Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Tidligere seminarer l 29.11.05

Forskersamling om EU/EØS-utvidelsen

Forskersamling i regi av Fafo Østforum tirsdag 29. november 2005 kl 14.00-17.00
Fafos konferansesenter

EU-utvidelsen har skapt endringer, og muligheter for endringer, både i gamle og nye EU-land. Mange av de sentrale samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøene i Norge har de siste par årene engasjert seg i ulike typer problemstillinger knyttet til EU-utvidelsen, der i blant Fafo gjennom etableringen av prosjektet Fafo Østforum, en forskningsstøttet møteplass som skal gi deltakerne oppdatert kunnskap om virkningene av EU-utvidelsen.

I løpet av 2004-2005 har Fafo Østforum arrangert en rekke seminarer, hvor også forskere fra ulike miljøer har deltatt, både som innledere og publikum. Aktuelle forskere innenfor dette feltet ble invitert til et forskertreff for å oppdatere seg på hva som foregår i de norske forskningsmiljøene når det gjelder forskning og utredning knyttet til "et utvidet Europa".

 

Program og foredragslysark

Fafo Østforum og Fafos strategiske instituttprogram om arbeids- og bedriftsvandringer, Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum Lysark (.pdf) og Jon Erik Dølvik, forskningssjef Fafo. Lysark (.pdf)

Øst-Europaforskningen ved Norsk institutt for by- og regionsforskning, Aadne Aasland, forsker. Lysark (.pdf)

Relevant statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, Helge Nome Næsheim, seksjonssjef. Lysark (.pdf)

Sentral-Europa-studiene ved Universitetet i Oslo, Eva Sarfi, universitetslektor.

NOVA: Prosjekt om polske sykepleiere i Norge, Micheline van Riemsdijk, dr.grads.stipendiat. Lysark (.pdf)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700