Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Foredrag

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Foredrag

27.01.15: Allmenngjøring og minstelønnsregulering - hvor går vi?

Foredragslysark fra presentasjon på Fafo Østforum seminar 27. januar 2015

Pil Allmenngjøring og minstelønn - Norge og Europa (pdf). Ved Line Eldring, seniorforsker, Fafo

 

11.12.14: Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet – hva skjer?

Foredragslysark fra presentasjon på Fafo Østforum seminar 11. desember 2014

Pil Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge – situasjonsbeskrivelse 2014 (pdf). Ved Amalie Thrane, strategisk analytiker i Kripos

Pil Kampen mot arbeidskriminalitet - hva skjer? Status og planer for treparts bransjeprogram (pdf). Ved Gro Synnøve Færevåg, programleder for treparts bransjeprogrammet i Arbeidstilsynet

 

27.10.2014: Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?

Foredragslysark fra presentasjon på Fafo Østforum seminar 27. oktober 2014

Pil Kortere kjeder - mindre sosial dumping? ved Rolf K. Andersen og Line Eldring, Fafo

Pil Difis arbeid mot sosial dumping i offentlige anskaffelser. ved Katja Khardikova, rådgiver, Avd. for offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Pil Skatteetatens utfordringer. Jan-Egil Kristiansen, skattekrimsjef Skatt Øst

Pil Kjedebegrensninger i praksis. ved Terje Bjørlo, HMS-rådgiver i Statens vegvesen

Pil Oppsplitting og lange kontraktskjeder truer det organiserte arbeidslivet. ved Steinar Krogstad, forbundssekretær i Fellesforbundet

 

29.04.2014: Årskonferanse: Ti år etter EU-utvidelsen - norsk arbeidslivspolitikk mot 2020

Lysark fra noen av innledningene på Fafo Østforums tiårskonferanse 29. april 2014

Innledning ved statsråd Vidar Helgesen (H) ved Statsministerens kontor

Hva har skjedd? Arbeidsliv og migrasjon - det store bildet ved Line Eldring og Jon Erik Dølvik, Fafo

Arbeidsinnvandring til Norge siste 20 årved Oddbjørn Raaum, direktør ved Frischsenteret

Jakten på hodene ved Torgeir Nyen, Fafo

Hvordan sikre bedriftenes konkurranseevne? Utfordringer innen renhold og transport ved Kristin Alsos, Fafo

Har vi fått et A- og B-lag i arbeidslivet? Arbeidsmigrasjon og sosial ulikhet
ti år etter EU-utvidelsen
ved Fafo-forsker Jon Horgen Friberg

Hvordan fange synderne? ved Sissel C. Trygstad, Fafo

Free Movement of Workers and Services within the Single European Market. Unequal Equal Pay Policies Swiss German Swiss comparisons across gender and ethnicity. Roland Erne, University College Dublin

Betydningen av arbeidsinnvandring og det felles europeiske arbeidsmarkedet
ved Kristian Dahlberg Hauge, (FrP) statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet


14.11.2013: Erfaringer med rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til Norge

Foredragslysark fra presentasjon på Fafo Østforum seminar 14. november 2013

Micheline van Riemsdijk, University of Tennessee Pil International talent recruitment to Norway: Opportunities, challenges, and lived experiences of skilled migrants

Kommentarer ved:
Jørn Torstensen, Program Manager CDM Standard Deliveries i FMC Technologies Subsea Operations Pil Lysark

Luis Nogueira, senior engineer subsea technology and operation i Statoil (arbeidsinnvandrer fra Portugal) Pil Lysark

Petter Teigen, seniorrådgiver i Samfunnpolitisk avdeling i NITO Pil Lysark

 

17.09.2013: Hva skjer når arbeidsinnvandrerne går til NAV?

Foredragslysark fra presentasjon på Fafo Østforum seminar 17. september 2013

Innvandrerne som skulle klare seg selv. Jon Horgen Friberg, Fafo

 

06.06.2013: Ny handlingsplan mot sosial dumping

Foredragslysark og -manus fra presentasjon på Fafo Østforum seminar 6. juni 2013

Evaluering tidligere handlingsplaner ved forsker Line Eldring, Fafo

Innledning ved statssekretær Norvald Mo, Arbeidsdepartementet

 

18.03.2013: Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

Foredragslysark og -manus fra presentasjon på Fafo Østforum seminar 18. mars 2013

Pil Bakteppet ved Jon Erik Dølvik, Fafo

Pil Innlegg ved Pål Wennerås, advokat hos Regjeringsadvokaten, prosessfullmektig for Staten

Pil Noen kommentarer fra NHO ved Kurt Weltzien, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, prosessfullmektig for NHO

 

22.11.2012: Arbeidsinnvandring - statistikk og status i 2012

Foredragslysark fra presentasjon på Fafo Østforum seminar 22. november 2012

Pil Eurokrisen: Utsikter til økt arbeidsmigrasjon fra Sør-Europa? Jon Erik Dølvik, Fafo

Pil Statistikk om arbeidsinnvandrere. Helge Næsheim, seksjonssjef, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

Pil Utviklingen i den regulerte arbeidsinnvandringen til Norge. Aleksander Åsheim, Utlendingsdirektoratet.

Pil Besøksutvikling og andre erfaringer i 2011 og 2012. Lene K. Solheim Hagen, leder for Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo.

 

15.05.2012: Arbeidsinnvandrere som drar hjem og kommer tilbake igjen – en vinn-vinn-situasjon?

Foredragslysark fra presentasjon på Fafo Østforum seminar 15. mai 2012

Pil Cirkulär migration: win-win-win, loss-loss-loss eller vad? Per Lundborg, professor ved Institutet för Social Forskning (SOFI), Universitetet i Stockholm

Pil Arbeidsmigrasjon med åpen retur: En studie av polske arbeidsmigranters tilpasning i Norge. Jon Horgen Friberg, Fafo

 

06.03.2012: Europautredningen: Arbeidsliv og arbeidsinnvandring

Foredragslysark fra presentasjon på Fafo Østforum seminar 6. mars 2012

Pil Arbeidsliv og arbeidsinnvandring under EØS-avtalen. Jon Erik Dølvik, Fafo

 

13.12.2011: Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Foredragslysark fra presentasjon på Fafo Østforum seminar 13. desember 2011

Pil Evaluering av tiltak mot sosial dumping ved Line Eldring og Anne Mette Ødegård, Fafo

 

31.10.2011: Østeuropeisk arbeidskraft: Erfaringer fra ulike bransjer

Foredragslysark fra presentasjonene på Fafo Østforum seminar 31. oktober 2011

Pil Bransjestudier: Hotell-, verfts-, kjøtt- og fiskeindustrien. Ved Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård, Fafo

Pil Renholdsbransjen: Status og utfordringer. Ved Sissel Trygstad, Fafo

Pil Polonia i Oslo: Arbeids- og levekår blant polske bygnings- og renholdsarbeidere. Ved Jon Horgen Friberg, Fafo

 

08.06.2011: Hva skjer i Baltikum?

Ingen foredragslysark fra dette seminaret. Seminarprogrammet finner du her

 

23.03.11 Allmenngjøring av tariffavtaler - status og utfordringer

Foredragslysark fra en av presentasjonene på Fafo Østforum seminar 23. mars 2011

Pil Allmenngjøring - status og utfordringer. Erfaringer fra Petroleumstilsynet. Ved Sigve Knudsen, Petroleumstilsynet

 

07.12.10. Arbeidsinnvandringen til Norge - status og statistikk i 2010

Foredragslysark fra presentasjonene på Fafo Østforum seminar 7. desember 2010

Pil Den regulerte arbeidsinnvandringen til Norge i perioden 2004 - 2010,
med merknader om de nærmeste årene
. Ved Eivind Hoffmann, Utlendingsdirektoratet (UDI)

Pil Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet i 2010. Ved Hans Kure,
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Pil SSBs statistikk om arbeidsinnvandring. Ved Helge Næsheim,Statistisk sentralbyrå (SSB)

Pil Besøksutvikling og andre erfaringer i 2010. Ved Lene K. Solheim Hagen, Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo

 

26.10.10. Polonia i Oslo 2010

Foredragslysark fra noen av presentasjonene på Fafo Østforum seminar 26. oktober 2010

Pil Polonia i Oslo 2010 - underveisrapportering. Ved Line Eldring og Jon Horgen Friberg, Fafo

Pil Polsk arbeidskraft. Kommentarer til Fafo undersøkelse. Ved Geir Gamborg-Nielsen, Norsk Arbeidsmandsforbund, Oslo og Akershus

Pil Kommentar til Fafos undersøkelse. Ved Julia Maliszewska, ombud for polske arbeidere i Oslo Bygningsarbeiderforening, Fellesforbundet

 

30.09.10 Indiske ingeniører til Norden? Reguleringer, strategier og realiteter

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 30. september 2010

Presentasjon av rapporten Pil Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden (pdf)

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 30. september 2010

De nordiske forskerne presenterte funn fra:

Pil Norge og Finland ved Åsmund Arup Seip, Fafo

Pil Sverige ved Sofia Murhem, Ekonomisk-historiska institutionen ved Uppsala universitet

Pil Danmark, samt komparativ analyse av de nordiske landene. Nana Wesley Hansen, FAOS, Københavns Universitet

Kommentar:

Pil Noen refleksjoner fra NITO ved Marit Stykket, president i NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

 

02.06.10 Åpent seminar om sosial dumping

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 2. juni 2010

pil Sosial dumping - årsaker, konsekvenser og virkemidler. Lysark fra innledningen til Jon Erik Dølvik, forskningssjef Fafo og Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

pil Sosial dumping. Lysark fra innledningen til Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri

pil Useriøsitet i arbeidslivet / sosial dumping. Manus fra innledningen til Gerd Kristiansen, nestleder LO

 

16.03.10 Bemanningsbransjen: Uregulert vekst og nytt regelverk

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 16. mars 2010

Tall og fakta om bemanningsbransjen i Norge v/Fafo-forsker Kristine Nergaard

 Useriøsitet i bemanningsbransjen. Presentasjon av nytt Fafo-notat
v/Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Øyvind Berge

Hvilke virkninger vil EUs direktiv om bemanningsfirmaer få i Norge?
v/Fafo-forsker Kristin Alsos

Hvilke utfordringer ser NHO Service ved innføring av EU-direktivet om bemanningsfirmaer?
v/Even Hagelien, fagsjef i NHO Service

 

 

28.01.10 70 millioner til arbeidslivsfond for Øst- og Sentral-Europa

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 28. januar 2010

EØS-midlene: Erfaringer og resultater så langt og opprettelse av det nye fondet for anstendig
arbeid og trepartsamarbeid.
Vibeke Rysst-Jensen, underdirektør, Utenriksdepartementet

Prioriteringer for godt partssamarbeid i Øst- og Sentral-Europa. Odd Bjørn Ure og
Inger Marie Hagen
, forskere Fafo

Prosjekterfaringer fra Bulgaria og Romania. André Nerheim og Hans Øyvind Nilsen,
Internasjonal avdeling, LO

De norske samarbeidsprogrammene med Romania og Bulgaria - utfordringer med prosjekter
i privat regi
. Tore Lasse By, programdirektør, Innovasjon Norge

 

03.12.09 Arbeidsinnvandringen til Norge - status og statistikk i 2009 

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 3. desember 2009

Den regulerte arbeidsinnvandringen til Norge i perioden 2004 - 2009 og hovedtrekkene i den nye
registreringsordningen for EØS-borgere
. Eivind Hoffmann, Enhet for statistikk og analyse, og
Anders Nordraak Aasheim, Enhet for internasjonale og generelle saker, Utlendingsdirektoratet (UDI)

 Innvandrere og arbeidsledighet i 2009. Stein Langeland, leder for avd. for statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge. Anders Fyhn, seniorrådgiver, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Statistikk om arbeidsinnvandrere. Helge Næsheim, seksjonssjef, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå (SSB)

 

27.10.09 Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft: Endringer, motiver og erfaringer

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 27. oktober 2009, tre innledninger om norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft:

Presentasjon av Fafos to bedriftsundersøkelser. Jon Erik Dølvik, forskningssjef Fafo

Bedriftenes motiver, erfaringer og oppfølging. Jon Horgen Friberg, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård, Fafo

Situasjonen i næringsmiddelindustrien. Rolf K. Andersen, Fafo

 

08.09.09 Arbeidsinnvandring og lønnsutvikling

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 8. september 2009

Arbeidsinnvandring og lønnsstruktur: Erfaringer fra bygg og anlegg Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum, Frischsenteret, Universitetet i Oslo

Moja Norwegia – internettside for polakker i Norge Aleksandra F. Eriksen, daglig leder i Polish Connection

 

10.06.09 Allmenngjøring av tariffavtaler: Behov for endringer?

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 10. juni 2009

Norske bedrifters erfaringer med allmenngjøring. Resultater fra Fafos bedriftssurvey 2009. Line Eldring, Fafo

Hvorfor allmenngjøring i grønn sektor? Johan Fredrik Rye, førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 

29.04.09 Arbeidsvandringer i krisetid: Fri flyt eller full stopp?

Lysark fra noen av innledningene på Fafo Østforums årskonferanse 29. april 2009

Arbeidsvandringer til Norge i et historisk perspektiv. Knut Kjeldstadli, professor ved Universitetet i Oslo. Muntlig presentensjon, med momenter blant annet fra artikkel i IMDiI-rapport 9-2008, Integreringskart 2007. Arbeidsinnvandring - en kunnskapsstatus. Artikkel (.pdf)

Konjunktursvigninger og arbeidsinnvandring til Norge. Frøydis Bakken, seniorrådgiver i NAV. Lysark (.pdf)

Bruk av østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Ferske funn fra Fafos bedriftssurvey 2009
ved Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård. Lysark (.pdf)

Are Lithuanian emigrants coming home? For better or for worse? Žilvinas Beliauskas, leder for
"Informasjonssenter for hjemvendte litauere", Vilnius. Lysark Presentasjon av senteret (.pdf) Lysark Statisikk (.pdf)

Migration in a time of boom and bust: the case of the UK. Jane Hardy, professor ved University of Hertfordshire Lysark (.pdf)

 

10.03.09 Solidaransvar for lønn: Hva er det og hvordan vil det virke?

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 10. mars 2009

Solidaransvar i Tyskland: Erfaringer og virkninger. Gregor Asshoff, leiter der Hauptabteilung Politik und Grundsatzfragen IG Bau. Lysark (.pdf)

Solidaransvar i Norge - hovedpunkter i AIDs forslag. Kristin Alsos, forsker Fafo. Lysark (.pdf)

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Finn Arthur Forstrøm, konsulent AGENDA Utredning & Utvikling. Lysark (.pdf)

Kommentarer til AIDs forslag om solidaransvar ved Ketil Lyng, administrerende direktør, Byggenæringens Landsforening BNL. Lysark (.pdf)

Kommentarer til AIDs forslag om solidaransvar ved
Kjell Skjærvø
, ombud i Fellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening Manus (.pdf)

 

05.02.08 Finanskrisa og arbeidsinnvandring: Hva skjer nå?

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 5. februar 2009

Utviklingen i arbeidsinnvandringen til Norge. Eivind Hoffmann, leder av Enhet for statistikk og analyse, Utlendingsdirektoratet (UDI) Lysark (.pdf)

Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet. Stein Langeland, leder for avd. for statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet Lysark (.pdf)

Utviklingen i Polen i kjølvannet av finanskrisa. Hubert Zycinski, økonomiavdelingen ved Polens ambassade i Norge Lysark (.pdf)

Fortsatt behov for arbeidsinnvandrere i verftsindustrien? Bente Nesse, personaldirektør, Havyard Group AS Lysark (.pdf)

Finanskrise og arbeidsinnvandring – hva nå? Erling Kornkveen, direktør Bygg & Industri, Adecco Lysark (.pdf)

 

26.11.08 Rekruttering av høykvalifisert arbeidskraft fra utlandet

Foredragslysark fra konferanse i regi av Norden i Fokus, i samarbeid med Fafo Østforum, Nordisk Råd og Formula 26. november 2008

Den nordiske modellen – styrker og utfordringer. Statssekretær Jan-Erik Støstad, Arbeids- og inkluderingsdepartementet Lysark (.pdf)

Laval, Viking, Rüffert and Luxemburg: En kort gjennomgåelse. Professor Stein Evju, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Lysark (.pdf)

Implikasjoner for Danmark: Den danske Laval-utredningen. Forsker Klaus Pedersen, FAOS, Københavns Universitet. Lysark (.pdf)

Implikasjoner for Finland. Regeringsråd Raila Kangasperko. Lysark (.pdf)

Muligheter og utfordringer for framtidens europeiske arbeidsmarked. Sjoerd Feenstra, Deputy Head of Labour Law Unit, DG Employment (EU-kommisjonen) Lysark (.pdf)

 

17.11.08 Rekruttering av høykvalifisert arbeidskraft fra utlandet

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 17. november 2008

Trenger vi fortsatt utenlandsk arbeidskraft? Sigrun Vågeng, direktør for arbeidsliv, NHO. Lysark (.pdf)

NAV EURES ingeniørrekruttering. Sandrine Beaudoin, Leder ingeniørrekrutteringsprosjektet NAV EURES. Lysark (.pdf)

Rekruttering av utenlandsk kompetanse for å løse energiutfordringene. Gunnar Neset,
HR Direktør, Norske Shell. Lysark (.pdf)

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden, Direktør Medisinsk klinikk, Helse Førde. Lysark (.pdf)

 

14.10.08 Integrering av arbeidsinnvandrere: Deilig å være polsk i Norge?

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 14. oktober 2008

Ny innvandring – nye integreringsperspektiver? Hanne Kavli, forskningsleder Fafo. Lysark (.pdf)

Arbeidsinnvandring og integreringsutfordringer for kommunene. Anne Jensen, rådgiver, KS. Lysark (.pdf)

Arbeidsinnvandrere – innbyggere eller gjester? Bård Jacobsen, Enhetsleder for læringssenteret i Larvik kommune. Lysark (.pdf)

Hjelp til selvhjelp blant polske arbeidsinnvandrere. Linn-Kaja Rogstad, prosjektkoordinator, Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Lysark (.pdf)

Er det deilig å være polsk i Norge? Aleksandra Eriksen, daglig leder, Polish Connection. Lysark (.pdf)

 

03.09.08 "Arbeidsinnvandring uten overangsordninger"

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 3. september 2008

"Virkninger av overgangsordningene i Norge". Jon Erik Dølvik, forskningssjef Fafo. Lysark (.pdf)

"Arbeidslivet etter overgangsordningene". Jan-Erik Støstad, statssekretær (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Lysark (.pdf)

"Arbeidslivet etter overgangsordningene: Hvordan sikre verdige vilkår for arbeids
innvandrerne?" Ellen Stensrud, 1. sekretær i LO. Innledning (.pdf)

"Arbeidslivet etter overgangsordningene: Hvordan sikre verdige vilkår for arbeids
innvandrerne?" Sigrun Vågeng, direktør for arbeidsliv i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Lysark (.pdf)

 

03.06.08 "Fire år etter EU-utvidelsen: Status og framtidsperspektiver"

Lysark fra noen av innledningene på Fafo Østforums årskonferanse 3. juni 2008

"De blir..." Den nye arbeidsinnvandringen til Norge - erfaringer og utfordringer. Osmund Kaldheim, direktør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Lysark (.pdf)

Economic impacts of emigration in Poland and the Baltic states. Pawel Kaczmarczyk, forsker ved Senter for migrasjonsforskning/ Centre for Migration Research (CMR) ved Universitetet i Warszawa. Lysark (.pdf)

Statutory minimum wages - the German and European debates. Thorsten Schulten, forsker ved Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, ved Hans Böckler-stiftelsen i Düsseldorf. Lysark (.pdf)

Arbeidsinnvandring til Norge - sentrale utviklingstrekk. Ida Børresen, direktør Utlendingsdirektoratet (UDI). Lysark (.pdf)

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Faktaark (.pdf)

 

24.04.08 "Ny norsk arbeidsinnvandringspolitikk"

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 24. april 2008

Presentasjon av stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring.
Sverre Try
, seniorrådgiver i arbeids- og inkluderingsdepartementet. Lysark (.pdf)

 

11.03.08 "Utredninger av tjenestedirektivet"

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 11. mars 2008

Norsk økonomi og EUs tjenestedirektiv.
Leo A. Grünfeld
og Gjermund Grimsby, Menon Business Economics. Lysark (.pdf)

Hva betyr tjenestedirektivet for løsning av oppgaver i offentlig regi
og for brukerne av offentlige tjenester
?
Bjarne Jensen
, Høgskolen i Hedmark. Lysark (.pdf)

Hvilke konsekvenser har tjenestedirektivet for norske forbrukere der tjenesten
leveres av besøkende tjenesteytere?

Mads Magnussen
og Helle Nørgaard, Advokatfirmaet Wikborg Rein. Lysark (.pdf)

Mulig innvirkning på andre tjenester enn dem som er omfattet av tjenestedirektivet.
Frode Elgesem
, Advokatfirmaet Hjort. Lysark (.pdf)

Hvilke konsekvenser har tjenestedirektivet for regjeringens arbeid mot sosial dumping?
Anne Mette Ødegård, Fafo. Lysark (.pdf)
og Stein Evju, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Lysark (.pdf)

 

07.02.08 "Arbeidsinnvandringspolitikk i Norge og EU"

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 7. februar 2008

Arbeidsinnvandring og velferdsstaten - et historisk blikk. Fafo-forsker Anniken Hagelund. Lysark (.pdf)

EUs arbeidsinnvandringspolitikk. Fred-Olav Sørensen, migrasjonsråd ved den norske delegasjonen til EU, Brussel. Lysark (.pdf)

 

29.11.07 Forskersamling om EU/EØS-utvidelsen og arbeidsinnvandring

Foredragslysark fra forskersamling i regi av Fafo Østforum 29. november 2007

Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark - foreløbige resultater
Klaus Pedersen, FAOS, Universitetet i København. Lysark (.pdf)
Jens Arnholtz Hansen, FAOS, Universitetet i København. Lysark (.pdf)

Arbeidsinnvandring i landbruket, Johan Fredrik Rye, Norsk senter for bygdeforskning. Lysark (.pdf)

Relevant statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, Christoffer Berge, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk. Lysark (.pdf)

Forskning på svart økonomi og HMS-brudd i bygge- og anleggsnæringen i Grenland, Terje Kili, Telemarksforsking - Bø. Lysark (.pdf)

Arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet, Guri Tyldum, Fafo. Lysark (.pdf)

 

14.11.07 "Minstelønn og allmenngjøring"

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 14. november 2007

Innledning ved Torgeir Stokke, forskningsleder Fafo. Lysark (.pdf)

Kommentarer ved:
Vibeke H. Madsen, administrerende direktør i HSH. Lysark (.pdf)
Lars M. Johnsen, 2. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund. Lysark (.pdf)
Arve Bakke, leder i Fellesforbundet. Manus (.pdf) og Lysark (.pdf)
Tore M. Sellæg, direktør i arbeidsgiveravdelingen i Norsk Industri. Lysark (.pdf)

 

23.10.07 "Arbeidsinnvandring til petroleumsnæringen - tiltak og kontroll"

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 23. oktober 2007

Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanleggene. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård, Fafo. Lysark (.pdf)

Kommentarer til rapporten og praktiske erfaringer med påseplikten. Irene Dahle og Linda Halvorsen, Petroleumstilsynet. Lysark (.pdf)

En operatørs erfaring med påseplikten. Berit Viig, Hydro. Lysark (.pdf)

Hvordan vil påseplikten fungere i byggebransjen? Ørnulf Halmrast, Arbeidstilsynet. Lysark (.pdf)

 

26.06.07 "Fagorganisering og arbeidsinnvandring"

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 26. juni 2007

"Cross border trade union collaboration and Polish migrant workers in Britain". Jane Hardy, Professor, University of Hertfordshire og Ian Fitzgerald, Senior Research Associate, Northumbria University. Lysark (.pdf)

"Fagorganisering av polske arbeidsinnvandrere: Resultater fra survey i Oslo-området". Line Eldring, Fafo. Lysark (.pdf)

 

05.06.07 "Tre år etter EU-utvidelsen - utfordringer for arbeidsvandringspolitikken"

Noen av innledningene på Fafo Østforums årskonferanse 5. juni 2007

"Hva betyr polakkene for norsk økonomi?". Roger Bjørnstad, forsker ved Gruppe for makroøkonomi ved Statistisk sentralbyrå. Lysark (.pdf) For dokumentasjon av beregningene, se s. 20-21 i Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/2007.

"Emigration of labour: Consequenses for the sending countries". Marek Okolski, professor ved Centre for Migration Research (CMR), Universitetet i Warsawa. Lysark (.pdf)

"Presentasjon av funn fra arbeids- og levekårsundersøkelsen blant polakker
i Oslo-området". Fafo-forskerne Line Eldring, Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg. Lysark (.pdf)

"Kampen mot sosial dumping - i ferd med å lykkes?". Jan-Erik Støstad, statssekretær (Ap) i
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Lysark (.pdf)

 

27.03.07 "Tjenestedirektivet - hva nå?"

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 27. mars 2007

"Tjenestedirektivet og prosessen framover". Annelene Svingen, politisk rådgiver Nærings- og handelsdepartementet. Lysark (.pdf)

"Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping". Jeanette Iren Moen, samfunnspolitisk rådgiver Fellesforbundet. Lysark (.pdf)

"Konsekvensutredning: Hva bør utredes og hvorfor?". Hans O. Felix, forbundsleder EL & IT Forbundet. Lysark (.pdf)

 

26.02.07 "Arbeids- og levekår blant polakker i Oslo-området. Lansering av survey"

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 26. februar 2007

"Arbeids- og levekår blant polakker i Oslo" Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, forskere ved Fafo og Joanna Napierala, forsker ved Centre for Migration Research (CMR), University of Warszaw. Lysark. (.pdf)

 

29.01.07 "Romania og Bulgaria"

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 29. januar 2007

"Romania accession to EU and EEA: economic and commercial impact". Iuliu Winkler, Romanian Minister for Commerce, den rumenske handelsministeren. Lysark

"Bulgaria and its Migration Management Policy". Liliana Stankova, Head of Free Movement of Workers and Labour Migration Management Unit "EU-2" in the Ministry of Labour and Social Policy (MLSP), det bulgarske arbeidsdepartementet. Lysark

"Bulgaria in the EU - the common sense behind the common figures". Nicolai Vazov, Assistant Professor, University of Sofia, visiting researcher at the University of Oslo, gjesteforsker ved Universitetet i Oslo. Lysark

 

10.11.06 "Uteproduksjon i nye EU-land - eksport av arbeidslivsmodeller?"

Foredragslysark og foredrag fra Fafo Østforum seminar 10. november 2006

"Medfører produksjon i Polen eksport av den norske arbeidslivsmodellen? Presentasjon av funn
fra studie blant norske industribedrifter i Polen". Torunn Kvinge, forsker i Fafo. Lysark (.pdf)

"What models of employment relations are multinationals implementing in central-eastern Europe? Evidence from the automotive sector". Paul Marginson, professor and director & Guglielmo Meardi, associate professor, Industrial Relations Reserch Unit (IRRU), Warwick Business School, University of Warwick. Lysark (.pdf)

Se også rapporten: Marginson & Meardi (2006), Employment practices in US and German Companies in Central Eastern Europe: Americanisation, Germanisation or Something Else?


26.09.06 "EU-utvidelsen og lovløshet i arbeidslivet"

Foredragslysark og foredrag fra Fafo Østforum seminar 26. september 2006

"Lovløshet i arbeidslivet - nye utfordringer etter EU-utvidelsen?" Odd Berner Malme,
assisterende politidirektør, Politidirektoratet. Lysark (.pdf)

"Erfaringer med arbeidsinnvandring og "ordning och reda" i Sverige". Håkan Rosengren,
biträdande tilsynsdirektør, Arbetsmiljöverket. Lysark (.pdf)

"Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet". Ørnulf Halmrast,
regiondirektør i Arbeidstilsynet i Oslo. Lysark (.pdf)

"Polske arbeidstakere og bedrifters erfaringer i Norge". Alexandra Fajfer Eriksen,
Polish Connection. Foredrag (.pdf)

 

01.06.06 "To år etter EU-utvidelsen - visjoner, realiteter og politikk for arbeids- og næringsliv"

Noen av inledningene på Fafo Østforums årskonferanse 1. juni 2006.

Velkommen og introduksjon. Jon Erik Dølvik, forskningssjef i Fafo. Manus (.pdf)

"Labour migration from Poland - status and challenges". Maciej Duszczyk, forsker ved Warsaw University og Deputy Director ved Office of the Committee for European Integration i Polen. Lysark (.pdf)

"Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Drivkrefter og konsekvenser - presentasjon av nye forskningsfunn". Line Eldring, forskningsleder i Fafo og prosjektleder for Fafo Østforum. Lysark (.pdf)

"Drengenes tilbakekomst? Om bruk av østeuropeisk arbeidskraft i landbruket". Johan Fredrik Rye, forsker ved Norsk senter for Bygdeforskning, NTNU. Lysark (.pdf)

"Arbeidsinnvandringens virkninger på økonomien" Ylva Søvik, seniorøkonom i Handelsbanken. Lysark (.pdf)

"Free movement and equal treatment: the case of construction" (Fri bevegelse av arbeidskraft og likebehandling. Eksempel: Byggebransjen). Jan Cremers, coordinator, the European Institute for Construction Labour Research (CLR). Lysark (.pdf)

"Østeuropeisk arbeidskraft på grenseløse vilkår? Presentasjon av ny undersøkelse om arbeidsmiljø og arbeidsvilkår i bygg- og anleggsbransjen". Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård, forskere i Fafo. Lysark (.pdf)

 

04.04.06 Workshop om tjenestedirektivet

Foredragslysark fra Fafo Østforum workshop for deltakere i forumet 4. april 2006

"Status for tjenestedirektivet og videre framdrift". Anne Mette Ødegård, forsker ved Fafo. Lysark (pdf)

"Tjenestedirektiv og arbeidsrett". Stein Evju, Universitetet i Oslo. Lysark (pdf)

"EUs forslag til nytt tjenestedirektiv: Samfunns- og næringsøkonomiske konsekvenser for Norge". Leo A. Grünfeld, MENON og NUPI Lysark (pdf)

"Kleven Verft og Kleven Maritime". Magne Gurskevik, Kleven Verft. Lysark (pdf)

"Fra invitasjonen" Stein Reegård, LO. Lysark (pdf)

 

07.03.06 "Overgangsordninger i Norge og Norden etter 1. mai 2006 - forlengelse eller avvikling?"

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 7. mars 2006

Individuell arbeidsinnvandring - utfordringer to år etter EU-utvidelsen. Lysark (.pdf). Jon Horgen Friberg, forsker Fafo

Nyhetssak fra seminaret: Regjeringen har ikke avgjort om overgangsordningene skal fortsette (Fafo Østforum, 08.03.06) Les mer

 

29.11.05 Forskersamling om EU/EØS-utvidelsen

Foredragslysark for forskersamling i regi av Fafo Østforum 29. november 2005

Fafo Østforum og Fafos strategiske instituttprogram om arbeids- og bedriftsvandringer, Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum Lysark (.pdf) og Jon Erik Dølvik, forskningssjef Fafo. Lysark (.pdf)

Øst-Europaforskningen ved Norsk institutt for by- og regionsforskning, Aadne Aasland, forsker. Lysark (.pdf)

Relevant statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, Helge Nome Næsheim, seksjonssjef. Lysark (.pdf)

NOVA: Prosjekt om polske sykepleiere i Norge, Micheline van Riemsdijk, dr.grads.stipendiat. Lysark (.pdf)

 

18.10.05 "Individuell arbeidsinnvandring - utvikling og utfordringer"

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 18. oktober 2005

"Arbeidsinnvandring etter 1. mai 2004 - og forventningene framover". Trygve Nordby, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI). Lysark (.pdf)


"Individuelle arbeidssøkere fra nye EU-land - bevegelser i det norske arbeidsmarkedet". Stein Langeland, avdelingsdirektør i Aetat Arbeidsdirektoratet. Lysark (.pdf)

"Statistikk om arbeidsinnvandring - problemer og muligheter". Helge Næsheim, seksjonssjef, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Lysark (.pdf)

22.09.05 "Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU"

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 22. september 2005

"Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU". Torgeir Aarvaag Stokke, forskningsleder i Fafo. Lysark (.pdf)

"Regulering av lønnsvilkår i Sverige". Birgitta Nyström, professor ved Juridiska Institutionen, Universitetet i Lund. Lysark (.pdf)

"Hovedkonklusjoner fra evalueringen av Lov om allmenngjøring av tariffavtaler". Helge Eide, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. Lysark (.pdf)

"Arbeidstilsynet og allmenngjøringen". Stein Bjørndal, Arbeidstilsynet. Lysark (.pdf)

 

30.08.05 "Tjenestemarkedet - større og gråere?"

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 30. august 2005

Åpning ved Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum. Lysark (.pdf)

"Tjenesteytende arbeidskraft: Omfang og omgåelser - regler og realiteter". Innledning ved Ivar Seljeskog, underdirektør i Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Lysark (.pdf)

"Fri tjenesteflyt: Muligheter og utfordringer for norske bedrifter". Innledning ved Jarle Hammerstad, informasjonssjef i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Lysark (.pdf)

 

26.05.05 "Ett år etter EU-utvidelsen - visjoner, realiteter og politikk for arbeids- og næringsliv"

Noen av inledningene på Fafo Østforums årskonferanse 26. mai 2005.

"Arbeidstakere fra øst – dumpingkandidater eller samfunnsbyggere?" Dagfinn Høybråten, arbeids- og sosialminister

"Labour migration in an enlarged EU: Emerging trends, dynamics and consequences". Dr. Herbert Brücker, Department of International Economics, German Institute for Economic Research, Berlin. Lysark - Manuskript (.pdf)

"Arbeids- og tjenestevandringer til Norden: Fellestrekk og forskjeller". Jon Erik Dølvik, forskningssjef ved Fafo. Lysark (.pdf)

"Norsk bedrift i utlandet. Målsettinger og erfaringer med produksjon i de nye EU-landene". Bjarne Bull-Berg, direktør for strategi og forretningsutvikling i Hydro Aluminium Automotive Lysark (.pdf - 4,3mb)

"One year after the EU-enlargement: Visions and realities for Polish economy and working life". Andrzej Jaroszynski, Polens ambassadør i Norge. Manuskript (.pdf)

"Hvorfor kommer så mange til Norge? Ett år uten fri bevegelse av arbeidskraft - norske erfaringer og strategier i et nordisk perspektiv". Erna Solberg, kommunal- og regionalminister Lysark

"Utfordringer for partene og politikerne" Paneldebatt med Erna Solberg, den svenske arbeidslivsministeren Hans Karlsson, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap), Finn Bergesen jr. (NHO) og Børre Pettersen (LO). Finn Bergesen jr.s innledning i paneldebatten finner du her. Manuskript

Se også Presentasjon av innlederne

 

07.04.05 "Direkteinvesteringer i den nye EU-landene - omfang, kjennetegn, og arbeidslivsvirkninger"

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 7. april 2005.

FDIs in the new EU member states: Impacts on the host country economies. Om utviklingen i Tsjekkia og andre CEE-land. Martin Srholec, tsjekkisk forsker ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo (TIK-UiO).

Norske direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa - en oversikt. Torunn Kvinge, Fafo

Glamox ASA. Erfaringer fra investeringer i Estland. Kjell Stamnes, konsernsjef i Glamox ASA

Kitron ASA. Erfaringer fra investeringer i Litauen. Jan T. Jørgensen, administrerende direktør i Kitron ASA

 

 

03.03.05 "Governmental Social Responsibility"

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 3. mars 2005.

Regelverket for offentlige anskaffelser: Status, erfaringer og utfordringer (pdf) Gro Amdal, advokat i Advokatfirmaet Kluge, og medlem i Moderniseringsdepartementets referansegruppe for regelverksarbeidet.

Laveste pris eller høyeste verdi? Utfordringer til innkjøperne (pdf) Petter Furulund, administrerende direktør i Servicebedriftenes Landsforening.

ILO-konvensjon nr 94 i praksis. Hvorfor Statens Vegvesen allerede har innført bestemmelsen (pdf) Kjell Bjørvig, assisterende vegdirektør.

Et grenseoverskridende tjenestemarked (pdf) Kasper Nordmelan, administrerende direktør i AF Gruppen.

 

20.01.05 Tjenesteyting og utstasjonering av arbeidstakere i et utvidet EØS

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 20. januar 2005.

Presentasjon av Fafo-notatet "Arbeidstakere som går tjenestevei. Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS." Anne Mette Ødegård, Fafo. Notatet finner du her.

EUs forslag til nytt tjenestedirektiv og betydningen for nordisk arbeidsliv. Jonas Malmberg, professor ved Arbetslivsinstitutet i Stockholm.

 

29.11.04 Ute- eller hjemmeproduksjon? Innleie eller norsk arbeidskraft?

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 29. november 2004.

Bedrifts- og arbeidsvandringer i norsk verftsindustri (pdf) Innleie av utenlandsk arbeidskraft. Tore Roppen, produksjons- og innkjøpssjef, Kleven verft

Oppkjøp og oppbygging av uteproduksjon (pdf). Oddvar Slettevold, konserndirektør Prosjektutvikling og teknologi Aker Yards.

Uteproduksjon og innleie sett fra arbeidstakersid (pdf). Atle Tranøy, konserntillitsvalgt i Aker Kværner

Ute-etablering, leieproduksjon og innleid arbeidskraft - valg av produksjons- og arbeidskraftsstrategier i norsk verftsindustri (pdf) Sigmund Aslesen, Fafo

 

26.10.04 Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå?

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 26. oktober 2004.

Er statens forhold til tariffavtaler endret? Torgeir Stokke, Fafo

 

30.09.04 Arbeids- og bedriftsvandringer i det utvidede EU/EØS-markedet. Muligheter og utfordringer for aktørene i arbeids- og næringslivet

Foredragslysark fra Fafo Østforums åpningsseminar 30. september 2004

EU-utvidelsen: Konsekvenser for foretakslokalisering, arbeidsmarked og næringsutvikling. Associate Professor, Dr. Karolina Ekholm, Handelshögskolan I Stockholm

Arbeids- og bedriftsvandringer i det nye Europa - en foreløpig oversikt. Jon Erik Dølvik, forskningssjef ved Fafo

EU-utvidelsen: Utfordringer og muligheter for norsk næringsliv. Jon Vea, leder for internasjonal avdeling, NHO

Erfaringer med rekruttering og formidling av arbeidskraft fra de nye medlemslandene. Erling Kornkveen, divisjonsdirektør, Adecco

Fafo Østforum. Etablering av en arena for kunnskapsutvikling, erfaringsutveksling og dialog om EU-utvidelsens konsekvenser for arbeids- og næringslivet. Foreløpige tanker, ideer og planer. Prosjektleder Sveinung Skule, Fafo


 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700