Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Program konferanse 29. april 2014

Fafo Østforums tiårskonferanse:
Ti år etter EU-utvidelsen
- norsk arbeidslivspolitikk mot 2020

Tirsdag 29. april 2014 kl. 09.00-16.00

Den 1. mai 2004 ble EU utvidet med ti nye medlemsland. Samme høst ble Fafo
Østforum etablert med formålet om å «…være en forskningsstøttet møteplass
for oppdatering av kunnskap om virkningene av EU/EØS-utvidelsen,
endringer i politikkutforming og innsikt i praktiske erfaringer».

Fafo Østforum inviterte til en heldagskonferanse der vi bød både på tilbakeblikk på
de siste 10 årene og debatt om fremtidige utfordringer for norsk arbeidslivspolitikk.
Hva trodde vi i 2004? Hvor mange kom? Hvordan går det med dem? Hva skjer i
bransjer med stor arbeidsinnvandring? Hva er de viktigste utfordringene for norsk
og europeisk arbeidsliv i årene frem mot 2020? Nedenfor er program, samt link til
presentasjoner. Møteleder var Tone Fløtten, instituttsjef ved Fafo.

Presentasjoner (manus og lysark) finner du her

 

Program

Lysark fra presentasjonene legges ut etterhvert som presentasjonen er ferdige.
Se lenke på foredragstitlene. Last siden på nytt dersom lenken ikke synes.

08.30

Registrering og kaffe

09.00

Åpning

Velkommen ved Fafo

 

Innledning ved statsråd Vidar Helgesen (H) ved Statsministerens kontor.
Helgesen har ansvar for samordning av arbeidet med EØS-saker og
forholdet til EU.

09.30

 

Hva har skjedd? Arbeidsliv og migrasjon - det store bildet.
Line Eldring og Jon Erik Dølvik, Fafo

Se også faksimile fra Klassekampen: Eldring og Dølviks kronikk:
Grenser for fri bevegelse? Gjengitt med tillatelse.

 

Arbeidsinnvandringen siste 20 år.
Oddbjørn Raaum, direktør ved Frischsenteret

 

Hvordan er det å være arbeidsinnvandrer i Norge?
Aleksandra Sawicka, fagansvarlig ved Reaktorskolen og Jaroslaw Tondos,
tillitsvalgt i Ramirent, forteller om sine erfaringer, både fra arbeid og fritid,

i samtale med Anne Mette Ødegård, Fafo

10.30

Kaffepause

10.50

Jakten på hodene. Norge trenger arbeidskraft og kompetanse. Hvordan har
vi lykkes i å rekruttere høyt kvalifisert arbeidskraft fra utlandet? Og hva skjer
med kompetanseutviklingen i de delene av arbeidslivet som har hatt stor
arbeidsinnvandring?

Faglig oppspill ved Torgeir Nyen, Fafo

Jørgen Leegaard, direktør for kompetansepolitikk, rekruttering og utdanning
i Byggenæringens Landsforening (BNL)
Marit Stykket, spesialrådgiver internasjonalt arbeid i NITO
Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio
Erling Kornkveen, direktør i Adecco Bygg & Industri
Jonas Bals, rådgiver i Fellesforbundet

i samtale med Jon Erik Dølvik, Fafo

11.35

Hvordan sikre bedriftenes konkurranseevne? Mange norske virksomheter
lever med en hard konkurransesituasjon, og noen taper terreng til såkalte
useriøse virksomheter. Hva kan best sikre konkurranseevnen i et åpent
EØS-marked? Trengs det andre virkemidler i renhold enn i godstransport?

Faglig oppspill ved Kristin Alsos, Fafo

Svein Furøy, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF)
Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service
Lise Myrvold, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund
Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport

i samtale med Sissel C. Trygstad og Line Eldring , Fafo

12.15

Lunsj

13.00

Har vi fått et A- og B-lag i arbeidslivet?
Innledning ved Fafo-forsker Jon Horgen Friberg

13.20

 

Hvordan fange synderne? Det har i en årrekke vært etterlyst et bedre
samarbeid mellom Arbeidstilsynet, skatteetaten og politiet. Flere har også
tatt til orde for strengere straffer for brudd på arbeidsmiljøloven og allmenn-
gjøringsloven. Hva er status? Og hva slags verktøy trengs for å hanskes med
«verstingene» i arbeidslivet?

Faglig oppspill ved Sissel Trygstad, Fafo

Ørnulf Halmrast, regiondirektør i Arbeidstilsynet Oslo
Jan-Egil Kristiansen, skattekrimsjef, Skatt Øst
Andreas Meeg-Bentzen, politiadvokat ved Oslo politidistrikt
Rune Søfting, politiførstebetjent ved Oslo politidistrikt, Finans- og miljøkrimseksjonen/skatt og avgift

i samtale med Line Eldring og Kristin Alsos, Fafo

14.05

Kaffepause

14.30

 

Free Movement of Workers and Services within the Single European
Market.
A comparative appraisal of German, Swiss, and Romanian
experiences. Roland Erne, University College Dublin

14.50

Ti år etter EU-utvidelsen - norsk arbeidslivspolitikk mot 2020:
Lærdommer og utfordringer

Innlegg og debatt

Betydningen av arbeidsinnvandring og det felles europeiske arbeidsmarkedet
ved Kristian Dahlberg Hauge, (FrP) statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet

Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO
Svein Oppegaard, direktør for Arbeidslivspolitikk i NHO
Eskil Pedersen, leder i AUF
Paul Joakim Sandøy, leder i Unge Høyre

 

Sesjon- og debattleder: Anne Mette Ødegård og Jon M Hippe, Fafo

16.00

Slutt

 

 

 

 

29. april
09-16

Oslo Kongressenter

#fafoøstforum

@Fafoinfo

Gjester:

Vidar HelgesenOddbjørn RaaumAleksandra SawickaJørgen LeegaardMarit StykketErik OrskaugErling KonrkveenJonas BalsSvein FurøyPetter FurulundJon H. StordrangeØrnulf HalmrastJn-Egil KristiansenKristian Dahlberg HaugeSvein OppegaardEskil PedersenPaul Joakim Sandøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fafo-forskere:

Line EldringJon M. HippeAnne Mette ØdegårdKristin AlsosTorgeir NyenJon Horgen FribergTone Fløtten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Fafo Østforum
årskonferanser:

2009 * 2008 *
2007
* 2006 *
2005

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700