Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Kunnskapsbase l Publikasjoner l Statistikk

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Temaside:

Statistikk

Les mer

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Statistikk fra Norge

 

Utlendingsdirektoratet (UDI)
Statistikk om utstedte og gyldige arbeidstillatelser (1998 - juli 2009) samt andre publikasjoner, deriblant årsrapporter.

Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statistikk om blant annet inn- og utvandring, befolkningsmengde, arbeidsledighet, yrkesdeltakelse og lønn. Publikasjoner om innvandrere på arbeidsmarkedet og arbeidsledige.

Befolkningsstatistikk. Inn- og utvandring

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)
Statistikk om registrerte virksomheter og arbeidstakere fra de nye EU-landene.

SOPEMI-rapporter
Årlig rapport fra den norske regjeringen til OECD. Inneholder statistikk og informasjon om migrasjon, inkludert arbeidsinnvandring.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Statistikk fra andre land

Eurostat
EUs statistikkbyrå. Statistikk og publikasjoner om blant annet arbeidsmarked og migrasjon. Sammenliknbare tall for EU-landene samt Norge, Island, Sveits, Tyrkia, USA og Japan.

EU10 statistikkbyråer
Lenker til statistikkbyråene i hvert av de 10 nye medlemslandene i EU. Alle sidene er på engelsk og inneholder nasjonal statistikk på de fleste områder.

International Labour Organization (ILO)
Statistikk om sysselsetting og arbeidsliv. Databasen LABOURSTATA inneholder blant annet statistikk om internasjonal arbeidsmigrasjon.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
Databaser og publikasjoner om internasjonal migrasjon.

Accession Monitoring Report: Storbritannia
Britisk offentlig rapport om arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene til Storbritannia. Oppdateres jevnlig.

Migration Policy Institute (MPI)
MPI Data Hub inneholder sammenlignbare tall på migrasjonsområdet, samt gode landrapporter for innvandrerbefolkningen i Vest-Europa.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Seminarer i Fafo Østforum med presentasjon av statistikk:

22.11.2012: Seminar: Arbeidsinnvandringen til Norge - status og statistikk i 2012

07.12.2010: Seminar: Arbeidsinnvandringen til Norge - status og statistikk i 2010

03.12.2009: Seminar: Arbeidsinnvandringen til Norge - status og statistikk i 2009 

27.10.2009: Seminar: Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft: Endringer, motiver og erfaringer

05.02.2009: Seminar: Finanskrisa og arbeidsinnvandring: Hva skjer nå?

29.11.2007: Forskersamling om EU/EØS-utvidelsen og arbeidsinnvandring

05.06.2007: Årskonferanse "Tre år etter EU-utvidelsen"

26.02.2007: Seminar: "Arbeids- og levekår blant polakker i Oslo-området. Lansering av survey"

29.11.2005: Forskersamling om EU/EØS-utvidelsen

18.10.2005: Workshop "Individuell arbeidsinnvandring - utvikling og utfordringer"

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Nyhetssaker:

Samfunnsspeilet 5/13 Temanummer om innvandring (SSB, 10.12.13) Nedenfor er link til tre av artiklene som omhandler arbeidsinnvandring:

Innvandrere – hva vi nå vet og ikke vet (SSB, 10.12.13)
Hvor i landet betyr EU-innvandringen mest? (SSB, 10.12.13)
Sysselsatte innvandrere 2002-2012. Innvandringen økte sysselsettingen (SSB, 10.12.13)

Flere arbeidsinnvandrere gir større regional spredning av innvandrere, viser ny forskning (SSB, 17.10.13) Last ned SSB-rapporten: Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn

Rekord i arbeidsinnvandringen i 2010 (SSB, 07.10.11)

Fortsatt økt ledighet blant innvandrere (SSB, 04.11.10)

Innvandrere etter innvandringsgrunn: Færre arbeidsinnvandrere (SSB, 28.10.10)

Lav bruk av sosialhjelp blant arbeidsinnvandrere (SSB, 17.08.10) Mer om - og last ned - SSB-publikasjonen Sosialhjelpsmottakere blant innvandrere 1999-2002, 2005-2008

Hele verden på jobb i Norge, men innvandrere mest utsatt i nedgangstider (Dagsavisen, 11.05.10) Se også: Registrert arbeidsledighet blant innvandrere, 1. kvartal 2010. Størst økning blant menn fra EU-land i øst (SSB, 06.05.10)

Familieinnvandrere på arbeidsmarkedet (IMDi, 07.05.10)
Se også artikkelen Halvparten av kvinnene er i jobb (SSB-magasinet, 07.05.10)
Last ned SSB-rapporten Familieinnvandring, kjønn og sysselsetting (pdf)

Høy innvandring og utvandring i 2009 (Statistisk Sentralbyrå, Befolkningsstatistikk. Inn- og utvandring, 06.05.10) Se også: Størst tilvekst av personer fra Polen (IMDi, 03.05.10)

EU-utvidelsen viktigste årsak til vekst i antall utenlandske lønnstakere på korttidsopphold (Statistisk sentralbyrå, 17.03.10) Les rapporten: Sysselsatte på korttidsopphold i Norge 4. kvartal 2008 (Rapport 2010/15, SSB)

Familiene følger etter de øst-europeisk arbeidsinnvandrerne (SSBmagasinet, 04.03.10) Les mer om rapporten Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2008 (Rapport 2010/10, SSB)

Sterk økning i arbeidsledigheten blant østeuropeiske innvandrere (Statistisk Sentralbyrå, 04.02.2010)

Friskere bygningsarbeidere fra EU-land i Øst-Europa (Statistisk Sentralbyrå, 21.01.10)

Ikke færre utenlandske arbeidstakere i Danmark (Det danske beskæftigelsesministeriet, 06.01.10)

Ny prognosemodell for arbeidsledighet blant innvandrere (IMDi, 05.01.10)

Arbeidsledigheten i EU stiger (NHO Europanytt / Eurostat, 02.12.09)

Arbeidsinnvandringa går ned (UDI, 09.07.2009)

Endring i reglene om opplysningsplikt for oppdrag til utlendinger fra 1. september (Skatteetaten, 27.08.08)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700