Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 14.11.13

Erfaringer med rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til Norge

Fafo Østforum inviterte til seminar torsdag 14. november 2013 kl 14-16, på Fafo, Borggata 2 B, Oslo.


Seminaret ble vist direkte, opptak var tilgjengelig i 14 dager etter seminaret på Fafo-tv

_____________________________________

Høyt kvalifisert arbeidskraft er ettertraktet i det globale kunnskapssamfunnet. Bedrifter konkurrerer for å tiltrekke seg de klokeste hodene, og de rekrutterer kunnskapsmigranter for å tilfredsstille kunnskapsbehov. Hvordan er situasjonen
for Norge? Klarer vi å tiltrekke oss denne typen arbeidsinnvandrere, og hva slags utfordringer møter arbeidstakerne og bedriftene?

På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo-rapport, skrevet av Micheline van Riemsdijk og Matthew Cook fra Universitetet i Tennessee. Riemsdijk har forsket på rekruttering og migrasjon av høyt kvalifisert arbeidskraft gjennom flere år, med en spesiell interesse for utviklingen og situasjonen i Norge. Det blir i tillegg kommentarer fra partene i arbeidslivet, en bedrift og en arbeidsinnvandrer.

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo

Innledning ved:

Micheline van Riemsdijk, Assistant Professor, University of Tennessee  presenterer Fafo Østforum-notatet: "International talent recruitment to Norway: Opportunities, challenges, and lived experiences of skilled migrants" Pil Lysark

Kommentarer ved:

Jørn Torstensen, Program Manager CDM Standard Deliveries i FMC Technologies Subsea Operations Pil Lysark

Luis Nogueira, senior engineer subsea technology and operation i Statoil (arbeidsinnvandrer fra Portugal) Pil Lysark

Petter Teigen, seniorrådgiver i Samfunnpolitisk avdeling i NITO Pil Lysark

Tarje Bjørgum, strategisk rådgiver i Abelia

Panel: Debatt og spørsmål/kommentarer fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

____________________________________________________

 

Micheline van RiemsdijkJørn TorstensenLuis NogueiraPetter TeigenTarje BjørgumAnne Mette Ødegård

 

 

 

 

 

Fra venstre: Micheline van Riemsdijk, Jørn Torstensen, Luis Nogueira, Petter Teigen, Tarje Bjørgum (foto Heidi Widerøe) og Anne Mette Ødegård

Ny publikasjon

OmslagDen nye rapporten International talent recruitment to Norway: Opportunities, challenges, and lived experiences of skilled migrants er forfattet av Micheline van Riemsdijk og Matthew Cook. Prosjektet er finansiert av National Science Foundation i USA, se her for mer informasjon om prosjektet

Les mer om rapporten International talent recruitment to Norway

Last ned nettversjon (pdf 631kb) av rapporten

 

 

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700