Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Tidligere seminarer l 291104sem

 

Ute- eller hjemmeproduksjon? Innleie eller norsk arbeidskraft?

 

Fafo Østforum seminar 29. november kl 13.00-14.30
Fafos konferansesenter

Program
Bedrifts- og arbeidsvandringer i norsk verftsindustri (pdf)
Innleie av utenlandsk arbeidskraft
Tore Roppen, produksjons- og innkjøpssjef, Kleven verft


Oppkjøp og oppbygging av uteproduksjon (pdf)

Oddvar Slettevold, konserndirektør Prosjektutvikling og teknologi Aker Yards

Uteproduksjon og innleie sett fra arbeidstakersid (pdf)

Atle Tranøy, konserntillitsvalgt i Aker Kværner

Ute-etablering, leieproduksjon og innleid arbeidskraft - valg av produksjons- og arbeidskraftsstrategier i norsk verftsindustri (pdf)
Sigmund Aslesen, Fafo

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700