Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l 26. mai 05 årskonferanse l Innledere

Presentasjon av innlederne

Fafo Østforums årskonferanse 26. mai 2005

Fafo image/bildeDagfinn Høybråten
Arbeids- og sosialminister

Han har tidligere hatt en rekke verv og jobber, både i statlig og kommunal sektor, KS og Kristelig Folkeparti. I 1994-1997 og 2000-2001 var han trygdedirektør i Rikstrygdeverket. I 1997-2000 og 2001-2004 var han helseminister, før han i juni 2004 ble arbeids- og sosialminister. Han ble valgt til partileder i 2004.

Foto: © CF-Wesenberg.

Fafo image/bildeMariusz Hejbowicz
Polsk maler i Norge

Han har to års utdanning etter videregående skole i Polen. Han har hatt arbeidsoppdrag som maler i Norge og i utlandet for øvrig siden 1998. Fra 1998 til 2004 arbeidet han som overflatebehandler og industrimaler i forskjellige norske bedrifter. Fra juni 2004 har han arbeidet som maler hos Malermester O. Paulsen i Bergen.

 

Fafo image/bildeHerbert Brücker
Dr. ved Department of International Economics, German Institute for Economic Research, (DIW) Berlin

Han er en av Europas ledende forskere på migrasjon og har utgitt en rekke publikasjoner om emnet. Brücker & Tito Boeri sin rapport The Impact of Eastern Enlargement on Employment and Labour Markets in EU Member States (2000), stod i fokus for debatten om EU-utvidelsen. Brücker er utdannet i økonomi, sosiologi, og statsvitenskap, og ble prisbelønt for sin doktorgrad om privatiseringen i Øst-Tyskland 1994. Ved siden av migrasjon, arbeider han med internasjonal handel, overgangsøkonomier, og europeisk integrasjon. (se ellers http://www.diw.de)

Fafo image/bildeJon Erik Dølvik
Dr. philos og forskningssjef ved Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Han har utgitt en rekke bøker og artikler innen sammenliknende europeisk arbeidslivsforskning. Har vært hovedansvarlig for Fafos satsing på kunnskapsutvikling om arbeidslivsvirkningene av EU-utvidelsen, knyttet til Fafo Østforum, Fafos Strategiske Instituttprogram "Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen" og flere nordiske samarbeidsprosjekt på feltet.

 

Fafo image/bildeBjarne Bull-Berg
Direktør for strategi og forretningsutvikling i Hydro Aluminium Automotive

Han er utdannet ved Norges Handelshøyskole, og startet yrkeskarrieren i Mobil Oil i 1982. I 1985 ble han VP Marketing i Hydro Olje. I 1993 ble han ansatt i Hydro Magnesium. Siden 2001 har han vært nært involvert i Hydros Automotives virksomhet. Hydro Aluminium er en av de ledende leverandørene av magnesium og aluminium til blant annet bilindustrien i Europa og Nord-Amerika.

 

Andrzej Jaroszynski
Polens ambassadør i Norge
Han har en M.A. i engelsk litteratur fra Det katolske Universitetet i Lublin, Polen, og arbeidet der som foreleser i 1970-79. I perioden 1979-1990 var han direktør ved det samme universitetet med ansvar for sommerskolen og et ettårig program for polsk språk og kultur. Deretter var han utstasjonert i USA: ved det polske konsulatet 1990-94 og ved den polske ambassaden 1994-1998. I perioden 1998-2001 hadde han ledende stillinger i det polske utenriksdepartementet (MFA) i Warsawa. Han har vært ambassadør ved den polske ambassaden i Norge siden april 2001.

Fafo image/bildeHans Karlsson
Arbeidslivsminister i Næringsdepartementet i Sverige

Karlsson har yrkesbakgrunn som maler, og har hatt en rekke verv i svensk politikk og fagbevegelse, blant annet i svensk LOs ledelse. Han har vært minister i Næringsdepartementet siden 2002, og har ansvar for arbeidslivs- og arbeidsmarkedspolitikken.

Fafo image/bildeErna Solberg
Kommunal- og regionalminister

Hun har tidligere hatt en rekke tillitsverv både i studentpolitikken, Bergen kommune og i partiet Høyre. Hun ble valgt til leder i Høyre i 2004. I stortingsperioden 1993-1997 var hun medlem av Finanskomiteen i Stortinget og i forrige stortingsperiode var hun sekretær for Kommunalkomiteen.

Foto: © CF-Wesenberg.

Fafo image/bildeFinn Bergesen jr.
Administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Han har vært administrerende direktør i NHO siden 1999. Tidligere konsernsjef i Kavli AS, administrerende direktør i Norges Sildesalgslag og generalsekretær i Norges Fiskarlag. I 1973-83 var han ansatt i Fiskedepartementet, med blant annet fem år som fiskeriattache ved den norske ambassaden i Washington D.C. Utdannet jurist.

Fafo image/bildeEllen Stensrud
LO-sekretær

Kongressvalgt LO-sekretær siden 2001, med ansvar for etnisk likestilling, sosial dumping, kriminalpolitikk, bedriftsdemokrati, forbrukerpolitikk og tillitsvalgt-skolering. I 1986-1990 var hun leder av Jern og Metall Oslo. Siden 1990 har hun vært ansatt i LO, som spesialrådgiver 1990-94, og informasjonssjef 1994-2001.

Fafo image/bilde

Jens Stoltenberg
Leder i Arbeiderpartiet

Han er leder i Arbeiderpartiet og parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Stoltenberg har vært leder siden 10. november 2002 og parlamentarisk leder siden 22. oktober 2001. Han har vært medlem av sentralstyret siden 1985, og har vært nærings- og energiminister, finansminister og statsminister.

 
 
 
 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700