Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyheter - samleside

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Temaside:

Solidaransvar

Solidaransvar for lønn ble innført i de allmenngjorte områdene fra 1. januar 2010. Leverandører og underleverandører som setter ut arbeid eller leier inn arbeidskraft kan bli solidarisk ansvarlig for lønn, overtidsbetaling og feriepenger til arbeidstakere hos underleverandørene. Dette følger av allmenngjøringslovens § 13.

Dette var en del av regjeringens andre handlingsplan mot sosial dumping, som ble lagt fram
i oktober 2008. Solidaransvar betyr at oppdragsgiver hefter for lønn gjennom hele kjeden
av oppdragstakere. Dette betyr at en arbeidstaker som ikke får utbetalt lønn
vil ha mulighet til å rette krav mot en eller flere oppdragsgivere.

Les mer på Arbeidstilsynets temaside om solidaransvar

 

Motstandere av solidaransvar pekte på at ordningen vil legge en ny byrde på seriøse aktører
og at det igangsettes et administrativt apparat hos entreprenørene som vil hjelpe relativt få
aktører. Ordningen evalueres nå av Fafo, og rapporten blir ferdig i løpet av våren 2014.

Flere land har en form for solidaransvar, for eksempel Tyskland, Frankrike og Spania. Den norske modellen
har tatt utgangspunkt i den tyske ordningen. Den innebærer blant annet
at dersom lønnsutbetalingen er forfalt, er det opp til arbeidstaker hvem han/hun vil fremme
krav overfor. De må ikke begrense seg til den bedriften de er ansatt i.

 

Fafo Østforum, 17.01.14, Anne Mette Ødegård

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Publikasjoner og dokumenter

Offentlige dokumenter

Om lov om endringer i almenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Ot.prp. nr. 88 (2008-2009) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 08.05.09

Behandling i Stortinget:

- Referatet fra behandling i Odelstinget, 15.06.09
- Referat fra behandling i Lagtinget, 18.06.09

Høring om effektivisering av allmenngjøringsordningen og solidaransvar:

- Høringsbrev (AID, 05.12.08)
- Høringsnotat (AID, 05.12.08)
- Høringsuttalelser (10.03.09)

 

FoU

Eldring, Line, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos (2011),
Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Fafo-rapport 2011:09

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensutredning av utarbeidet høringsutkast
Sluttrapport fra AGENDA, på oppdrag fra Arbeids‐ og inkluderingsdepartementet. 03.12.2008

Andre publikasjoner

Hvitbok om solidaransvar for lønn i byggenæringa (Oslo Bygningsarbeiderforening, juli 2008)

Liability in subcontracting processes in the European construction sector: Germany
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2008

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Seminarer

Solidaransvar for lønn: Hva er det og hvordan vil det virke? Fafo Østforum seminar, 10.03.09

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Relevante lenker

Arbeidstilsynet: Faktaside om solidaransvar for oppdragsgivere

Petroleumstilsynet: Fakta om solidaransvar for oppdragsgiver (13.11.09)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyheter

Nedenfor følger nyhetssaker om solidaransvar, fra Fafo Østforums nyhetsarkiv:

Solidaransvar i dansk tariffavtale (Jyllands-Posten, 02.03.14)

Oslo Bygningsarbeiderforening: Mer makt med solidaransvar (Magasinett, 24.03.11)

ESA godtar solidaransvar (LO-Aktuelt, 03.03.11)

Solidarisk julegave (Magasinett, 21.12.10)

Fellesforbundet krever lønn for 16 latviere (Magasinet for fagorganiserte, 16.11.10)

Første sak om solidaransvar fikk en lykkelig slutt (Aftenposten, 21.10.10)

Malte skoler, fikk ikke lønn - første sak om solidaransvar (Aftenposten, 06.09.10) Se også: Håper på snarlig løsning (Magasinet for fagorganiserte, 10.09.10)

Nordisk Bygg- og Trearbeiderføderasjon (NBTF) krever solidaransvar for hovedentreprenører (EL & IT, 03.09.10)

Dansk opposisjon vil ha lov om solidaransvar (Dansk LO, Ugebrevet A4 26.04.10)

Danmark: Krav om solidaransvar sentralt i lønnsoppgjøret (Fri Fagbevegelse, 02.03.10)

Solidarisk ansvar for lønna (Demokraten / ANB-NTB, 11.01.10)

Veiledning i regelverket om sosial dumping (BNL, 17.12.09)

Solidaransvar fra 1. januar 2010 (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.12.09) Se også: Arbeidstilsynets faktaside om solidaransvar

NHO: Fakta om solidaransvar for lønn (NHO, 01.12.09)

Adecco: - Solidaransvar vil medføre "opprydding" i byggebransjen (Rørfag, 21.10.09)

Ny faktaside hos Arbeidstilsynet: Solidaransvar for oppdragsgivere (Arbeidstilsynet, 20.10.09)

NHO: - Solidaransvar er konkurransevridende (NHO, 16.06.09)

Flertall for solidaransvar (Magasinet for fagorganiserte, 11.06.09) Se også:

Arbeids- og sosialkomiteens innstilling (Stortinget, 11.06.09)
Flåthen: - Viktig vedtak mot sosial dumping (LO, 15.06.09)

- Solidaransvar for lønn gir et tryggere arbeidsliv (Arbeiderpartiet, 10.06.09)

- Useriøst fra byggenæringen (Dagbladet, 07.06.09)

Kronikk: Urimelig om solidaransvar (Dagbladet, 28.05.09)

Siste kamp før solidaransvar (Magasinett, 26.05.09) Se også: EL & ITs presentasjon på stortingshøring om allmenngjøringsloven (EL & IT, 26.05.09)

Solidaransvar: Åpen høring i Stortinget 26. mai 2009 (Fafo Østforum, 20.05.09)

Kronikk: En kamp for anstendighet (Dagbladet, 13.05.09)

– Frp feilslutter om solidaransvar (Magasinett, 12.05.09)

Solidaransvar: NHO kritisk og fagbevegelsen jubler (Absentia, 11.05.09) Se også nyhetssaker:

Oslo Bygningsarbeiderforening: - Solidaransvar light (Magasinett, 12.05.09)
EL & IT: - Fornøyd, men regjeringen går ikke langt nok (Nettverk, 12.05.09)
Sp-politiker: - Denne forma for solidaransvar er meir til skade enn til gagn (Tidens Krav, 11.05.09)
BNL: Solidaransvar er å gå for langt (BNL, pressemelding, 08.05.09)
NHO Service: - Andre og mindre inngripende tiltak må få tid til å virke først
(NHO Service, 08.05.09)
Fellesforbundet: - Et viktig krav er innfridd! (Fellesforbundet, 08.05.09)
NHO: - Dette vil ramme små og mellomstore virksomheter (NHO, 08.05.09)

Lovforslag om solidaransvar: - Skal luke ut useriøse virksomheter (AID, pressemelding, 08.05.09)

Last ned lovforslaget: Ot.prp. nr. 88 (2008-2009) Om lov om endringer i almenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) (AID, 08.05.09)

FrP: – Lønnsgaranti for dyrt (Fri Fagbevegelse/ANB-NTB, 06.05.09)

- Frp og Høyre tar feil om solidaransvar (Arbeiderpartiet, 06.05.09)

YS: - Solidaransvar nødvendig mot sosial dumping (YS, 04.05.09)

Fremmer lovforslag om solidaransvar 8. mai (Magasinett, 04.05.09)

Regjeringen vil innføre solidaransvar for lønn (Statsministerens kontor, 01.05.09) Se også:

Solidaransvar mot sosial dumping (AID, pressemelding, 01.05.09)
Garanterer lønn for ansatte (E24, 01.05.09)
Stoltenberg: - Arbeidere fra Kongsberg og Krakow har like krav (E24, 01.05.09)
Siv Jensen: - Uansvarlig forslag fra Stoltenberg (Adresseavisen, 01.05.09)
Regjeringen lover lønn til alle arbeidstakere (Dagsavisen, 01.05.09)

Vil gi byggherren mer ansvar (Dagsavisen, 14.04.09)

EL & IT: Forslag om effektivisering av allmenngjøringsordningen må forbedres (EL & IT Forbundet, 25.03.09)

Høringsuttalelser om effektivisering av allmenngjøringsordningen og solidaransvar (AID, 10.03.09)

Spekter støtter hovedhensikten, men støtter ikke innføring av solidaransvar (Spekter, 03.03.09)

NHO ønsker ikke solidaransvar (NHO, 06.03.09)

BNL mot solidaransvar for lønn (BNL, 04.03.09)

BUSINESSEUROPE skeptisk til solidaransvar (NHOs Brusselkontor, 06.02.09)

Oslo Bygningsarbeiderforening: - Ville aldri skjedd med solidaransvar (Magasinet for fagorganiserte, 29.01.09)

Solidaransvar på høring (Magasinet for fagorganiserte, 05.12.08)

NHO: Ikke behov for solidaransvar (NHO, 05.12.08)

Spekter avviser solidaransvar (Spekter, 05.12.08)

BNL går imot solidaransvar for lønn (BNL, 10.10.08)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700