Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 27.01.15

Allmenngjøring og minstelønnsregulering – hvor går vi?

Fafo Østforum inviterte til seminar tirsdag 27. januar 2015

Seminaret ble strømmet, og opptak av sendingen kan ses på Pil Fafo-tv

_______________________________________________________

Bør vi sikre arbeidstakere i Norge et minste lønnsnivå - og i så fall hvordan? Dette
spørsmålet har blitt stadig mer aktuelt i lys av den store arbeidsinnvandringen til
Norge. Vi har nå 10 års erfaring med allmenngjøring av tariffavtaler, men dette
omfatter fortsatt få bransjer. Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer blant annet
innføring av minstelønn i berørte bransjer, og har som formål å sikre utenlandske
arbeidstakere likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, samt å hindre konkurransevridning.

På dette seminaret i Fafo Østforum innledet Line Eldring (seniorforsker og prosjektleder
for Fafo Østforum) for erfaringene med allmenngjøringsordningen så langt, og hvordan
minstelønn reguleres i Europa for øvrig. I Tyskland ble det iverksatt en ny lov fra
1. januar 2015 - hvor det åpnes for en mer omfattende bruk av allmenngjøring,
samtidig som det innføres en nasjonal minstelønn. Er dette en løsning som på sikt
kan være aktuell også for Norge? Det var et oppspillene til debatten der partene var
invitert til å diskutere utfordringer og mulige løsninger framover:
Knut Bodding (avdelingsleder for forhandlingsavdelingen i LO), Svein Oppegaard,
(direktør for arbeidslivspolitikk i NHO), Inger Lise Blyverket (leder for arbeidslivspolitikk
i Virke) og Håvard Lismoen (leder av Samfunnspolitisk avdeling i YS). Debattledere var
Fafo-forskerne Kristin Alsos og Line Eldring.

Pil Mer om allmenngjøring på Fafo Østforums temaside

 

Presentasjon

Pil Allmenngjøring og minstelønn - Norge og Europa (pdf). Ved Line Eldring, seniorforsker, Fafo

 

Knut BoddingSvein OppegaardInger Lise BlyverketHåvard LismoenKristin AlsosLine Eldring

 

 

 

 

 

 

Knut Bodding, Svein Oppegaard, Inger Lise Blyverket, Håvard Lismoen, Kristin Alsos og Line Eldring.

 

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700