Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 06.06.13

Ny handlingsplan mot sosial dumping

Fafo Østforum inviterte til seminar
torsdag 6. juni 2013 kl 14-16, på Fafo, Borggata 2B, Oslo.


Seminaret ble strømmet og vist direkte på Pil Fafo-tv

_____________________________________

Regjeringen la nylig fram sin tredje handlingsplan mot sosial dumping, og denne var tema
for Fafo Østforums seminar den 6. juni; hva er innholdet i handlingsplanen, og hva vil skje
ved et eventuelt regjeringsskifte? På seminaret kastet vi også et blikk bakover for å se
hvordan de to foregående handlingsplanene mot sosial dumping har virket. Forsker Line
Eldring presenterte hovedpunkter fra Fafos evaluering av disse.

Statssekretær Norvald Mo (Ap) i Arbeidsdepartementet og Robert Eriksson (FrP), leder av
Stortingets Arbeids- og sosialkomité, innledet om den nye tiltakspakken. Ett av de nye
tiltakene er å utarbeide et eget bransjeprogram for vegtransport, og vi hadde derfor
invitert partene i transportsektoren ved til å kommentere den nye planen. Første
nestleder Lars M. Johnsen stilte fra i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), mens
forbundsleder Per Madsen representerte Norges Lastebileierforbund (NLF). Deretter ble
det åpnet for kommentarer og spørsmål fra salen. Fafo-forsker Anne Mette Ødegård ledet
seminaret som hadde 65 deltakere.

 

Last ned lysark og manus

Pil Evaluering tidligere handlingsplaner ved forsker Line Eldring, Fafo

Pil Innledning ved statssekretær Norvald Mo, Arbeidsdepartementet

 

 

Norvald Mo Robert Eriksson Lars M. JohnsenPer MadsenLine EldringAnne Mette Ødegård

 

 

 

 

 

Norvald Mo, Robert Eriksson, Lars M. Johnsen, Per Madsen, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

 


Evaluering av handlingsplan 1 og 2
Omslag

Hvordan har de to første handlingsplanene mot sosial dumping
virket? Fafo har evaluert regjeringens to første handlingsplaner.
Se Fafo-rapporten Evaluering av tiltak mot sosial dumping

 

 

 

 

 

Handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping

Handlingsplan 3 mot sosial dumping (Arbeidsdepartementet, 07.05.13)

Se også samleside for Revidert nasjonalbudsjett 2013 (Finansdepartementet, 07.05.13)

Se noen av kommentarene til tiltakspakken som ble lansert 7. mai 2013:

- Glad regjeringen endelig setter luftfart på dagsorden (Parat, 07.05.13)

- Reagerer på stadig reguleringsiver (NHO, 07.05.13)

- Bra at innsatsen for å hindre sosial dumping skal høyere opp på dagsordenen (Unio, 07.05.13)

- Kraftige tiltak som er nødvendige i kampen mot sosial dumping (Fellesforbundet, 07.05.13)

- Tiltak som vil gi oss økt gjennomslagskraft (Arbeidstilsynet, 07.05.13)

- Feil å redusere kravet til dokumentasjon ved allmenngjøring (Spekter, 07.05.13)

Leder: Sosial dumping i lufta (Ukeavisen Ledelse, 08.05.13)

Tiltakspakke 3 mot sosial dumping åpner for allmenngjøring i skipsfarten (Norsk Sjømannsforbund, 10.05.13)

Tariffavtalene til sjøs allmenngjøres (Stavanger Aftenblad, 06.05.13)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700