Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Kunnskapsbase l Seminarer l Fafo Østforum seminarer l 07.03.2006

Overgangsordninger i Norge og Norden etter 1. mai 2006 - forlengelse eller avvikling?

Overgangsordningen for arbeidstakere fra øst-europeiske EU-land utløper 1. mai 2006. Halvannet år etter EØS-utvidelsen har det avtegnet seg noen klare utviklingstrekk i arbeids- og tjenestemobiliteten til Norden, og vi ser enkelte områder hvor utfordringene i arbeidsmarkedet er særlig store.

Danmark, Finland, Island og Norge valgte å innføre ulike typer overgangsordninger i forhold til den frie bevegelsen av arbeidskraft, mens Sverige åpnet opp sitt arbeidsmarked fra første dag. I løpet av våren 2006 må landene beslutte om overgangsordningene skal videreføres, revideres, eller avvikles.

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar for å belyse disse problemstillingene tirsdag 7. mars kl. 09.00-11.00 i Fafos konferansesenter, Borggata 2 B, Oslo.

Nyhetssak fra seminaret:
"Regjeringen har ikke avgjort om overgangsordningene skal fortsette" (Fafo Østforum, 08.03.06) Les mer>>

 

Program

Åpning og velkommen. Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum.
Individuell arbeidsinnvandring - utfordringer to år etter EU-utvidelsen. Lysark (.pdf). Jon Horgen Friberg, forsker Fafo

Den norske overgangsordningen - litt om prosess og avveininger. Jan Erik Støstad, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Arbeidsinnvandring og overgangsordninger i Danmark og Island. Ole Bondo Christensen, Beskæftigelsesministeriet, Danmark og Egill Heiðar Gíslason, Arbeidsdirektoratet, Island

Arbeidsinnvandring og overgangsordninger i Finland og Sverige. Sinikka Hyyppä, Arbetsministeriet, Finland og Anna Santesson, Näringsdepartementet, Sverige

Debatt. Debattleder: Jon Erik Dølvik, forskningssjef Fafo

 

 

Overgangsordningene - nyheter og nye publikasjoner

Statusnotat: EU-utvidelsen og konsekvensene i de nordiske arbeidsmarkedene

Fafo image/bildeStatusnotat: EU-utvidelsen og konsekvensene i de nordiske arbeidsmarkedeneFafos forskningsledere Jon Erik Dølvik og Line Eldring (bildet) oppsummerer i statusnotatet "EU-utvidelsen og konsekvensene i de nordiske arbeidsmarkedene" utviklingen det første halvannet året etter EU-utvidelsen. Notatet er utarbeidet på oppdrag av Nordisk Ministerråd. (Fafo Østforum, 10.02.06)

Les notatet her
Les engelsk versjon her

Foto: Kristin Fagerlid, Ny Tid

 

- På tide å rive ned EUs barrierer mot øst

- De 12 EU-landene som fortsatt har restriksjoner på arbeidsinnvandring fra de nye medlemslandene burde fjerne overgangsreglene fra 1. mai, skriver Financial Times på lederplass 6. februar. Avisen anbefaler de 12 EU-landene å lese en ny rapport som EU kommisær Vladimír Špidla legger frem i dag. (Fafo Østforum, 08.02.06) Les mer>>

Se også:
YS om overgangsordninger/sosial dumping (YS, 10.02.06)
Fjern overgangsordningene! (LO-Aktuelt, 09.02.06)
Vil ha fri arbeidsinnvandring i Europa (Aftenposten, 08.02.06)
Free movement of workers since the 2004 enlargement had a positive impact (EU-kommisjonen, 08.02.06)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700