Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 18.03.13

Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

Fafo Østforum inviterte til seminar
mandag 18. mars 2013 kl 13-15, på Fafo, Borggata 2 B, Oslo.

Seminaret ble strømmet og vist direkte i nett-tv.

___________________________

Skal utenlandske arbeidere i verftsindustrien med allmenngjort minstelønn også få
dekket utgifter til reise, kost og losji og utenbystillegg? Dette var det mest sentrale
spørsmålet i saken som åtte skipsverft, med støtte fra NHO og Norsk Industri, i 2009
reiste mot Staten v/Tariffnemnda. Det var knyttet stor spenning til Høyesteretts dom i
saken, som kom 5. mars. Staten vant på alle punkter. Høyesterett mener at de
allmenngjorte bestemmelsene er i tråd med EØS-avtalen. Dommen kan legge
avgjørende premisser for den videre bruken av allmenngjøringsordningen i Norge.

Partene i saken stod steilt mot hverandre: Mens verftene og NHO hevdet at den
gjeldende allmenngjøringsforskriften underminerte verftsindustriens mulighet til å
drive i Norge, mente Staten og LO at det ble fritt fram for sosial dumping av
utenlandske verftsarbeidere dersom de selv måtte dekke reise, kost og losji av
minstelønnen.

På dette Fafo Østforum seminaret hadde vi invitert sakens parter til å redegjøre for
saken og dommen, dens mulige konsekvenser, og hvilke tiltak de ser for seg kan være
aktuelle i oppfølgingen. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik holdt en innledende kommentar, før
vi fikk innlegg fra Pål Wennerås (advokat hos Regjeringsadvokaten, prosessfullmektig
for Staten), Kurt Weltzien (Universitetet i Oslo, prosessfullmektig for NHO) og Liv
Christiansen (sekretær i tariffavdelingen i Fellesforbundet). Deretter ble det åpnet for
kommentarer og spørsmål fra salen. Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring var møteleder.

Last ned lysark og manus

Pil Bakteppet ved Jon Erik Dølvik, Fafo

Pil Innlegg ved Pål Wennerås, advokat hos Regjeringsadvokaten, prosessfullmektig for Staten

Pil Noen kommentarer fra NHO ved Kurt Weltzien, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, prosessfullmektig for NHO

Pil Kommentarer ved Liv Christiansen, sekretær i tariffavdelingen i Fellesforbundet

 

Kurt WeltzienLiv ChristiansenJon Erik DølvikLine Eldring

F.v.:Kurt Weltzien, Liv Christiansen, Jon Erik Dølvik og Line Eldring

 

Temaside om allmenngjøring

Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer blant annet innføring av minstelønn i berørte
bransjer, og har som formål å sikre utenlandske arbeidstakere likeverdige lønns- og
arbeidsvilkår, samt å hindre konkurransevridning.

På Fafo Østforums temaside om allmenngjøring finner du bakgrunnstoff, link til dokumenter
og Fou, samt link til nyhetssaker om allmenngjøring generelt og rettsaken spesielt.

Pil Temaside Allmenngjøring

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700