Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 11.03.08

Utredninger av tjenestedirektivet  

130 personer var til stede på dette seminaret der fem utredninger av
tjenestedirektivet ble presentert. Nærings- og handelsdepartementet
bestilte på nyåret seks utredninger av ulike sider
og virkninger av det
nye tjenestedirektivet som ble vedtatt i EU i desember 2006.

Tjenestedirektivet har som mål å gjøre det lettere å etablere seg og tilby
tjenester
over landegrensene innenfor EØS-området, og mange er skeptiske
til hva
konsekvensene av direktivet vil være. Spørsmålet er nå om
direktivet skal
gjøres gjeldende i Norge.

Utredningene var ferdige innen 1. mars, og ble lagt ut på Nærings- og
handelsdepartementets hjemmeside 3. mars. Last ned utredningene

Fem av utredningene ble presentert på et åpent seminar i Fafo Østforum
tirsdag 11. mars kl 13-16 i Fafos konferansesenter, Borggata 2 B, Oslo.

 

Seminarprogram med link til presentasjonene:

Velkommen ved Jon Hippe, daglig leder Fafo og åpningsinnlegg ved
Annelene Svingen, statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet

Norsk økonomi og EUs tjenestedirektiv.
Leo A. Grünfeld
og Gjermund Grimsby, Menon Business Economics. Lysark (.pdf)

Hva betyr tjenestedirektivet for løsning av oppgaver i offentlig regi
og for brukerne av offentlige tjenester
?
Bjarne Jensen
, Høgskolen i Hedmark. Lysark (.pdf)

Hvilke konsekvenser har tjenestedirektivet for norske forbrukere der tjenesten
leveres av besøkende tjenesteytere?

Mads Magnussen
og Helle Nørgaard, Advokatfirmaet Wikborg Rein. Lysark (.pdf)

Mulig innvirkning på andre tjenester enn dem som er omfattet av tjenestedirektivet.
Frode Elgesem
, Advokatfirmaet Hjort. Lysark (.pdf)

Hvilke konsekvenser har tjenestedirektivet for regjeringens arbeid mot sosial dumping?
Anne Mette Ødegård, Fafo. Lysark (.pdf)
og Stein Evju, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Lysark (.pdf)

 

Møteleder: Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700