Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 17.09.13

Hva skjer når arbeidsinnvandrerne går til NAV?

Fafo Østforum inviterte til seminar med rapportlansering
tirsdag 17. september 2013 kl 14-16, på Fafo.

Seminaret ble strømmet. Opptak av sendingen var tilgjengelig til 4. oktober Pil Fafo-tv

_______________________________________________________

Dagens arbeidsinnvandring – særlig fra EUs nye medlemsland i Øst-Europa – mangler
sidestykke i norsk historie, og har så langt vært svært gunstig for norsk økonomi.
Men stadig flere arbeidsinnvandrere får behov for hjelp fra NAV. Bekymringen for en
velferdspolitisk bakrus i kjølvannet av de nye store migrasjonsstrømmene vokser.
Hvorfor kommer stadig flere arbeidsinnvandrere fra EØS-land i kontakt med
NAV-systemet? Hvilke utfordringer oppstår i møtet mellom arbeidsinnvandrerne og
NAV-apparatet? Hva slags retningslinjer og virkemidler har NAV-ansatte i sitt arbeid
med denne gruppen? Dette var noen av spørsmålene som ble tatt opp på seminaret.

En av konklusjonene i rapporten er at dette er et frustrerende møte for begge parter.
Mens NAV-ansatte etterlyser klarere retningslinjer for sitt arbeid, forteller mange av
respondentene blant arbeidsinnvandrerne at behandlingen de får hos NAV framstår
som vilkårlig og urettferdig.

På dette seminaret presenterte Fafo-forsker Jon Horgen Friberg funn fra den nye
Fafo-rapporten: Innvandrerne som skulle klare seg selv: Når EØS-avtalens frie flyt av
arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
. Rapporten ble kommentert av
Morten Erik Stensberg (leder for Caritas Informasjonssenter for arbeidsinnvandrere),
Inger Døskeland (seksjonsleder, NAV St. Hanshaugen) og Hege Farnes Hildrum
(fylkesdirektør, NAV Oslo). Fafos forskningssjef Anne Britt Djuve ga en kort kommentar om
Brochmannutvalgets perspektiver. Møteleder var Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring.

Foredragslysark

Pil Innvandrerne som skulle klare seg selv. ved Fafo-forsker Jon Horgen Friberg

 

Omslag Fafo-rapportNy Fafo-rapport

Rapporten Innvandrerne som skulle klare seg selv. Når EØS-avtalens
frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
.
er forfattet av Fafo-forskerne Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin
og Anne Britt Djuve. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom
programmet FARVE – forsøksmidler, arbeid og velferd.

Les mer om, og last ned, rapporten.

 

 

Jon Horgen FribergOlav ElgvinAnne Britt DjuveLine EldringFra venstre: rapportforfatterne
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin
og Anne Britt Djuve, og Fafo
Østforums prosjektleder Line Eldring

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700