Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l 26. mai 05 årskonferanse l Foredrag og lysark

Fafo Østforum årskonferanse:
Ett år etter EU-utvidelsen - visjoner, realiteter og politikk for arbeids- og næringsliv

Fafo Østforum årskonferanse belyste svært mange ulike sider ved EU-utvidelsen. 270 deltakere fikk høre om konsekvensene og erfaringene for norsk arbeids- og næringsliv så langt. Årskonferansen ble arrangert 26. mai i Oslo Kongressenter.

Konferanseprogrammet og Presentasjon av innlederne

 

Her er noen av presentasjonene som ble lagt fram på konferansen:

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten åpnet konferansen og stilte spørsmålet: Arbeidstakere fra øst – dumpingkandidater eller samfunnsbyggere? Manuskript (.pdf)

Dr. Herbert Brücker, Department of International Economics, German Institute for Economic Research, Berlin. Brücker er en av Europas ledende forskere på migrasjon og har utgitt en rekke publikasjoner om temaet. Labour migration in an enlarged EU: Emerging trends, dynamics and consequences. Lysark - Manuskript (.pdf)

Forskningssjef ved Fafo, Jon Erik Dølvik, er hovedansvarlig for Fafos satsing på kunnskapsutvikling om arbeidslivsvirkningene av EU-utvidelsen, knyttet til Fafo Østforum. Hans presentasjon hadde tittelen: Arbeids- og tjenestevandringer til Norden: Fellestrekk og forskjeller. Lysark (.pdf)

Bjarne Bull-Berg, direktør for strategi og forretningsutvikling i Hydro Aluminium Automotive, representerte bedriftslivet på konferansen. Han fortalte om Norsk Hydros virksomhet i Øst-Europa i foredraget Norsk bedrift i utlandet. Målsettinger og erfaringer med produksjon i de nye EU-landene. Lysark (.pdf - 4,3mb)

Polens ambassadør i Norge, Andrzej Jaroszynski, holdt foredrag med tittelen: One year after the EU-enlargement: Visions and realities for Polish economy and working life. Manuskript (.pdf)

Kommunal- og regionalminister og Høyre-leder Erna Solberg var invitert for å snakke om erfaringene med arbeidsinnvandringen til Norge fra EUs nye medlemsland. Hennes tittel var: Hvorfor kommer så mange til Norge? Ett år uten fri bevegelse av arbeidskraft - norske erfaringer og strategier i et nordisk perspektiv. Lysark

Utfordringer for partene og politikerne var tittelen på konferansens paneldebatt. I panelet var Erna Solberg, den svenske arbeidslivsministeren Hans Karlsson, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap), Finn Bergesen jr. (NHO) og Børre Pettersen (LO). Finn Bergesen jr.s innledning finner du her. Manuskript

 

Årskonferansen i media:

ANB-sak: Polsk håndverker sjokkert over Norge på siste.no, Stjørdalens Blad

NTB-melding gjengitt i media: Ingen kontroll med polske arbeidere i Norge i Aftenposten, Polske arbeidere underbetales i Norge i Stavanger Aftenblad, Dagens Næringsliv, Hegnar Online, NOPEF-Aktuelt, Byggeindustrien

Se nyhetsoppslag under Nordiska Nyheter 27.6.05 Ubegrunnet frykt for arbeidsinnvandring

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700