Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 11.12.14

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet – hva skjer?

Fafo Østforum inviterte til seminar torsdag 11. desember 2014,
kl. 14-16, på Fafo, Borggata 2B, Oslo.

_______________________________________________________

Omslag Sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet er lett å utføre og vanskelig å avdekke. Ifølge en ny rapport om arbeidsmarkedskriminalitet er dette nå så alvorlig at det kan true grunnleggende samfunnsstrukturer. Hvordan ser situasjonen ut på bransjenivå – og hvordan kan arbeidslivets parter bidra til løsninger?

På seminaret presenterte Kripos rapporten "Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge – situasjonsbeskrivelse 2014". I 2010 ble partene og myndighetene enige om å sette i gang treparts bransjeprogrammer for å fremme mer seriøsitet i utsatte bransjer, og vi hadde invitert representanter fra Arbeidstilsynet og partene om å redegjøre for status og planene framover.

Last ned rapporten Pil Situasjonsbeskrivelse 2014: Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge

 

Program

Velkommen ved Line Eldring, Fafo

Innledninger

Pil Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge – situasjonsbeskrivelse 2014 (pdf). Ved Amalie Thrane, strategisk analytiker i Kripos

Pil Kampen mot arbeidskriminalitet - hva skjer? Status og planer for treparts bransjeprogram (pdf). Ved Gro Synnøve Færevåg, programleder for treparts bransjeprogrammet i Arbeidstilsynet

Kaffepause

Kommentarer ved

Svein Furøy, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF)

Jan-Terje Mentzoni, viseadministrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Tore Berg, seniorrådgiver i avdeling for Arbeidslivspolitikk i Virke

Trond Erik Thorvaldsen, kommunikasjons- og utredningsansvarlig i Norsk Arbeidsmandsforbund


Spørsmål og kommentarer fra salen
____________________________

Møteleder: Line Eldring, Fafo

Trond Erik ThorvaldsenLine Eldring

 

 

 

 

 

Pil Gro Synnøve Færevåg, Pil Svein Furøy, Pil Jan-Terje Mentzoni, Pil Tore Berg, Pil Trond Erik Thorvaldsen, Pil Line Eldring

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700