Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Tidligere seminarer l 07.04.05

 

Direkteinvesteringer i de nye EU-landene
- omfang, kjennetegn og arbeidslivsvirkninger

Utenlandske selskaper spiller en viktig rolle i omorganiseringen av østeuropeisk næringsliv. Hvor stort er omfanget av direkteinvesteringer i dag? Til hvilke land, bransjer og områder går kapitalen og hvor kommer den fra? Hva har vært målsettingene, og hvilke erfaringer har norske selskaper gjort med investeringer i Øst-Europa? Hvordan er utviklingen i ledighet, lønn og produktivitet?

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar for å belyse problemstillinger rundt disse temaene, torsdag 7. april kl. 14.00-16.00 i Fafos konferansesenter, Borggata 2 B, Oslo.

 

Program

"FDIs in the new EU member states: Impacts on the host country economies". Om utviklingen i Tsjekkia og andre CEE-land. Martin Srholec, tsjekkisk forsker ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo (TIK-UiO).

Norske direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa - en oversikt. Torunn Kvinge, Fafo

Glamox ASA. Erfaringer fra investeringer i Estland. Kjell Stamnes, konsernsjef i Glamox ASA

Kitron ASA. Erfaringer fra investeringer i Litauen. Jan T. Jørgensen, administrerende direktør i Kitron ASA

 

Møteleder: Jon Erik Dølvik, forskningssjef Fafo


 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700