Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyheter

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Regjeringen har ikke avgjort om overgangsordningene skal fortsette

Regjeringen avgjør overgangsordningenes videre skjebne i månedsskiftet mars/april. Forholdene på arbeidsmarkedet, bruk av velferdsordninger og andre lands erfaringer er viktige momenter i regjeringens vurderinger. Dette opplyste statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet på Fafo Østforums seminar tirsdag.


I forbindelse med EU-utvidelsen 1. mai 2004 innførte Norge og en rekke andre land midlertidige overgangsordninger for arbeidstakere fra åtte av de nye medlemslandene i EU. Det innebærer at disse arbeidstakerne må ha oppholdstillatelse for å arbeide her i landet. Ordningene gjaldt i første omgang for to år, noe som innebærer at man må bestemme seg for en avvikling eller videreføring innen 1. mai i år.
Nå varsler Arbeids- og inkluderingsdepartementet en stortingsmelding om overgangsordningene i månedsskiftet mars/april. Statssekretær Jan-Erik Støstad vil derfor ikke avsløre hva slags konklusjoner regjeringen vil trekke.
- Så langt har arbeidsinnvandringen hatt en positiv virkning for det norske arbeidsmarkedet fordi vi har hatt behov for arbeidskraft. Når det gjelder bruk av norske velferdsordninger, har vi heller ikke hatt negative erfaringer, sa Jan-Erik Støstad.
Støstad varslet også en gjennomgåelse av virkemiddelapparatet for å hindre sosial dumping. Noe av det viktigste i den forbindelse er forbedringer i allmenngjøringsloven. Forslag til endringer vil komme i løpet av noen måneder. Sanksjonsmuligheter for Arbeidstilsynet og spørsmål om innsynsrett for fagbevegelsen er svært aktuelle spørsmål i den sammenhengen.

Fafo Østforum, 08.03.06, Anne Mette Ødegård

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700