt og omgå allemenngjøringsvedtak (NRK Sogn og Fjordane, 03.07.07)

Fellesforbundet begjærer allmenngjøring for skips- og offshoreverftene (Magasinet for fagorganiserte, 29.06.07)

Ny runde om solidaransvar? (Magasinett, 15.06.07)

Må etterbetale 20 millioner kroner i tarifflønn (Fri Fagbevegelse, 11.06.07)

Vurderer allmenngjøring i renholdsbransjen (E24, 07.05.07)

HSH: - Nasjonal minstelønn det beste virkemiddelet (Dagsavisen, 28.04.07)

EL & IT Forbundet vil ha innsynsrett og strengere krav til bemanningsforetak (EL & IT Forbundet, 28.03.07)

Handelsnæringen vil ha politisk minstelønn (Dagens Næringsliv/NTB, 27.03.07)

Polske murere kommer inn under allmenngjøringsvedtaket (Helgeland Arbeiderblad, 12.03.07)

Allmenngjorte tariffer eller lovfestet minstelønn? (Fagbladet, 28.02.07)

Uenighet om lønna til ovnsmurerne (Helgeland Arbeiderblad, 23.02.07)

Polske bygningsarbeidere omgår minstelønn (LO-Aktuelt, 22.02.07)

EL & IT inngår avtale for polske elektrikere i Mosjøen (EL & IT Forbundet, 20.02.07)

Forbereder allmenngjøring på skips- og offshoreverft (Magasinet for fagorganiserte, 01.02.07)

Krever minstelønn for utenlandske arbeidere på skipsverft (Bergens Tidende, 27.01.07)

Vil stoppe dumping ved skips- og offshoreverft (Magasinett, 19.01.07)

Tiltak mot sosial dumping på høring(Fellesforbundet, 22.12.06)

Krafttak mot sosial dumping (Tjenestemannsbladet, 14.12.06)

Allmenngjøring har liten betydning (LO-Aktuelt, 12.12.06)

- Nesten anarki i industrien (Magasinet for fagorganiserte, 12.12.06)

LO ønsker ikke allmenngjøring i alle sektorer (Magasinet Aktuell, 01.12.06)

ILO-konvensjon utfordres i EF-domstolen (EU & arbetsrätt, 3-2006, 30.11.06)

Allmenngjøring for byggebransjen i hele landet fra nyttår (Magasinet for fagorganiserte, 21.11.06)

Vedtak i Tariffnemnda utsatt (Magasinet for fagorganiserte, 17.11.06)

EL & IT kan nektes allmenngjøring i Nordland (LO-Aktuelt, 16.11.06)

Allmenngjøring: Greit med minstelønn, nei til 37,5 timers uke (Fri Fagbevegelse, 15.11.06)

Finansdepartementet er skeptisk til allmenngjøring (E24, 15.11.06)

BNL protesterer mot allmenngjøring av 37,5 timers uke (Fri Fagbevegelse, 07.11.06)

Kronikk: Virker allmenngjøring? (Fafo Østforum, 06.11.06)

NHO: - Det bør være samme arbeidstid i bygg som ellers (NHO, 01.11.06)

Østenfor LO (Morgenbladet, 20.10.06)

Kontroll med bedrifter omfattet av allmenngjøring nedprioritert (Magasinett, 06.10.06)

Kan bli landsdekkende allmenngjøring (EL og It Forbundet, 27.09.06)

Arbeidstilsynet: - Byggherrene må ta ansvar (LO-Aktuelt, 27.09.06)

Antallet enkeltmannsforetak eksploderer (LO-Aktuelt, 22.09.06)

Tariffnemnda går inn for allmenngjøring i hele landet (Magasinet for fagorganiserte, 22.09.06)

Får norsk lønn (Klassekampen, 23.09.06)

Sju av ti bedrifter støtter allmenngjøring (Dagens Næringsliv/NTB, 20.09.06)

Europaparlamentet: Tariffavtaler likestilt med lovgivning (LOs Brusselkontor, 20.09.06)

40 polakker med hver sin bedrift (Magasinett, 19.09.06)

- Norske oppdragsgivere bruker enkeltmannsforetak for å gi polakkene lavere lønn (NRK Rogaland, 18.09.06)

Halvparten av svenske bygningsarbeidere vil ha lovfestet minstelønn (Magasinet for fagorganiserte, 15.08.06)

Omgår lov om skikkelig lønn (Aftenposten, 14.08.06)

Allmenngjøring fornyet (Magasinett, 27.06.06)

Forslag til endring av allmenngjøringsloven lagt fram (AID, 16.06.06)

LO: - Begjæring om allmenngjøring for hele landet sendes neste uke (Magasinet for fagorganiserte, 16.06.06)

Høring - Forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler (AID, 08.06.06)

LO vil begjære nasjonal allmenngjøring av Fellesoverenskomsten for byggfag (Magasinet for fagorganiserte, 22.05.06)

Allmenngjort Europa (LO-Aktuelt, 18.05.06)

Klart for nasjonal allmenngjøring (LO-Aktuelt, 16.05.06)

Omgår skatt og minstelønn (Fri fagbevegelse, 04.04.06)

Allmenngjøring kan skape tøffere forhandlinger om minstelønnssatser (LO-Aktuelt, 22.03.06)

Utfordringen fra "den polske snekkeren" (LO-Aktuelt, 22.03.06)

Fellesforbundet vil allmenngjøre over hele landet (Magasinet for fagorganiserte, 21.03.06)

Fortsatt allmenngjøring - eller andre tiltak? (Magasinet for fagorganiserte, 03.03.06)

Ønsker allmenngjøring i Trøndelag (Fellesforbundet, 24.02.06)

Evaluering av allmenngjøringsordningen (AID, 25.01.06)

EL & IT Forbundets høringssvar til evaluering av allmenngjøringsordningen (EL & IT Forbundet, 11.01.06)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700