Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Tidligere seminarer l 26.05.05 årskonferanse

Ett år etter EU-utvidelsen - visjoner, realiter
og politikk for arbeids- og næringsliv

Årskonferanse i Fafo Østforum
Torsdag 26. mai 2005 kl. 09.00-16.00
Oslo Kongressenter, Folkets hus, Sal A

Fafo image/bilde Mer om Oslo Kongressenter

Fafo image/bilde Presentasjon av innlederne

Fafo image/bilde Innledninger og lysark fra konferansen, samt årskonferansen i media

 

Program

Møteledere: Jon M. Hippe, daglig leder i Fafo og Line Eldring, prosjektleder i Fafo Østforum

09.00 Registrering og kaffe

09.30 Arbeidstakere fra øst - dumpingkandidater eller samfunnsbyggere?
Dagfinn Høybråten, Arbeids- og sosialminister

09.45 Hvordan er det å være polsk maler i Norge?
Mariusz Hejbowicz intervjues av Anne Mette Ødegård, forsker i Fafo

10.15 Labour migration in an enlarged EU: Emerging trends, dynamics and consequences*/Arbeidsvandringer i et utvidet EU: Trender, dynamikk og konsekvenser
Dr. Herbert Brücker, Department of International Economics, German Institute for Economic Research, DIW Berlin

10.45 Kaffepause

11.00 Arbeids- og tjenestevandringer til Norden: Fellestrekk og forskjeller
Jon Erik Dølvik, forskningssjef i Fafo

11.30 Norsk bedrift i utlandet. Målsettinger og erfaringer med produksjon i de nye EU-landene.
Bjarne Bull-Berg, direktør for strategi og forretningsutvikling i Hydro Aluminium Automotive

12.00 One year after the EU-enlargement: Visions and realities for Polish economy and working life*/ Ett år etter EU-utvidelsen: Visjon og virkelighet for polsk økonomi og arbeidsliv
Andrzej Jaroszynski, Polens ambassadør i Norge

12.30 Lunsj

13.45 Ett år med fri bevegelse av arbeidskraft - svenske erfaringer og strategier i et nordisk perspektiv
Hans Karlsson, Arbeidslivsminister i Næringsdepartementet i Sverige

14.10 Hvorfor kommer så mange til Norge? Ett år uten fri bevegelse av arbeidskraft - norske erfaringer og strategier i et nordisk perspektiv
Erna Solberg, Kommunal- og regionalminister

14.35 Utfordringer for partene og politikerne
Paneldebatt med Finn Bergesen jr., administrerende direktør i NHO, Ellen Stensrud, LO-sekretær, Jens Stoltenberg, leder i Arbeiderpartiet, Erna Solberg, Kommunal- og regionalminister og Hans Karlsson, Arbeidslivsminister i Sverige.

Debatten ledes av Jon M. Hippe og Jon Erik Dølvik.

16.00 Avslutning

 

* innledningen holdes på engelsk. Vil bli simultantolket til norsk.

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700