Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Program årskonferanse 3. juni 2008

Fafo Østforums årskonferanse

Fire år etter EU-utvidelsen:
Status og framtidsperspektiver

113 personer deltok på Fafo Østforums fjerde årskonferanse 3. juni. Fire år etter EU-utvidelsen er det stadig flere arbeidsinnvandrere som blir bofaste i Norge. Dette var ett av temaene på konferansen og IMDi-direktør Osmund Kaldheim innledet. En av Europas fremste forskere på minstelønnsordninger, Thorsten Schulten fra Hans Böckler-stiftelsen innledet om minstelønnsordninger i Europa. Pawel Kaczmarczyk innledet om migrasjon i Polen og Balrikum. Neste år skal overgangsordningene for arbeidsinnvandrere fases ut. Dette var temaet for innledningen til statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Jan-Erik Støstad. UDI-direktør Ida Børresen redegjorde for sentrale utviklingstrekk ved arbeidsinnvandringen til Norge. Kø i den katolske kirke, og samkjøring av etater var stikkordene for samtalen mellom Fafo-forsker Anne Mette Ødegård og Generalvikar p. Arne Marco Kirsebom SS.CC fra Oslo katolske bispedømme, og Lene S. Hagen, leder ved Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere og Morten S. Hagedal, prosjektleder Skattedirektoratet. Konferansen siste programpost var debatt om solidaritetens grenser. I panelet var Jonas Bals, ombud i Fellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening, kronikk- og debattredaktør i Klassekampen Ali Esbati og nyvalgt Unge Høyre-leder Henrik Aasheim. (Fafo Østforum, 05.06.08)

Lysark fra noen av presentasjonene som ble lagt fram på konferansen:

"De blir..." Den nye arbeidsinnvandringen til Norge - erfaringer og utfordringer. Osmund Kaldheim, direktør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Lysark (.pdf)

Economic impacts of emigration in Poland and the Baltic states. Pawel Kaczmarczyk, forsker ved Senter for migrasjonsforskning/ Centre for Migration Research (CMR) ved Universitetet i Warszawa. Lysark (.pdf)

Statutory minimum wages - the German and European debates. Thorsten Schulten, forsker ved Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, ved Hans Böckler-stiftelsen i Düsseldorf. Lysark (.pdf)

Arbeidsinnvandring til Norge - sentrale utviklingstrekk. Ida Børresen, direktør Utlendingsdirektoratet (UDI). Lysark (.pdf)

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Faktaark (.pdf)

 

 

Tone FløttenLine EldringOsmund KaldheimPael KaczmarczykThorsten SchultenJan-Erik StøstadIda BørresenAnne Mette ØdegårdArne Marco KirsebomLene S. HagenMorten S. HagedalJonas BalsAli EsbatiHenrik Aasheim

Se også:

Fafo image/bilde Presentasjon av innlederne

Konferanseprogrammet

 

Fafo image/bilde Fafo image/bilde Fafo image/bilde

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700