Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Tidligere seminarer l 26.10.04

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

"Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå?"

Fafo Østforum Seminar tirsdag 26. oktober 2004 kl 08.30-10.00
Fafos konferansesenter

Tariffnemnda har truffet vedtak om allmenngjøring av tariffavtaler ved syv norske anlegg. Vil vedtaket bidra til å hindre sosial dumping og sikre like konkurransevilkår? Hvilken presedens skaper vedtaket? Hva er Tariffnemndas erfaringer? Hvordan vil tilsynsorganene ivareta sine oppgaver? Hvilke krav om allmenngjøring kan ventes framover? Hva blir konsekvensene for norske bedrifter med utenlandske underleverandører eller innleid arbeidskraft? Hva blir implikasjonene for norsk lønnsfastsettelse?

Program

- Tariffnemndas vedtak om allmenngjøring, Ellen Mo, leder av Tariffnemnda
- Er statens forhold til tariffavtaler endret?, Torgeir Stokke, Fafo
- Utfordringer i tilsynsarbeidet etter allmenngjøringsvedtaket, Linda Halvorsen, Petroleumstilsynet
- Spørsmål og diskusjon

 

Torgeir Stokkes innledning (pdf)

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700