Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

 

Du er her: Forsiden l Tidligere seminarer

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Tidligere seminarer og møter

27.01.2015: Allmenngjøring og minstelønnsregulering – hvor går vi?

11.12.2014: Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet – hva skjer?

27.10.2014: Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?

29.04.2014: Årskonferanse: Ti år etter EU-utvidelsen

14.11.2013: Erfaringer med rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til Norge

17.09.2013: Hva skjer når arbeidsinnvandrerne går til NAV?

06.06.2013: Ny handlingsplan mot sosial dumping

18.03.2013: Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

22.11.2012: Arbeidsinnvandring - statistikk og status i 2012

15.05.2012: Arbeidsinnvandrere som drar hjem og kommer tilbake igjen – en vinn-vinn-situasjon?

06.03.2012: Europautredningen: Arbeidsliv og arbeidsinnvandring

13.12.2011: Tiltak mot sosial dumping

31.10.2011: Østeuropeisk arbeidskraft: Erfaringer fra ulike bransjer

08.06.2011: Hva skjer i Baltikum?

23.03.2011: Allmenngjøring av tariffavtaler - status og utfordringer

07.12.2010: Arbeidsinnvandringen til Norge - status og statistikk i 2010

26.10.2010: Polonia i Oslo 2010

30.09.2010: Indiske ingeniører til Norden? Reguleringer, strategier og realiteter

02.06.2010: Åpent seminar om sosial dumping

16.03.2010: Bemanningsbransjen: Uregulert vekst og nytt regelverk

28.01.2010: 70 millioner til arbeidslivsfond for Øst- og Sentral-Europa

03.12.2009: Arbeidsinnvandringen til Norge - status og statistikk i 2009 

27.10.2009: Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft: Endringer, motiver og erfaringer

08.09.2009: Arbeidsinnvandring og lønnsutvikling

10.06.2009: Allmenngjøring av tariffavtaler: Behov for endringer?

29.04.2009: Årskonferanse "Arbeidsvandringer i krisetid: Fri flyt eller full stopp?"

10.03.2009: Solidaransvar for lønn: Hva er det og hvordan vil det virke?

05.02.2009: Seminar " Finanskrisa og arbeidsinnvandring: Hva skjer nå?"

05.02.2009: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

26.11.2008: Konferanse: "Nordisk samarbeid om nordisk modell"

17.11.2008: Seminar "Rekruttering av høykvalifisert arbeidskraft fra utlandet"

17.11.2008: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

14.10.2008: Seminar "Integrering av arbeidsinnvandrere: Deilig å være polsk i Norge?"

03.09.2008: Seminar "Arbeidsinnvandring uten overgangsordninger"

03.06.2008: Årskonferanse "Fire år etter EU-utvidelsen"

03.06.2008: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

24.04.2008: Seminar "Ny norsk arbeidsinnvandringspolitikk"

11.03.2008: Seminar "Utredninger av tjenestedirektivet"

07.02.2008: Seminar "Arbeidsinnvandringspolitikk i Norge og EU"

29.11.2007: Forskersamling om EU/EØS-utvidelsen og arbeidsinnvandring

29.11.2007: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

14.11.2007: Seminar "Minstelønn og allmenngjøring"

23.10.2007: Seminar "Arbeidsinnvandring til petroleumsnæringen - tiltak og kontroll"

26.06.2007: Seminar "Fagorganisering og arbeidsinnvandring"

05.06.2007: Årskonferanse "Tre år etter EU-utvidelsen"

05.06.2007: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

27.03.2007: Seminar "Tjenestedirektivet - hva nå?"

26.02.2007: Seminar "Arbeids- og levekår blant polakker i Oslo-området. Lansering av survey"

29.01.2007: Seminar "Romania og Bulgaria"

12.12.2006: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

10.11.2006: Seminar "Uteproduksjon i nye EU-land - eksport av arbeidslivsmodeller?"

12.10.2006: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum, med faglig innslag

26.09.2006: Seminar: "EU-utvidelsen og lovløshet i arbeidslivet"

01.06.2006: Årskonferanse "To år etter EU-utvidelsen"

01.06.2006: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

04.04.2006: Workshop om tjenestedirektivet

07.03.2006: Seminar "Overgangsordninger i Norge og Norden etter 1. mai 2006 - forlengelse eller avvikling?"

06.12.2005: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

29.11.2005: Forskersamling om EU/EØS-utvidelsen

18.10.2005: Workshop "Individuell arbeidsinnvandring - utvikling og utfordringer"

18.10.2005: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

22.09.2005: Seminar "Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU"

30.08.2005: Seminar "Tjenestemarkedet - større og gråere?"

26.05.2005: Årskonferanse "Ett år etter EU-utvidelsen"

26.05.2005: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

07.04.2005: Seminar "Direkteinvesteringer i de nye EU-landene"

03.03.2005: Seminar "Governmental Social Responsibility"

20.01.2005: Seminar "Tjenesteyting og utstasjonering"

20.01.2005: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

29.11.2004: Seminar "Ute- eller hjemmeproduksjon?"

29.11.2004: Konstituerende møte i Fafo Østforum

26.10.2004: Seminar "Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå?"

30.09.2004: Åpningsseminar "Arbeids- og bedriftsvandringer"

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700